Xem mẫu

  1. Trường Tiểu học Thị trấn Khe Tre Lớp :.............................................. Họ tên :............................................. BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I - KHỐI 3 MÔN : TOÁN Năm học : 2009 – 2010 Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính: 487 + 302 675 - 251 84 x 3 98 : 7 ………………………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………..………………………… ……………………………………………………….……………………………………… …………………………………………. ……………………………………………………………………………...…..…………… …………………………………………………………………….. Bài 2: (2đ) Tìm x a) x : 6 = 121 b) 5 x x = 255 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………...................................................................................... ............................................ Bài 3: (2đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : a) Giá trị của biểu thức 28 : 4 + 3 là 10 □ b) Giá trị của biểu thức 28 : (4 + 3) là 10 □ c) Giá trị của biểu thức 50 – 15 + 20 là 55 □ d) Giá trị của biểu thức 50 – (15 + 20) là 15 □ Bài 4 : (2đ) Khoanh vào trước chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Chu vi hình vuông có cạnh 8 dm là : 1
  2. A. 320cm B.12dm C. 16dm b) Mỗi xe ô tô chở được 4 máy phát điện. Để chở hết 19 máy phát điện như thế cần ít nhất số ô tô là : A. 4 xe B. 5 xe C. 6 xe . Bài 5: (2đ) Bài toán: Thùng nhỏ có 24 lít dầu, số lít dầu ở thùng lớn gấp 5 lần số lít dầu ở thùng nhỏ. Hỏi cả hai thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu ? Bài làm ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1: (2đ) Làm đúng mỗi phép tính được 0,5điểm. Câu 2: (2đ) Viết đúng mỗi phép tính tìm x và tính đúng giá trị của x được 1điểm. Câu 3: (2đ) Làm đúng mỗi câu được 0,5điểm. Câu 4: (2đ) Làm đúng mỗi phần được 1 điểm a) Khoanh vào A b) Khoanh vào B Câu 5: (2đ) Viết được mỗi câu lời giải tương ứng với phép tính đúng được 1 điểm. Yêu cầu viết đầy đủ đáp số ( thiếu đáp số trừ 0,25 điểm). * Ghi chú: Nếu học sinh có cách giải khác mà đúng, thì GV vẫn cho điểm tuyệt đối. 2
  3. Bài giải Số lít dầu ở thùng lớn là: 24 x 5 = 120 (lít) Cả hai thùng có số lít dầu là : 24 + 120 = 144 ( lít) Đáp số : 144 lít dầu ………………..Hết ……………. ĐỀ THI CUỐI KÌ I - KHỐI 3 MÔN: TIẾNG VIỆT Năm 2009 - 2010 A. Phần đọc:( 10 điểm) I. Đọc thành tiếng: ( 6 điểm) * Giáo viên chọn những bài tập sau: - Người liên lạc nhỏ ( TV3 - tập 1, trang 112, 113) - Hũ bạc của người cha (TV3- tập 1, trang 121) - Nhà rông ở Tây Nguyên ( TV3- tập 1, trang 127) - Đôi bạn ( TV3 - tập 1, trang 130) - Mồ Côi xử kiện ( TV3 - tập 1, trang 139) * HS bốc thăm, đọc bài theo yêu cầu. II. Đọc hiểu - Luyện từ và câu: (4 điểm) *HS đọc thầm bài “Người liên lạc nhỏ” ( Trang 112, 113 / TV3, tập 1) Đánh dấu x vào ô □ trước ý trả lời đúng Câu 1: Khi gặpTây đồn đi tuần Kim Đồng đã làm gì ? □ a) bỏ chạy □ b) bình tĩnh huýt sáo □ c) hốt hoảng 3
  4. Câu 2 : Kim Đồng là một thiếu niên có đức tính gì ? □ a) không sợ giặc □ b)cần cù, chịu khó □ c) nhanh trí và dũng cảm Câu 3 : Câu “ Cô giáo đang giảng bài”, được viết theo mẫu câu : □ a) Ai làm gì ? □ b) Ai là gì ? □ c) Ai thế nào? Câu 4: Hãy đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên các chữ in đậm trong khổ thơ sau: Thuơ bé em có hai sừng Đến tuôi nưa chừng mặt đẹp như hoa Ngoài hai mươi tuôi đa già Gần ba mươi lại mọc ra hai sừng. B. Phần viết: ( 10 điểm) I. Chính tả: (5 điểm) * Nghe - viết : Bài: “Vầng trăng quê em”,( Tiếng Việt 3, tập 1 - trang 142). II. Tập làm văn:(5 điểm) Viết một đoạn văn ngắn ( từ 7 đến 10 câu) kể những điều em biết về nông thôn ( hoặc thành thị ). * Gợi ý: - Nhờ đâu em biết ( em biết khi đi chơi, khi xem ti vi, khi nghe kể,…) ? - Cảnh vật con người ở nông thôn ( hoặc thành thị) có gì đáng yêu ? - Em có cảm nghĩ gì về nơi đó ? *************Hết*********** 4
  5. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I. Phần đọc ( 10 điểm) 1) Đọc thành tiếng : (6 điểm) - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn theo yêu cầu (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/ phút); đạt 5 điểm. - Các trường hợp còn lại tuỳ theo mức độ để GV cho điểm). 2) Đọc hiểu - Luyện từ và câu:(4 điểm) * HS trả lời đúng mỗi câu được (1điểm) Đáp án: Câu 1: ý (b) Câu 2: ý (c) Câu 3: (a) đúng Câu 4: Đáp án Thuở bé em có hai sừng Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa Ngoài hai mươi tuổi đã già Gần ba mươi lại mọc ra hai sừng. II. Phần viết ( 10 điểm) 1) Chính tả (5 điểm) - Nghe viết đúng bài chính tả; trình bày sạch sẽ, đúng hình thức bài văn, tốc độ viết khoảng 55 chữ / 15 phút ; đạt 5điểm. - Các trường hợp còn lại tuỳ theo mức độ để GV cho điểm. 2) Tập làm văn (5 điểm) - HS viết bài văn đúng bố cục, đúng nội dung, câu văn rõ nghĩa, sử dụng dấu câu hợp lí, chữ viết rõ ràng được ( 5 điểm). - Các trường hợp còn lại tuỳ theo mức độ để GV cho điểm. 5
  6. 6