Xem mẫu

TRƯỜNG THCS HẢI SƠN<br /> Họ và tên: …………………………<br /> Lớp 8…<br /> Điểm<br /> <br /> KIỂM TRA TH (TIẾT 45)<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 8<br /> <br /> Ngày kiểm tra...............,ngày trả bài..........<br /> Lời phê của giáo viên<br /> <br /> ĐỀ BÀI(số 1)<br /> <br /> Câu 1: Để sữ dụng hợp lí góp phần tiết kiệm điện năng theo em cần phải làm gì?<br /> Câu 2: Áp dụng tính:<br /> a/Điện năng tiêu thụ của GĐ bạn Nam trong tháng ( 30 ngày ). Biết rằng nhà bạn thường<br /> xuyên sử dụng các đồ dùng điện sau:<br /> - Năm bóng đèn loại 220V- 20 W, mỗi ngày dùng 6 giờ.<br /> - Một Ti vi loại 75 W – 220V, mỗi ngày dùng 4 giờ.<br /> - Một máy bơm nước loại 370 W – 220V, mỗi ngày dùng 30 phút.<br /> - Một nồi cơm điện loại 760 W – 220V, mỗi ngày dùng 40 phút<br /> b/Theo em GĐ bạn phải trả bao nhiêu tiền trong mỗi tháng ( xem điện năng tiêu thụ của<br /> các ngày là như nhau). Cho 1KWh = 1 500 đồng<br /> c/Thực tế điện số tiền điện mà GĐ bạn phải trả mỗi tháng là cao hơn. Theo em là vì sao?<br /> Bài làm<br /> ........................................................................................................... ...........................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> <br /> TRƯỜNG THCS HẢI SƠN<br /> Họ và tên: …………………………<br /> Lớp 8…<br /> Điểm<br /> <br /> KIỂM TRA TH (TIẾT 45)<br /> MÔN: CÔNG NGHỆ 8<br /> <br /> Ngày kiểm tra...............,ngày trả bài..........<br /> Lời phê của giáo viên<br /> <br /> ĐỀ BÀI ( số 2 )<br /> <br /> Câu 1: Nêu cách sử dụng máy biến áp một pha và vẻ hình minh họa?<br /> Câu 2: Áp dụng tính:<br /> a/Điện năng tiêu thụ của GĐ bạn Bình trong tháng ( 30 ngày ). Biết rằng nhà bạn thường<br /> xuyên sử dụng các đồ dùng điện sau:<br /> - Năm bóng đèn loại 220V- 20 W, mỗi ngày dùng 6 giờ.<br /> - Một máy bơm nước loại 370 W – 220V, mỗi ngày dùng 1/2 h.<br /> - Một nồi cơm điện loại 760 W – 220V, mỗi ngày dùng 2/3 h<br /> b/Theo em GĐ bạn phải trả bao nhiêu tiền trong mỗi tháng ( xem điện năng tiêu thụ của<br /> các ngày là như nhau). Cho 1KWh = 1 500 đồng.<br /> c/Thực tế điện số tiền điện mà GĐ bạn phải trả mỗi tháng là cao hơn. Theo em là vì sao?<br /> Bài làm<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................................................................<br /> <br /> Đáp án và biểu điểm (Đề 1)<br /> C1/ Nêu được 3 ý và có minh họa thêm - mỗi ý đúng được 1 điểm<br /> + Giám bớt việc tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm...<br /> + Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suát cao để tiết kiệm điện năng....<br /> + Không sử dụng lãng phí điện....<br /> C2/<br /> <br /> a/ Tính được: A= P.t =30[5(20.6) + (74 .4) +(370 .1/2) + (760 .2/3)] = 47 751 (Wh)<br /> = 47,751 (KWh)<br /> b/ 71 266 (đồng)<br /> c/ Do có sự thất thoát ( hao phí ) điện năng trên đường dây tải điện (Ahp ) và thuế VAT<br /> Đáp án và biểu điểm (Đề 2)<br /> <br /> C1/ (3đ)<br /> Nêu được 4 ý khi sử dụng MBA và có vẻ hình minh họa thêm - được 3 điểm<br /> C2/ (7đ)<br /> a/ Tính được: A= P.t =30[5(20.6) + (370 .1/2) + (760 .2/3)] = 38 750 (Wh)<br /> = 38,75 (KWh)<br /> b/ 58 125 (đồng)<br /> c/ Do có sự thất thoát ( hao phí ) điện năng trên đường dây tải điện (Ahp ) và thuế VAT<br /> <br />