Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch sử 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Long Bình

Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      21      0
Mã tài liệu gmvcuq Danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra Ngày đăng 5/11/2018 Tác giả Loại file PDF Số trang 6 Dung lượng 0.16 M Lần tải 0 Lần xem 21
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch sử 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Long Bình được sưu tầm nhằm giúp các em học sinh và giáo viên giảng dạy có thêm tài liệu tham khảo để học tập và giảng dạy tốt. Chúc các bạn thành công!

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ 9 HKI<br /> NĂM HỌC: 2017-2018<br /> I.MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:<br /> 1. Kiến thức:<br /> -Liên Xô và các nước Đông Âu<br /> - Quá trình Liên Xô xây dựng cơ sở cho vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội<br /> - Biết được các nước Đông Nam Á<br /> - Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu của ASEAN<br /> - Vì sao nước ta cần gia nhập tổ chức Asean?<br /> - Những nét chung các nước Mĩ-latinh đầu thế kỉ XX<br /> - Cuộc cách mạng Cu-ba từ sự kiện 26/71953 đến ngày 1/1/1959?<br /> 2.Tư tưởng:<br /> Ý thức khi làm bài, không quay cóp, xem tài liệu và một số biểu hiện khác có tính tiêu cực.<br /> 3.Kỹ năng:<br /> HS rèn được kỹ năng trình bày, viết bày, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn<br /> II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:<br /> Trắc nghiệm - 3 điểm<br /> Tự luận – 7 điểm<br /> <br /> III. NỘI DUNG ĐỂ KIỂM TRA<br /> Các mức độ tư duy<br /> Tên chủ đề<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng<br /> Cấp độ thấp<br /> Giữa ASEAN<br /> và Việt Nam từ<br /> sau năm 1975<br /> đến nay có mối<br /> quan hệ như thế<br /> nào?<br /> <br /> Bài 1-Liên Xô -Liên Xô và các Trình bày những<br /> và các nước nước Đông Âu<br /> thành tựu cơ bản<br /> Đông Âu(1945trong công cuộc<br /> giữa 70 TKXX)<br /> xây dựng CNXH<br /> ở Liên Xô từ<br /> 1945 đến nửa đầu<br /> những năm 70?<br /> Số câu:2<br /> Số câu:1<br /> Số điểm:0,5<br /> Số câu:1<br /> Số điểm:1<br /> Tỉ lệ: 5%<br /> Số điểm:3<br /> Tỉ lệ:10%<br /> Tỉ lệ:30%<br /> Bài<br /> 3- Quá - Quá trình phát<br /> trình<br /> phát triển…<br /> triển…<br /> Số câu:3<br /> Số điểm: 0,75<br /> Tỉ lệ:7,5%<br /> Bài 5- Các nước - Biết được các Trình bày hoàn<br /> <br /> Tổng điểm<br /> <br /> Cấp độ cao<br /> <br /> Số câu:4<br /> Số điểm:4,5<br /> Tỉ lệ:45%<br /> <br /> Số câu:3<br /> S.điểm:0,75<br /> Tỉ lệ:7,5%<br /> <br /> Đông Nam Á<br /> <br /> nước Đông Nam Á<br /> Số câu:3<br /> Số điểm:0,75<br /> Tỉ lệ:7, 5%<br /> <br /> cảnh ra đời của<br /> tổ chức ASEAN?<br /> Tổ chức ASEAN<br /> hoạt động dựa<br /> trên mục tiêu,<br /> nguyên tắc nào?<br /> <br /> Số câu:4<br /> S.điểm:3,75<br /> Tỉ lệ:37,5%<br /> <br /> Số câu:1<br /> Số điểm:3<br /> Tỉ lệ: 30%<br /> Bài 7-Các nước - Những nét chung<br /> Mĩ-la tinh<br /> các nước Mĩ-latinh<br /> đầu thế kỉ XX<br /> Số câu:4<br /> Số điểm:1<br /> Tỉ lệ: 10%<br /> Tổng số câu<br /> Số điểm:<br /> Tỉ lệ:<br /> <br /> Số câu:12<br /> Số điểm:3<br /> Tỉ lệ:30%<br /> <br /> IV.NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:<br /> <br /> Số câu:4<br /> Số điểm:1<br /> Tỉ lệ:10%<br /> Số câu:2<br /> Số điểm:6<br /> Tỉ lệ:60%<br /> <br /> Số câu:1<br /> Số điểm:1<br /> Tỉ lệ:10%<br /> <br /> Số câu:15<br /> Số điểm:10<br /> Tỉ lệ:100%<br /> <br /> TRƯỜNG THCS LONG BÌNH<br /> Họ và tên: ………………………………<br /> Lớp: …………………………<br /> (Năm học: 2017-2018)<br /> <br /> ĐIỂM<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKI<br /> MÔN: LỊCH SỬ 9<br /> (Thời gian 45 phút)<br /> <br /> LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN<br /> <br /> A.TRẮC NGHIỆM( 3 điểm)<br /> Khoanh tròn câu trả lời dúng nhất( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)<br /> Câu 1: Liên Xô đã thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ mấy để khôi phục kinh tế sau chiến<br /> tranh?<br /> A. Thứ 1<br /> B. Thứ 2<br /> C. Thứ 3<br /> D. Thứ 4<br /> Câu 2: Điền vào khoảng trống: Liên Xô là nước đầu tiên..................................................<br /> A. chế tạo bom nguyên tử<br /> B. phóng vệ tinh nhân tạo<br /> C. đẩy mạnh tiến bộ khoa học-kĩ thuật<br /> D. thực hiện thâm canh trong sản xuất<br /> Câu 3: Ngày 12-10-1945, nước nào ở Đông Nam Á giành được độc lập?<br /> A.Việt Nam<br /> B. Lào<br /> C. In-đô-nê-xi-a<br /> D. Cam-pu-chia<br /> Câu 4: Giữa những năm 60 của thế kỉ XX hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc như<br /> thế nào?<br /> A. Hoàn toàn sụp đổ<br /> B. Chỉ sụp đổ ở Châu Phi<br /> C.Cơ bản sụp đổ<br /> D. Chỉ sụp đổ ở Châu Mĩ-latinh<br /> Câu 5: ASEAN là tên viết tắc của tổ chức nào ở Đông Nam Á?<br /> A. Tổ chức mậu dịch tự do<br /> B. Diễn đàn khu vực<br /> C. Hiệp hội các nước Đông Nam Á D. Tổ chức WTO<br /> Câu 6: Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào thời gian nào ?<br /> A. 7/1995<br /> B. 9/1997<br /> C. 4/1999<br /> D. 1/1984<br /> Câu 7: Từ những năm 60 đến những năm 90 của thế kỉ XX, khu vực Mĩ-la-tinh được ví<br /> như:<br /> A. Lục địa trỗi dậy<br /> B. Lục địa bùng cháy<br /> C. Lục địa nổi loạn<br /> D. Lục địa bùng phát<br /> Câu 8: Cách mạng ở nước nào đã lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ Baticta?<br /> A. Ai Cập<br /> B. Pê- Ru<br /> C. Chi-Lê<br /> D. Cu Ba<br /> Câu 9 : Chế độ A- pác - thai là chế độ :<br /> A. Phân biệt chủng tộc<br /> B. Phân biệt giai cấp<br /> C. Độc tài thân Mĩ<br /> D. Chống khủng bố toàn cầu<br /> Câu 10 : Vì sao năm 1960 được gọi là năm châu Phi ?<br /> A. Là năm thành lập Liên minh châu Phi<br /> B. Là năm chế độ A-pác-thai được xóa bỏ<br /> C. Sự kiện 17 nước châu Phi giành độc lập<br /> D. Sự kiện Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống da đen đầu tiên<br /> Câu 11 : Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập ở đâu ?<br /> A. Hà Nội<br /> B. Băng Cốc<br /> C. Viêng Chăn<br /> D. Gia-các-ta<br /> <br /> Câu 12 : Nước cộng hòa nhân dân trung hoa ra đời vào ngày tháng năm nào ?<br /> A. 1/8/1945<br /> B. 15/8/1945<br /> C. 1/9/1949<br /> D. 1/10/1949<br /> B. TỰ LUẬN:(7 điểm)<br /> Câu 1: Trình bày những thành tựu cơ bản trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ<br /> 1945 đến nửa đầu những năm 70?(3 điểm)<br /> Câu 2: Trình bày hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN? Tổ chức ASEAN hoạt động dựa trên<br /> mục tiêu, nguyên tắc nào? (3 điểm)<br /> Câu 3:Giữa ASEAN và Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay có mối quan hệ như thế nào? (1đ)<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................................................................................................................................................................................................................<br /> <br /> ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA:<br /> A.TRẮC NGHIỆM( 3 điểm)<br /> 1D 2B 3B 4B 5C 6A 7B 8D 9A<br /> 10B<br /> 11C<br /> 12D<br /> B. TỰ LUẬN:(7 điểm)<br /> Câu 1(3đ)<br /> Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 70 của TK XX, Liên Xô đạt được<br /> nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt, cụ thể:<br /> * Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 - 1950):<br /> - Hoàn thành kế hoạch 5 năm (1945 - 1950) trong 4 năm 3 tháng. Nhiều chỉ tiêu vượt kế<br /> hoạch.<br /> - Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh. Nông<br /> nghiệp vượt mức trước chiến tranh.<br /> - Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền hạt nhân của Mĩ.<br /> - Từ năm 1950, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm tiếp tục xây dựng CSVC KT của CNXH và đã thu được nhiều thành tựu to lớn:<br /> + Về công nghiệp: Bình quân công nghiệp tăng hàng năm là 9,6%. Tới những năm 50,<br /> 60 của TK XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mỹ,<br /> chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp thế giới. Một số ngành công nghiệp đứng đầu thế<br /> giới: Vũ trụ, điện, nguyên tử...<br /> + Về nông nghiệp: Có nhiều tiến bộ vượt bậc.<br /> + Về khoa học - kĩ thuật: Phát triển mạnh, đạt nhiều thành công vang dội: Năm 1957<br /> Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào quỹ đạo trái đất, mở đầu kỉ<br /> nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Năm 1961 Liên Xô lại là nước đầu tiên phóng thành<br /> công con tàu vũ trụ đưa nhà du hành Ga-ga-rin bay vòng quanh trái đất.<br /> + Về Quân sự: Từ năm 1972 qua một số hiệp ước, hiệp định về hạn chế vũ khí chiến lược,<br /> Liên Xô đã đạt được thế cân bằng chiến lược về quân sự nói chung, hạt nhân nói riêng so với<br /> Mĩ và phương Tây.<br /> + Về Đối ngoại: Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, tích cực ủng hộ phong trào<br /> cách mạng thế giới và các nước xã hội chủ nghĩa.<br /> => Sau khoảng 30 năm tiến hành khôi phục kinh tế, đất nước Liên Xô có nhiều biến đổi, đời<br /> sống nhân dân được cải thiện, xã hội ổn định, trình độ học vấn của người dân không ngừng<br /> được nâng cao.<br /> Câu 2(3đ)<br /> *Hoàn cảnh ra đời:<br /> Sau khi giành độc lập và đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước,<br /> nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng<br /> nhau hợp tác phát triển<br /> Để hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực, nhất là khi cuộc<br /> chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương ngày càng không thuận lợi.<br /> Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) được thành lập tại<br /> Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin,<br /> Sin-ga-po và Thái Lan.<br /> * Mục tiêu của ASEAN<br /> Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên,<br /> trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.<br /> * Nguyên tắc hoạt động<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch sử 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Long Bình

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
gmvcuq
Danh mục
Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra
Thể loại
Đề kiểm tra 1 tiết Sử 9, Đề kiểm tra môn Sử lớp 9, Kiểm tra 1 tiết Lịch sử 9, Kiểm tra 45 phút Sử lớp 9, Ôn tập Lịch sử 9, Ôn tập kiểm tra Lịch sử lớp 9
Ngày đăng
5/11/2018
Loại file
PDF
Số trang
6
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
21
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-kiem-tra-1-tiet-HK1-mon-Lich-su-9-nam-2017-2018-co-dap-an-Truong-THCS-Long-Binh.PDF[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT