Xem mẫu

  1. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy…đối với công ty hợp danh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ . Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định khoảng từ 100.000 đến Thông tư 97/2006/TT-BTC 1. 200.000 đồng. ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD đối với trường hợp bị mất; giấy đề nghị cấp lại Giấy 1. chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại đối với trường hợp bị rách, nát,cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác tới phòng ĐKKD. 2. - Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại, phòng ĐKKD trao giấy
  3. Tên bước Mô tả bước biên nhận cho doanh nghiệp. - Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD cấp lại Giấy 3. chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận 2. đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
  4. Thành phần hồ sơ - Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy 3. chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn