Xem mẫu

  1. ĐỀ KIỂM TRA IQ- NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI- MIRITARY BANK (30 câu \30’) ( Đây là mấy câu mình nhớ,còn lại là câu hỏi hình ảnh, có thể ko hoàn toàn chính xác tuyệt đối so với đề thi thật, đáp án gồm 5 đáp án, do trí nhớ có hạn nên chỉ nhớ có nhiu đây và có câu chỉ có 4 đáp án, mong các bạn thông cảm nhé, chúc các bạn tìm được việc sớm ^___^) Hà Nội ngày 9 tháng 5 năm 2009 Phòng thi số 406- Học viện Ngân hàng 1. Hai người xuất phát ở cùng 1 điểm đi về 2 hướng ngược nhau, mỗi người đi được 6 km thì rẽ trái và đi tiếp 8km nữa. Hỏi lúc này khoảng cách giữa 2 người là bao nhiêu? a. 8 km b. 10 km c. 20 km d. 24 km 2. An cao hơn Tuấn, Bình không cao bằng An, Đức thấp hơn Tuấn hỏi phát biểu nào sau đây là đúng nhất? a. Tuấn cao hơn Bình b. Bình cao hơn Tuấn c. Đức cao hơn An d. Chưa đủ cơ sở để kết luận Tuấn hay Bình cao hơn 3. Hai người đánh 2 trang sách trong vòng 5 phút. Hỏi cần bao nhiêu người để đánh hết 20 trang sách trong vòng 10 phút? a. 8 người b. 10 người c. 14 người d. 20 người 4. Tìm số khác nhất trong các số? a. 2754 b. 4655 c. 3173 d. 4623 5. Con nào khác nhất trong các con còn lại? a. Chó b. Dê c. Gấu d. Lợn
  2. e. Trâu 6. LIVE được viết thành EVIL, theo quy tắc đó số 5324 được viết lại thành a. 5342 b. 3452 c. 4235 d. 4253 7. Tìm chữ khác loại trong các chữ cái sau: a. J b. K c. A d. M e. I 8. Tìm chữ số còn thiếu trong dãy số sau: 1 1 2 6 24 120 ? a. 200 b. 440 c. 600 d. 720 e. 900 9. Tìm chữ số còn thiếu trong dãy số sau: 1 2 4 7 11 ? a. 12 b. 16 c. 20 d. 25 e. 40 10. Quan hệ giữa ANH và CHỊ thì giống như quan hệ giữa CHÁU TRAI với ai sau đây? a. Mẹ b. Con c. Cháu gái d. Bác e. Cô 11. Nhật thực xảy ra khi nào: a. Trái đất, Mặt trời , Mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng b. Mặt trời , Mặt trăng, Trái đất cùng nằm trên một đường thẳng c. Mặt trăng, Mặt trời, Trái đất cùng nằm trên một đường thẳng d. Tất cả các câu trên đều sai
nguon tai.lieu . vn