Xem mẫu

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKII<br /> MÔN CÔNG NGHỆ 9<br /> 1.MỤC TIÊU:<br /> 1.1/Kiến thức:<br /> - Qua thi cử kiểm tra đánh giá khả năng lĩnh hội kiến thức của HS về nghề điện dân dụng của<br /> chương trình môn công nghệ lớp 9. Từ đó thấy được những ưu khuyết điểm nhằm có biện pháp<br /> dạy và học thích hợp.<br /> <br /> 1.2/Kĩ năng:<br /> - Rèn cho HS kỹ năng độc lập phân tích, đánh giá khả năng tự làm bài của bản thân<br /> mình, kỹ năng vận các kiến thức đã học vào trong thực tế.<br /> 1.3/Thái độ:<br /> - Giáo dục cho học sinh tính thật thà, cẩn thận, nghiêm túc khi làm bài, biết coi trọng<br /> những điều đã học và ham thích học tập bộ môn.<br /> 2.MA TRẬN ĐỀ :<br /> <br /> Noäi dung<br /> 1. Giới thiệu nghề<br /> điện dân dụng<br /> <br /> 2. thực hành trong<br /> nghề điện dân<br /> dụng<br /> 3. Lắp đặt dây dẫn<br /> của mạng điện<br /> trong nhà.<br /> <br /> Chuaån kieán thöùc<br /> kó naêng<br /> KT: nắm được yêu cầu của<br /> người lao động trong nghề<br /> điện dân dụng.<br /> KN: hiểu được tầm quang<br /> trọng của nghề điện dân<br /> dụng trong sản xuất và đời<br /> sống<br /> <br /> Các cấp độ tư<br /> Nhận biết Thông hiểu Vận dụng<br /> Câu 1(2.đ)<br /> <br /> Câu<br /> 4(1đ)<br /> <br /> KN: hiểu và vận dụng vẽ<br /> được sơ đồ mạch điện<br /> KT:Hiểu được cách lắp đặt<br /> dây dẫn kiểu nổi và kiểu<br /> ngầm<br /> Tổng số câu hỏi<br /> Tổng điểm<br /> Tỉ lệ.<br /> <br /> Câu<br /> 3(4đ)<br /> Câu 4( 3đ)<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> 2<br /> 4<br /> <br /> 1<br /> 4<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 40%<br /> <br /> 40%<br /> <br /> TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT<br /> CÔNG NGHỆ 9<br /> <br /> Câu 1: Nêu các yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động ? (2đ)<br /> Câu 2: Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ cấu tạo của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển<br /> một đèn? (4đ)<br /> Câu 3: So sánh mạng điện lắp đặt kiểu nổi và mạng điện lắp đặt kiểu ngầm ? (3đ)<br /> Câu 4: Cho biết vai trò của nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống ? (1đ).<br /> <br /> ĐÁP ÁN:<br /> Câu 1:<br /> - Về kiến thức: tối thiểu phải tốt nghiệp THCS .(0,5đ)<br /> - Về kĩ năng: có kĩ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị điện và<br /> mạng điện .(0,5đ)<br /> - Về thái độ: yêu thích những công việc của nghề điện dân dụng, có ý thức bảo vệ môi trường và an<br /> toàn lao động, làm việc khoa học, kiên trì, thận trọng và chính xác.(0,5đ)<br /> - Về sức khỏe: có đủ điều kiện về sức khỏe, không mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, thấp<br /> khớp. (0.5đ)<br /> Câu 2:<br /> Sơ đồ nguyên lý: (2đ).<br /> <br /> Sơ đồ lắp đặt: (2đ).<br /> <br /> Câu 3:<br /> MẠNG ĐIỆN LẮP ĐẶT KIỂU NỔI<br /> 1. Dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách<br /> điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà, ...<br /> (0.5đ)<br /> <br /> MẠNG ĐIỆN LẮP ĐẶT KIỂU NGẦM<br /> 1. Dây dẫn được đặt trong rảnh các kết cấu xây<br /> dựng và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà.<br /> (0.5đ)<br /> <br /> 2. Các vật cách điện là: puli sứ, máng gỗ, ống<br /> cách điện và các phụ kiện phù hợp. (0.5đ)<br /> <br /> 2. Việc lựa chọn cách lắp đặt dây phải phù hợp<br /> với môi trường, yêu cầu sử dụng và đảm bảo<br /> an toàn điện. (0.5đ)<br /> <br /> 3. Tránh được tác động xấu của môi trường<br /> đến dây dẫn điện và dễ sửa chữa. (0.5đ)<br /> <br /> 3. Đảm bảo được yêu cầu mĩ thuật, tránh được<br /> tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện<br /> nhưng khó sửa chữa. (0.5đ)<br /> <br /> Câu 4:<br /> Hầu hết các hoạt động trong sản xuất và đời sống đều gắn với việc sử dụng nghề điện, nghề<br /> điện dân dụng rất đa dạng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ cho đời<br /> sống, sinh hoạt và lao động sản xuất của các hộ tiêu thụ điện. (1đ)<br /> <br /> 4/ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:<br /> LỚP<br /> <br /> TSHS<br /> <br /> TRÊN 5<br /> TS<br /> <br /> DƯỚI<br /> TL<br /> <br /> TS<br /> <br /> TL<br /> <br /> 9ª1<br /> 9ª2<br /> 9ª3<br /> TỔNG CỘNG<br /> *Ưu điểm:<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................<br /> *Tồn tại:<br /> ............................................................................................................................................................<br /> ............................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................<br /> *Khắcphục<br /> ::...............................................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................................................<br /> ...........<br /> <br />