Xem mẫu

  1. Nếu ai vi phạm những nội dung sau: sử dụng tài liệu, trao đổi bài, copy bài của nhau sẽ được không điểm. Mất trật tự và làm quá thời gian quy định sẽ trừ 50% số điểm đạt được, hoặc nếu nặng hơn sẽ được không điểm. Thầy mong rằng các em sẽ đứng vững trên đôi chân của mình, chúc các em làm bài tốt. Trường THPT Cần Thạnh Ngày: … /….. /2010 Lớp 10A… Kiểm tra môn: …………… Họ và tên: ……………………… . . . . . . . . Thời gian 15 phút Điểm Lời phê của thầy, cô giáo Đề bài Câu 11điểm Muốn tổng hợp hai lực F1, F2 thì hai lực này phải thỏa mãn điều kiện gì? Khi đó, muốn tổng hợp hai lực này thì phải tuân theo quy tắc nào? Câu 21điểm Cặp “ lực và phản lực “ có phải là hai lực cân bằng không? Tại sao? Câu 31điểm Hãy phát biểu nội dung định luật vạn vật hấp dẫn và viết công thức tính độ lớn của lực hấp dẫn Câu 44điểm Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện khi nào? Khi đó, lực đàn hồi của lò xo có điểm đặt, hướng và độ lớn như thế nào? Hãy biểu diễn minh họa. Câu 53điểm Lực ma sát trượt xuất hiện khi nào, ở đâu, có hướng như thế nào? Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào và không phụ thuộc vào yếu tố nào? Bài làm Thầy mong rằng các em hãy cố gắng hết mình, dù kết quả thế nào thì đó cũng là kết quả mà các em đã học với công sức của mình, dù điểm 9,10 mà không phải của các em thì cũng chẳng có nghĩa gì.