Xem mẫu

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT<br /> <br /> TRƯỜNG THCS THỦY AN<br /> <br /> HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018<br /> MÔN: GDCD 8<br /> <br /> Câu 1: ( 3 điểm)<br /> Thế nào là pháp luật, kỉ luật ? Hãy phân biệt pháp luật và kỉ luật?<br /> Câu 2: ( 2 điểm)<br /> Trong giờ kiểm tra, em thấy bạn thân của em đang cóp bài bạn khác.<br /> a, Em nhận xét gì về hành vi của bạn?<br /> b, Nếu là em thì em sẽ giải quyết tình huống này như thế nào?<br /> Câu 3: ( 3điểm)<br /> Em hãy kể một tấm gương tôn trọng người khác mà em biết?<br /> Câu 4:( 2 điểm)<br /> Để xây dựng tình bạn trong sáng và lành mạnh chúng ta cần phải làm gì?<br /> ---------------------Hết--------------------<br /> <br /> PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU<br /> <br /> ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT<br /> <br /> TRƯỜNG THCS THỦY AN<br /> <br /> HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018<br /> MÔN: GDCD 8<br /> <br /> Câu<br /> <br /> Ý<br /> <br /> Câu a,<br /> 1.<br /> (3<br /> điểm) b,<br /> <br /> c,<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> Pháp luật:là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban<br /> hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục,<br /> thuyết phục, cưỡng chế.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Kỉ luật: Là những quy định, quy ước của một cộng đồng ( tập thể) về<br /> những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động<br /> thống nhất, chặt chẽ của mọi người.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Phân biệt Pháp luật và kỉ luật:<br /> <br /> 1<br /> <br /> PHÁP LUẬT<br /> <br /> KỈ LUẬT<br /> <br /> - Là quy tắc xử sự chung.<br /> - Có tính bắt buộc chung<br /> <br /> - Quy định, qui ước.<br /> - Bắt buộc với một nhóm người<br /> cụ thể.<br /> - Do tập thể, cộng đồng, tổ chức<br /> - Do Nhà nước ban hành.<br /> xã hội đề ra ( cơ quan, trường<br /> học...).<br /> - Đảm bảo thi hành bằng quy ước<br /> - Nhà nước đảm bảo thi hành<br /> tự đặt ra. Bảo đảm cho mọi người<br /> bằng sức mạnh của Nhà nước ( hành động thống nhất, chặt chẽ.<br /> giáo dục, thuyết phục, cưỡng<br /> chế).<br /> * Ví dụ: Nội quy của nhà trường<br /> * Ví dụ: - Luật ATGT đường bộ<br /> Nội duy công viên<br /> - Luật Hình sự<br /> Câu a,<br /> 2.<br /> (2<br /> b,<br /> điểm)<br /> <br /> Câu<br /> <br /> a,<br /> <br /> Nhận xét:Bạn chưa có tính trung thực trong giờ kiểm tra,chưa tôn trọng<br /> lẽ phải<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> Xử lí tình huống<br /> 1,5<br /> -Nhắc nhở bạn nhẹ nhàng rằng không được quay cóp trong giờ kiểm tra<br /> -Yêu cầu bạn trật tự,không quay lên quay xuống mà tập trung làm bài.<br /> -Có thể xin phép cô giáo ra ngoài rồi nói khẽ với cô giáo để cô nhắc nhở<br /> bạn.<br /> -Khi về nhà nên khuyên nhủ bạn cần tập trung học bài trước khi đến lớp.<br /> HS kể được một tấm gương tôn trọng người khác mà em biết: Tấm<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3. ( 3<br /> điểm)<br /> <br /> gương đó có thật,ở xung quanh nơi em sống<br /> <br /> Câu a,<br /> 4 (2<br /> điểm) b,<br /> <br /> - Cần xây dựng tình bạn từ hai phía: biết tin tưởng nhau, trung thành, 1<br /> bình đẳng, rộng lòng...<br /> <br /> c,<br /> <br /> Tôn trọng ,giữ gìn ,có ý thức bảo vệ tình bạn trong sáng lành mạnh với<br /> các bạn trong trường ,lớp…<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> Quý trọng những người có ý thức xây dựng tình bạn trong sáng,lành<br /> mạnh<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> 10<br /> <br />