Xem mẫu

Ma trận đề kiểm tra<br /> KIỂM TRA I TIẾT HKII – NĂM HỌC 2017-2018<br /> <br /> Môn: Công nghệ – Lớp 9<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> <br /> Mức độ nhận thức<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng<br /> Tổng<br /> <br /> 1.Nội dung chủ đề<br /> Giới thiệu nghề điện dân<br /> dụng<br /> <br /> TL<br /> Câu 1<br /> <br /> TL<br /> <br /> TL<br /> 1<br /> <br /> 2đ<br /> <br /> 2đ<br /> Câu 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2.Vật liệu và dụng cụ<br /> dùng trong lắp đặt MĐ<br /> 2đ<br /> Câu 3<br /> <br /> 2đ<br /> Câu 5<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3.TH: Sử dụng đồng hồ đo<br /> điện<br /> 2đ<br /> <br /> 2đ<br /> Câu 4<br /> <br /> 4đ<br /> 1<br /> <br /> 4.TH: Nối dây dẫn điện<br /> 2đ<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2đ<br /> 5<br /> <br /> Tổng<br /> 2đ<br /> <br /> Đề kiểm tra<br /> <br /> 4đ<br /> <br /> 4đ<br /> <br /> 10đ<br /> <br /> TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU<br /> KIỂM TRA I TIẾT HKII – NĂM HỌC 2017-2018<br /> Môn: Công nghệ – Lớp 9<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> <br /> Câu 1: (2đ)<br /> Nêu các yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động?<br /> Câu 2: (2đ)<br /> -So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa dây dẫn điện có vỏ bọc và dây cáp điện. Tại sao<br /> lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau?<br /> -Nêu công dụng của đồng hồ đo điện?<br /> Câu 3: (2đ)<br /> Nêu các bước đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng?<br /> Câu 4: (2đ)<br /> Nêu các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện?<br /> Câu 5: (2đ)<br /> Có một hộp kín, bên trong có 3 cuộn dây được đưa ra ngoài 6 đầu dây hoàn toàn giống<br /> nhau:<br /> a.Có những cách nào để xác định 2 đầu dây của từng cuộn dây mà không phải mở<br /> hộp ra?<br /> b.Cách xác định nào ở trên có thể áp dụng cho những tình huống thực tế khi kiểm tra<br /> mạch điện, máy điện?<br /> <br /> III.Đáp án và biểu điểm:<br /> Câu<br /> <br /> Ý<br /> <br /> Câu 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Câu 2<br /> 2<br /> <br /> Câu 3<br /> <br /> Câu 4<br /> <br /> 1<br /> Câu 5<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đáp án<br /> - Kiến thức.Tối thiểu phải có trình độ văn hoá 9/12.<br /> - Kỹ năng: sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện và mạng<br /> điện.<br /> - Thái độ: An toàn lao động, khoa học, kiên trì, chính xác.<br /> - Sức khoẻ: Không bị bệnh tim mạch, huyết áp, thấp khớp.<br /> <br /> Điểm<br /> 0.5đ<br /> 0.5đ<br /> 0.5đ<br /> 0.5đ<br /> <br /> - Giống nhau: Lõi thường được làm bằng đồng hoặc nhôm, vỏ thường<br /> 1,5đ<br /> được làm bằng chất dẻo PVC hay cao su.<br /> - Khác nhau: Dây cáp điện có lớp vỏ bảo vệ.<br /> -Lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau dể<br /> phân biệt dây pha và dây trung hòa, giúp cho người thợ điện lắp đặt mạch<br /> điện chính xác, nhanh và an toàn.<br /> Đồng hồ đo điện giúp phát hiện được những hư hỏng, sự cố kỹ thuật, hiện<br /> tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.<br /> 0,5đ<br /> Các bước đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng :<br /> B1: Cắm que hai đo<br /> B2: Vặn núm phải về vùng đo  và núm trái về đại lượng <br /> B3: Chọn thang đo phù hợp<br /> 2đ<br /> B4: Hiệu chỉnh 0 ở mỗi thang đo ( chập hai que đo )<br /> B5: Tiến hành đo và đọc kết quả<br /> Các yêu cầu mối nối dây dẫn điện:<br /> - Dẫn điện tốt.<br /> - Có độ bền cơ học cao.<br /> - An toàn điện.<br /> - Đảm bảo về mặt mỹ thuật.<br /> <br /> 0.5đ<br /> 0.5đ<br /> 0.5đ<br /> 0.5đ<br /> <br /> a.Sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện trở vào hai đầu dây, nếu kim đồng<br /> hồ có số chỉ thì hai đầu dây đó là của một cuộn dây.<br /> <br /> 1.5đ<br /> <br /> b.Cách xác định này có thể áp dụng để phát hiện các mạch điện, các máy<br /> điện bị hở mạch.<br /> <br /> 0.5đ<br /> <br />