Xem mẫu

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI KSCL MÔN VẬT LÝ LẦN CUỐI-2008 Khối THPT Chuyên Thời gian làm bài: 90 phút. Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Mã đề thi: 135 Số báo danh:............................................................................... Câu 1: Vật sáng đặt trước một gương cầu, cách tiêu điểm của gương 40cm thì cho ảnh cùng chiều bằng một nửa kích thước vật. Tiêu cự của gương là A. - 20cm B. - 40cm C. 30cm D. 25cm Câu 2: Một người xách xô nước đi đều trên đường, mỗi bước chân đi được 40cm, thì thấy nước trong xô sóng sánh mạnh nhất. Biết tần số dao động của nước trong xô là 2Hz. Tìm vận tốc của người xách nước? A. 1,44km/h B. 4km/h C. 3,6km/h D. 2,88km/h Câu 3: Một người mắt bình thường nhìn được từ 25cm đến vô cùng, có năng suất phân li  min  3.10 4 rad, quan sát vật nhỏ qua kính lúp, có tiêu cự f = 5cm. Mắt đặt cách kính 2cm. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt còn phân biệt được qua kính là A. 17,6m B. 13,4m C. 12m D. 15,34m Câu 4: Trong các nhạc cụ, hộp đàn có tác dụng A. Tránh được tạp âm, giữ cho tiếng đàn được trong trẻo B. Tăng độ to và độ cao của âm C. Giữ cho âm phát ra có tần số ổn định D. Vừa khuyếch đại âm, vừa tạo âm sắc riêng của âm do đàn phát ra Câu 5: Trong hệ thống truyền tải điện 3 pha mắc theo hình sao đi xa A. Cường độ hiệu dụng trên dây trung hòa bằng tổng các cường độ hiệu dụng của 3 dây pha B. Điện năng hao phí phụ thuộc vào các thiết bị điện nơi tiêu thụ C. Dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha 2  / 3 so với hiệu điện thế giữa dây pha đó với dây trung hòa D. Điện năng hao phí không phụ thuộc vào các thiết bị điện nơi tiêu thụ Câu 6: Tìm phương án SAI. Cơ năng của con lắc đơn dao động điều hòa bằng A. Tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kỳ B. Thế năng ở vị trí biên C. Động năng ở vị trí cân bằng D. Động năng ở thời điểm ban đầu Câu 7: Một con lắc đơn dao động điều hòa tại một nơi có g = 10m/s2, chiều dài dây treo là 40cm, tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ góc   0,05 3 rad với vận tốc có độ lớn là 10cm/s và đang chuyển động về gốc tọa độ. Phương trình chuyển động của vật là A.   0,1sin(5t   3)rad B. s  4 sin(5t  2 3)cm C.   0,1sin(5t   3)rad D. s  4 sin(5t   3)cm Câu 8: Trong hiện tượng quang điện thì quan hệ giữa cường độ dòng quang điện bão hòa và cường độ chùm của ánh sáng kích thích là A. Tỉ lệ nghịch B. Tỉ lệ thuận C. Không phụ thuộc D. Tỉ lệ thuận với bình phương Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng về ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân i sẽ thay đổi như thế nào khi cho khe S di chuyển dọc theo đường trung trực của hai khe S 1, S2 A. Tăng B. Giảm C. Không đổi D. Tăng hay giảm phụ thuộc vào chiều chuyển động khe S Câu 10: Chất phóng xạ Radon (Rn 222) có khối lượng ban đầu là 1 mg. Sau 15,2 ngày thì độ phóng xạ của nó giảm 93,75%. Tính chu kỳ bán rã của Rn và độ phóng xạ H của lượng chất phóng xạ còn lại? A. T = 1,8 ngày; H = 3.1011Bq B. T = 2,8 ngày; H = 3,6.1011Bq 11 C. T = 3,8 ngày; H = 3,6.10 Bq D. T = 3,8 ngày; H = 3.1011Bq Câu 11: Bước sóng là A. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha trên cùng một phương truyền sóng B. Quảng đường mà sóng truyền đi được trong 1s C. Khoảng cách giữa 2 điểm có li độ bằng không ở cùng một thời điểm D. Khoảng cách giữa 2 bụng sóng gần nhất Câu 12: Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm bằng không khi A. Vận tốc có giá trị cực đại hoặc cực tiểu B. Vận tốc bằng không C. Li độ cực tiểu D. Li độ cực đại Trang 1/4 - Mã đề thi 135
  2. Câu 13: Một vật sáng đặt trước một thấu kính hội tụ cho ảnh thật A1B1. Dịch chuyển vật lại gần thấu kính thêm 4cm thì vẫn thu được ảnh thật A2B2, di chuyển 6cm so với A1B1 và A2B2 = 1,5 A1B1. Tìm tiêu cự của thấu kính? A. 12cm B. 16cm C. 8cm D. 20cm Câu 14: Một mạch dao động gồm tụ C = 1pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 17,6mH. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 50m phải ghép thêm với tụ C một tụ C’ có điện dung là A. 0,0612pF B. 0,011pF C. 0,02pF D. 0,0417pF Câu 15: Chiếu hai tia sáng đơn sắc màu tím và màu đỏ từ phía đáy đến một cạnh của lăng kính thủy tinh đặt trong không khí, cho tia ló ở cạnh kia với góc ló như nhau. So sánh góc tới i1 của hai tia thì thấy A. Góc tới của tia tím lớn hơn B. Góc tới của hai tia bằng nhau C. Chưa thể kết luận D. Góc tới của tia đỏ lớn hơn Câu 16: Chọn phương án SAI A. Phép phân tích bằng quang phổ là phép phân tích ánh sáng đơn sắc B. Tia hồng ngoại thường được dùng để chụp ảnh hoặc nhìn ban đêm C. Tia tử ngoại bị thủy tinh và nước hấp thụ mạnh D. Tia Rơnghen được phát ra khi chùm electrôn có vận tốc lớn bị hãm bởi kim loại có nguyên tử lượng lớn. Câu 17: Chuyển động của người đánh đu là A. Một dao động cưỡng bức cộng hưởng B. Một dao động cơ học C. Một dao dộng duy trì D. Một dao động tự do Câu 18: Ban đầu có 2 g Pôlôni nguyên chất, đó là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 138 ngày và có phương trình phân rã: 84 Po    82 Pb . Sau bao lâu thì khối lượng chì được tạo ra là 0,4g? 210 206 A. 69 ngày B. 138 ngày C. 34,5 ngày D. 276 ngày Câu 19: Một con lắc đơn gồm vật nặng m = 40g, dao động nhỏ với chu kỳ T 0 = 2s tại nơi có g = 10m/s2. Tích điện q = 10 -5C cho vật treo rồi đặt trong điện trường đều có cường độ E = 1,44.104V/m, thẳng đứng hướng lên. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc lúc này là A. 4s B. 1,5s C. 3s D. 2,5s Câu 20: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây có điện trở thuần r. Đặt một hiệu điện thế u = 120 2 sin t (V ) vào hai đầu đoạn mạch. Điều chỉnh cho R biến thiên, khi R = 10  thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại; khi R = 50  thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại. Khi công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại thì công suất tiêu thụ trên cuộn dây là A. 48W B. 144W C. 54W D. 108W Câu 21: Chùm tia sáng đơn sắc song song có bề rộng a, chiếu từ không khí vào một chất lỏng thì chùm tia khúc xạ có bề rộng là b = a 1,5 , với góc khúc xạ r = 300. Tính góc tới i và chiết suất n của chất lỏng A. i  450 và n  3 B. i  30 0 và n  2 C. i  450 và n  2 D. i  30 0 và n  3 Câu 22: Một kính hiển vi được điều chỉnh cho một người có giới hạn nhìn rõ từ 25cm đến vô cùng. Khi không điều tiết thì vật cách vật kính 0,52cm và kính có độ bội giác là 250. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 15,5cm. Tính tiêu cự f1 của vật kính và f2 của thị kính? A. f1 = 1cm và f2 = 2cm B. f1 = 1cm và f2 = 2,5cm C. f1 = 0,5cm và f2 = 2,5cm D. f1 = 0,5cm và f2 = 2cm Câu 23: Chiếu bức xạ 1  0 2 ( 0 là giới hạn quang điện) vào catốt một tế bào quang điện, để triệt tiêu dòng quang điện cần hiệu điện thế hãm U h. Khi chiếu bức xạ 2 thì hiệu điện thế hãm tăng 3 lần. Bước sóng 2 bằng A. 0 5 B. 0 4 C. 0 3 D. 0 6 Câu 24: Người ta dùng prôtôn có động năng KH = 7 MeV bắn phá 4 Be đang đứng yên tạo ra hạt  có động 9 năng K  = 8MeV và hạt nhân X. Biết rằng vận tốc hạt  bắn ra vuông góc với vận tốc hạt prôtôn. Lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân tính theo u có giá trị bằng số khối. Động năng hạt nhân X là A. 6,5MeV B. 8MeV C. 7,5MeV D. 7,8MeV Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, chiếu đồng thời vào hai khe hai bức xạ đơn sắc màu đỏ có 1  0,64m và màu lục có 2  0,56m . Trong khoảng gần nhất giữa hai vân sáng trùng màu với vân sáng trung tâm có 7 vân sáng màu lục. Số vân sáng màu đỏ trong khoảng trên là A. 4 B. 6 C. 5 D. 7 Trang 2/4 - Mã đề thi 135
  3. Câu 26: Một mạch điện xoay chiều có RLC nối tiếp, biết cuộn dây có điện trở thuần r = 40  . Khi đặt một hiệu điện thế u = 80 2 sin t (V ) vào hai đầu đoạn mạch thì thấy công suất toả nhiệt trên R là 40W. Nhận xét nào sau đây là SAI? A. Trong mạch có cộng hưởng B. Không thể tính được R theo các dữ kiện đã cho C. R = r D. Công suất toàn mạch là 80W Câu 27: Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,18 m vào catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,3 m . Để cho không có electrôn nào đến được anốt thì hiệu điện thế U AK phải thoả mãn điều kiện nào? Cho điện tích của electrôn e = - 1,6. 10-16C, hằng số Flăng h = 6,625. 10-34Js, c = 3. 108 m/s A. U AK   2,26V B. U AK   2,76V C. U AK  1,76V D. U AK   0,76V Câu 28: Bản chất của dòng điện xoay chiều trong dây dẫn kim loại là A. Dòng chuyển dời của các ion dương trong dây dẫn B. Tổng hợp hai dòng điện một chiều đi ngược chiều nhau C. Dao động cưỡng bức của ion dương trong dây dẫn D. Dao động cưỡng bức của electron trong dây dẫn Câu 29: Các vạch trong dãy Banme thuộc vùng nào trong các vùng sau? A. Vùng tử ngoại B. Vùng ánh sáng nhìn thấy C. Vùng hồng ngoại D. Vùng ánh sáng trông thấy và một phần thuộc vùng tử ngoại Câu 30: Tranzito trong máy phát dao động điều hòa có vai trò A. Tạo ra dao động điện từ B. Thu, phát sóng điện từ C. Điều khiển dòng điện trong mạch để cung cấp năng lượng cho mạch dao động điện từ, nhờ đó mà duy trì dao động điện từ trong mạch D. Tạo ra dao động điều hòa cho các electron Câu 31: Một mạch điện xoay chiều có RLC nối tiếp, điện trở R = 45, cuộn dây có điện trở thuần r = 15  . Khi đặt một hiệu điện thế u = 120 2 sin t (V ) vào hai đầu đoạn mạch thì thấy hiệu điện thế giữa hai bản tụ vuông pha với hiệu điện thế u. Công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là A. 120W B. 240W C. 60W D. 180W Câu 32: Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều ABC, làm bằng thủy tinh có chiết suất n = 3 đặt trong không khí. Chiếu vào mặt bên AB tia sáng đơn sắc với góc tới i1 thì thấy góc ló ra khỏi mặt bên AC là 600. Thay đổi góc tới i1 thì góc lệch D sẽ A. Tăng B. Giảm C. Không đổi D. Tăng khi i1 tăng, giảm khi i1 giảm Câu 33: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây dài có phương trình sóng là: u  6 sin(0,02x  4t ) . Trong đó u và x được tính bằng cm và t tính bằng giây. Bước sóng  và độ dời u của điểm trên dây ở tọa độ x = 25cm ở thời điểm t = 0,25s là A.   120cm ; u   6cm B.   100cm ; u   6cm C.   120cm ; u  6cm D.   100cm ; u  6cm Câu 34: Để có hiện tượng đảo sắc trong quang phổ, nhiệt độ t của nguồn sáng trắng so với nhiệt độ t 0 của đèn khí hay hơi có áp suất thấp thỏa mãn A. t > t0 B. t < t0 C. t = t0 D. t > t0 hay t < t0 tùy thuộc và vị trí của hai nguồn sáng trước máy quang phổ Câu 35: Trong mạch dao động tự do LC, điện tích cực đại trên tụ là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là A. t  2 Q0 I 0 B. t   I 0 Q0 C. t   Q0 (2 I 0 ) D. t   I 0 (2Q0 ) Câu 36: Phát biểu nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG đối với mắt cận thị? A. Điểm cực viễn của mắt ở cách mắt một khoảng không xa B. Khi không điều tiết tiêu điểm của mắt nằm phía trước võng mạc C. Khi điều tiết tối đa thì tiêu điểm của mắt cũng nằm phía trước võng mạc D. Luôn phải điều tiết mới nhìn rõ được vật khi vật ở bất cứ vị trí nào trong giới hạn nhìn rõ Câu 37: Biết mức cường độ âm của một âm nào đó tại một điểm tăng thêm 30dB. Hỏi cường độ của âm đó đã tăng lên gấp bao nhiêu lần? A. 1550 lần B. 1000 lần C. 2000 lần D. 3000 lần Câu 38: Một người bị cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10cm đến 50cm, người này đeo kính sát mắt có độ tụ D = - 4 dp thì nhìn rõ các vật sáng trong khoảng A. 16,67cm đến 50cm B. 12cm đến 50cm Trang 3/4 - Mã đề thi 135
  4. C. 12cm đến vô cùng D. 16,67cm đến vô cùng Câu 39: Một dao động điều hòa có vận tốc và tọa độ tại thời điểm t 1 và t2 tương ứng là: v1 = 20cm/s; x1 = 8 3 cm và v2 = 20 2 cm/s ; x2 = 8 2 cm. Vận tốc cực đại của dao động là A. 40 2 cm/s B. 80cm/s C. 40cm/s D. 40 3 cm/s Câu 40: Điện năng được truyền tải từ trạm tăng thế A đến trạm giảm thế B bằng dây dẫn có điện trở R = 5, ở B cần lấy ra hiệu điện thế hiệu dụng 220V để sử dụng. Máy biến thế ở B cuộn sơ cấp có N1B = 2000vòng, cuộn thứ cấp có N2B = 100vòng. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp máy A là U 2A = 2300V. Hao phí khi truyền tải là A. 4kW B. 200W C. 2kW D. 800W Câu 41: Chùm tia   A. Là chùm các hạt có cùng khối lượng với electrôn, mang điện là +e B. Tia   có tầm bay trong không khí ngắn hơn so với tia  C. Ít bị lệch đường đi hơn hạt  khi đi qua điện trường D. Tia   có khả năng đâm xuyên rất mạnh, giống như tia Rơnghen Câu 42: Điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG với hạt nơtrinô? A. Không mang điện tích B. Sinh ra khi có sự biến đổi nơtrôn thành prôtôn C. Khối lượng xấp xỉ khối lượng electrôn D. Sinh ra khi có sự biến đổi prôtôn thành nơtrôn Câu 43: Hai nguồn sóng nước kết hợp S1, S2 giống nhau, cách nhau 11cm, tần số dao động f = 5Hz. Vận tốc truyền sóng trong môi trường v = 25cm/s. Gọi I là trung điểm của S 1S2. Lấy S1 làm tâm, vẽ đường tròn bán kính S1I. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn này là A. 5 B. 7 C. 6 D. 4 Câu 44: Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang xẩy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG? A. Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở giảm B. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện tăng C. Cường độ hiệu dụng trong mạch giảm D. Hệ số công suất trong mạch giảm Câu 45: Một mạch dao động điện từ tự do gồm cuộn cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Một khóa K mắc vào hai đầu một tụ C. Ban đầu K mở. Ngay thời điểm năng lượng từ trong cuộn cảm bằng một nửa năng lượng điện trong hai tụ thì đóng khóa K. Năng lượng dao động của mạch sau đó A. Không đổi B. Giảm đi 1/3 C. Giảm đi 1/2 D. Giảm đi 1/4 Câu 46: Cần ghép một tụ điện có điện dung C  5.10  ( F ) với các linh kiện nào dưới đây trong mạch 4 điện xoay chiều có tần số 25Hz để dòng điện trễ pha  4 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch? A. Một cuộn dây có r = 40  , L  1,6  ( H ) B. Một cuộn dây thuần cảm có L  0,8  ( H ) C. Một điện trở có R = 20  D. Một cuộn dây có r = 20  , L  1,6  ( H ) Câu 47: Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm biến đổi A. Ngược pha với vận tốc B. Cùng pha với vận tốc C. Sớm pha  2 so với vận tốc D. Trễ pha  2 so với vận tốc Câu 48: Chiếu ánh sáng đơn sắc vào một tấm kim loại đặt cô lập thì điện thế cực đại của tấm kim loại là 0,4V. Nếu dùng một electrôn (m = 9,1. 10-31kg, e = - 1,6. 10-16C) có vận tốc bằng vận tốc ban đầu cực đại của electrôn bắn ra khỏi tấm kim loại nói trên, rồi cho bay vuông góc vào một từ trường đều B = 0,2T thì bán kính quỹ đạo của electrôn là A. 8,54m B. 10,66m C. 9,87m D. 12,36m Câu 49: Trong một thang máy đứng yên có treo một con lắc đơn và một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Nếu cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a (a < g, g là gia tốc rơi tự do) thì chu kỳ dao động của con lắc đơn (Tđ ) và của con lắc lò xo (Tx) sẽ A. Thay đổi B. Không thay đổi C. Tđ giảm, Tx không đổi D. Tđ tăng, Tx không đổi Câu 50: Phản ứng hạt nhân là A. Một phản ứng hóa học thông thường B. Sự va chạm giữa các hạt nhân C. Sự tác động từ bên ngoài vào hạt nhân làm hạt nhân đó bị vỡ ra D. Sự tương tác giữa hai hạt nhân dẫn đến sự biến đổi chúng thành các hạt nhân khác ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 4/4 - Mã đề thi 135
nguon tai.lieu . vn