Xem mẫu

  1. Đề kiểm tra kiến thức môn Kinh tế vĩ mô 1. Hạch toán thu nhập quốc gia a. Tỷ lệ lạm phát đo lường như thế nào? Tại sao một số nước sử dụng lạm phát cơ bản như là mục tiêu của chính sách tiền tệ? Tại sao Mervyn King, thống đốc ngân hàng Anh, cho rằng việc loại bỏ một số hàng hóa ra khỏi rỗ hàng hóa khi tính lạm phát cơ bản là một “sai lầm lớn”? b. Điền vào ô trống 2008 Mar June 1. Tiền tiêu chuẩn M1 Tiền mặt lưu hành ngoài ngân 173,900 170,300 hàng Tiền gởi không kỳ hạn 654,700 721,300 Tiền gởi vãng lai nước ngoài 202,200 225,700 2. Tiền mở rộng M2
  2. Trong đó tổng tiền gởi 856,900 947,000 Lượng tài sản nước ngoài ròng 341,400 381,300 NFA Tài sản có nước ngoài 387,000 430,800 Tài sản nợ nước ngoài -45,600 -49,500 Lượng tài sản trong nước ròng 689,400 735,900 NDA 2. Kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn a. Chính sách tài khóa chủ động là gì? Trong thực tế khi nào chính phủ sử dụng chính sách này? Hãy sử dụng mô hình IS-LM để chỉ ra tác động của chính sách tài khóa chủ động đến sản lượng và lãi suất trong bối cảnh kinh tế suy thoái hiện nay? b. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế ở Mỹ, một số nhà kinh tế cho rằng cần phải kích thích nền kinh tế thông qua các khoảng chi tiêu để gia tăng sản lượng theo mô hình số nhân. Trong khi đó RJ Barro, một giáo sư kinh tế Đại học Harvard, trong bài viết có tựa “chi tiêu chính phủ không phải là bữa ăn trưa miễn phí” lại lập luận rằng khi chi tiêu chính phủ gia tăng sẽ có một bộ phận khác trong tổng cầu, chi tiêu tiêu dung tư nhân hoặc đầu tư, giảm xuống và tổng cầu không tăng. Anh chị hãy bình luận về lập luận này.
  3. c. Gần đây một số nhà kinh tế lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch sẽ tái xuất hiện khi mà nền kinh tế thế giới đi vào suy thoái. Anh chị hãy cho biết tại sao các nhà kinh tế lại lo ngại về vấn đề này (HD: sử dụng mô hình số nhân chính sách tài khóa giải thích). d. Hãy cho biết tại sao các nước đang phát triển như VN thường cột đồng tiền của mình vào đồng tiền mạnh như đô la Mỹ mà không thả nổi như Mỹ hay Nhật bản? Điều gì sẽ xảy ra đối với nền kinh tế VN khi mà đồng đô la Mỹ giảm? 3. Kinh tế vĩ mô trong dài hạn a. Sử dụng mô hình Solow để giải thích hiện tượng sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đức và Nhật nhanh hơn so với Anh, Pháp, Mỹ. b. Để duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, cần phải thiết kế một khuôn khổ chính sách kinh tế vĩ mô như thế nào trong bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam?
nguon tai.lieu . vn