Xem mẫu

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU<br /> TRƯỜNG THCS THỦY AN<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (SỐ 1)<br /> HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018<br /> MÔN: NGỮ VĂN<br /> <br /> Câu 1 (2 điểm ):<br /> Em hiểu thế nào là bố cục của văn bản, nhiệm vụ của từng phần?<br /> Câu 2 (8 điểm ):<br /> Kể lại những kỉ niệm về ngày khai trường để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong<br /> em.<br /> ..............................Hết ................................<br /> <br /> PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU<br /> TRƯỜNG THCS THỦY AN<br /> <br /> Câu<br /> Ý<br /> Câu 1. a,<br /> (2,0<br /> điểm)<br /> b,<br /> <br /> Câu 2. a,<br /> (8,0<br /> điểm) b,<br /> <br /> c,<br /> <br /> ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT<br /> HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018<br /> MÔN: NGỮ VĂN<br /> <br /> Nội dung<br /> Bố cục của văn bản là sự tổ chức các đoạn văn để thể hiện<br /> chủ đề. Văn bản thường có bố cục ba phần: Mở bài, Thân<br /> bài, Kết bài.<br /> Phần mở bài có nhiệm vụ nêu ra các chủ đề của văn bản.<br /> Phần Thân bài thường có một số đoạn nhỏ trình bày các<br /> khía cạnh của chủ đề. Phần Kết bài tổng kết chủ đề của văn<br /> bản.<br /> - Dẫn dắt giới thiệu về tình huống gợi kỉ niệm, đó là kỉ niệm<br /> gì . cảm xúc hiện tại khi nhớ về kỉ niệm.<br /> - Kể diễn biến của kỉ niệm<br /> - Bắt đầu kỉ niệm đó như thế nào<br /> - Phần tiếp theo của sự việc dẫn đến cao trào<br /> - Kết thúc của sự việc và nêu bật một ý nghĩa<br /> -.Trong tự sự có kết hợp miêu tả, biểu cảm hợp lí<br /> Suy nghĩ của bản thân về kỉ nệm đó. Gợi ra điều có ý nghĩa<br /> cho mọi người cùng suy ngẫm .<br /> Tổng<br /> <br /> Điểm<br /> 1,0<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> 1,0<br /> 1,0<br /> 3,0<br /> 1,0<br /> 1,0<br /> 1,0<br /> 10<br /> <br />