Xem mẫu

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN III, NĂM 2008 Khối THPT Chuyên MÔN: VẬT LÝ. (Thời gian làm bài: 90 phút). Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Mã đề thi 135 Số báo danh:............................................................................... Câu 1: Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 11cm. Hỏi để đọc được trang sách đặt cách mắt ít nhất là 26cm thì phải đeo kính cách mắt 1cm có độ tụ bằng bao nhiêu? A. - 4dp B. 4dp C. - 6dp D. 6dp Câu 2: Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do: A. Có tần số khác nhau B. Độ cao và độ to khác nhau C. Số lượng các họa âm khác nhau D. Số lượng và cường độ các họa âm khác nhau Câu 3: Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50cm, quan sát ảnh mặt trăng qua một kính thiên văn trong trạng thái mắt điều tiết tối đa. Vật kính và thị kính của kính thiên văn có tiêu cự tương ứng f1 = 1,2m và f2 = 4cm. Tính độ cao của ảnh mà mắt quan sát thấy qua kính? Mắt đặt sát thị kính và biết góc trông mặt trăng từ trái đất là   30' ( 1'  1 3500(rad ) ). A. 25,5cm B. 3,66cm C. 13,88cm D. 6,321cm Câu 4: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định, dài l  2m . Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số nhỏ nhất f. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số thêm ít nhất 50Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây: A. 400 m s B. 100 m s C. 50 m s D. 200 m s Câu 5: Khi chỉnh lưu dòng điện xoay chiều dùng sơ đồ có 4 điốt, thì: A. Các điốt đảo chiều dòng điện B. Mỗi nửa chu kỳ của dòng điện xoay chiều, có hai điốt hoạt động và tạo ra dòng điện một chiều như mạch chỉnh lưu dùng một điốt C. Tạo ra dòng điện một chiều ổn định D. Mỗi điốt sẽ tạo ra dòng một chiều trong mỗi phần tư chu kỳ của dòng điện xoay chiều Câu 6: Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc  0  0,1 rad tại một nơi có g = 10m/s2. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ dài s = 8 3 cm với vận tốc v = 20cm/s. Chiều dài dây treo vật là: A. 1,2m B. 0,8m C. 1,0m D. 1,6m Câu 7: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào: A. Pha ban đầu của ngoại lực tác dụng lên vật B. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C. Hệ số lực cản môi trường tác dụng lên vật D. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu 8: Sau một năm khối lượng của một chất phóng xạ giảm 4 lần. Vậy, sau ba năm khối lượng chất phóng xạ giảm bao nhiêu lần so với ban đầu? A. 32 B. 64 C. 128 D. 16 Câu 9: Biết Cs137 là chất phóng xạ  . Sau 15 năm độ phóng xạ của nó giảm bớt 29,3% và khối lượng  chất phóng xạ còn lại là 2,8 2 .10-8g. Tính độ phóng xạ ban đầu của Cs137. A. 1,8.105 Bq B. 0,9 2 .105 Bq C. 0,8.105 Bq D. 1,8 2 .105 Bq Câu 10: Một thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng. Biết khoảng cách hai khe a = 2,5mm, khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe là D = 1m. Chiếu bằng áng sáng đơn sắc thì thấy vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng là 0,58mm. Tính bước sóng ánh sáng. A. 0,64 m B. 0,725 m C. 0,58 m D. 0,48 m Câu 11: Một nguồn phát âm đẳng hướng, có công suất P = 1,256 W. Coi môi trường không hấp thụ âm và biết ngưỡng nghe I 0  1012 W m 2 . Mức cường độ âm tại điểm cách nguồn 100m là: A. 60dB B. 70dB C. 90dB D. 80dB Câu 12: Khối lượng của vật treo dưới con lắc lò xo giảm 36% thì chu kỳ dao động riêng: A. Giảm 20% B. Tăng 64% C. Giảm 36% D. Giảm 25% Câu 13: Một thấu kính hai mặt lồi, cùng bán kính R = 20cm, làm bằng thủy tinh chiết suất n =1,5 đặt trong không khí. Bây giờ người ta mạ bạc một trong hai mặt lồi. Tiêu cự của hệ lúc này: A. 5cm B. 10cm C. 12cm D. 20 3 cm Câu 14: Một vật sáng đặt trước một gương cầu, cách tiêu điểm một khoảng 20cm thì thu được ảnh cùng chiều với vật và lớn gấp 1,5 lần vật. Tính tiêu cự của gương cầu. A. 60cm B. 50cm C. 30cm D. 40cm Trang 1/4 - Mã đề thi 135
  2. Câu 15: Một mẫu đồng vị phóng xạ nhân tạo được tạo ra và có độ phóng xạ lớn gấp 256 lần độ phóng xạ cho phép đối với nhà nghiên cứu. Sau 48 giờ thì mẫu đạt mức phóng xạ cho phép. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ là: A. 6giờ B. 12giờ C. 24giờ D. 8giờ Câu 16: Điều nào sau đây là sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch: A. Một phản ứng nhiệt hạch luôn tỏa năng lượng nhiều hơn so với một sự phân hạch B. Xảy ra ở nhiệt độ rất cao C. Con người chưa kiểm soát được D. Phản ứng tỏa năng lượng Câu 17: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa có cùng tần số trên trục Ox. Biết dao động thành phần thứ nhất có biên độ A1 = 5 3 cm, dao động tổng hợp có biên độ A = 5cm. Dao động thành phần thứ 2 sớm pha hơn dao động tổng hợp là  /3 và có biên độ A2 là: A. 10 3 cm B. 10cm C. 5 3 cm D. 5cm Câu 18: Chọn phát biểu sai với thí nghiệm giao thoa Iâng: A. Có thể thay đổi khoảng vân giao thoa bằng cách thay đổi khoảng cách từ khe S đến hai khe S1, S2 B. Thường chọn D >> a để khoảng vân lớn, dễ quan sát giao thoa C. Với ánh sáng trắng, để có sự chồng chập các ánh sáng đơn sắc (trừ vân sáng trung tâm) thì khoảng cách từ đó đến vân sáng trung tâm tối thiểu phải bằng 3 lần khoảng vân của ánh sáng tím D. Khi đặt thí nghiệm trong các môi trường trong suốt có chiết suất càng lớn thì khoảng vân càng bé Câu 19: Hai nguồn sóng nước A và B giống nhau, cách nhau 12cm đang dao động điều hoà vuông góc với mặt nước. Bước sóng là 1,6cm. M là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn một khoảng 10cm. O là trung điểm của AB. Số điểm dao động ngược pha với hai nguồn có trên đoạn OM là: A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 Câu 20: Sự tương ứng giữa dao động điện từ tự do của mạch LC và dao động điều hòa của con lắc lò xo: A. L tương ứng với khối lượng m B. C tương ứng với độ cứng k C. Năng lượng dao động trong mạch dao động LC tương ứng với thế năng đàn hồi D. Năng lượng điện trường trong tụ C tương ứng với động năng con lắc Câu 21: Một vật sáng AB tiến lại gần một thấu kính thấy ảnh ảo của nó lớn dần và cuối cùng bằng vật, thì: A. Ảnh bằng vật khi vật cách thấu kính một khoảng hai lần tiêu cự B. Ảnh ảo đó dịch ra xa thấu kính C. Đó là thấu kính phân kỳ D. Đó là thấu kính hội tụ Câu 22: Tại sao tờ giấy thấm dầu trở nên trong? A. Do phản xạ toàn phần B. Do dầu làm cho tờ giấy trở nên đồng tính hơn C. Do giao thoa ánh sáng D. Do tán sắc ánh sáng Câu 23: Tìm phát biểu sai: A. Thuyết sóng có thể giải thích được định luật quang điện thứ hai B. Hiện tượng phát quang của chất rắn, chất khí được ứng dụng trong các đèn huỳnh quang C. Dòng quang điện đạt giá trị bão hòa khi tất cả các êlectrôn bị ánh sáng bứt ra khỏi catốt trong mỗi giây đều chạy hết về anốt D. Êlectrôn quang điện có động năng ban đầu cực đại khi năng lượng mà êlectrôn thu được là lớn nhất Câu 24: Chọn phát biểu sai: A. Quang phổ của mặt trời là quang phổ vạch hấp thụ B. Qua phép phân tích bằng quang phổ, người ta xác định được thành phần cấu tạo của các chất C. Quang phổ liên tục hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ D. Giữa các vùng sóng điện từ được phân chia theo thang sóng điện từ không có ranh giới rõ rệt Câu 25: Hạt nhân U234 đứng yên, phóng xạ ra một hạt  rồi biến đổi thành hạt nhân Th230 và toả ra một năng lượng là 14,1512MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân gần bằng số khối tính theo đơn vị u. Tính động năng của hạt  . A. 7,075 MeV B. 12,6 MeV C. 0,2112 MeV D. 13,9 MeV Câu 26: Một mạch điện RLC mắc nối tiếp, tụ điện có điện dung C thay đổi. Đặt một hiệu điện thế u = U 2 sin  t(V) rồi điều chỉnh điện dung C cho đến khi hiệu điện thế hiệu dụng UC đạt cực đại thì ta có: R2  Z L 2 R2  Z L 2 A. Z C  2 B. U C max  U  U R  U L 2 2 2 2 C. ZC  ZL R D. U C max  U 2  (U R  U L ) 2 2 2 Trang 2/4 - Mã đề thi 135
  3. Câu 27: Biết công thoát điện tử khỏi kim loại làm Katốt của một tế bào quang điện là 2eV. Chiếu vào katốt một bức xạ tử ngoại có bước sóng là 0,1986 m thì thấy dòng quang điện bị triệt tiêu khi hiệu điện thế U AK  4,25V . Tính hằng số Plăng. Lấy c = 3.108m/s; 1eV = 1,6.10-19J A. h = 6,62.10-34J.s B. h = 6,65.10-34 J.s C. h = 6,631.10-34J.s D. h = 6,652.10-34J.s Câu 28: Một khung dây hình chữ nhật kích thước 20 cm  60cm, gồm 100 vòng dây, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 1  (T ) , sao cho pháp tuyến của khung trùng với hướng đường cảm ứng từ. Cho khung quay quanh trục đối xứng của nó với vận tốc góc   120 vòng/phút. Chọn t = 0 khi khung bắt đầu quay. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung ở thời điểm t  5 24 ( s) là: A. 12V B. 48V C. 36V D. 24V Câu 29: Biết vạch thứ hai của dãy Laiman trong quang phổ Hiđrô có bước sóng là 0,1026 m . Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen là 0,8321 m . Năng lượng tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử hiđrô từ trạng thái cơ bản là: A. 12,76. 10-19J B. 20,76. 10-19J C. 10,76. 10-19J D. 21,76. 10-19J Câu 30: Nhận xét nào sau đây về thấu kính phân kỳ là không đúng? Chúng có thể tạo ra: A. Một chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ B. Một chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ C. Một chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song D. Một chùm sáng phân kỳ từ chùm sáng phân kỳ Câu 31: Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp R, C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u  5  10 2 sin100t (V ) thì có ZC = R. Tại thời điểm t  9 400(s) thì hiệu điện thế trên tụ có giá trị là: A. 20V B. 5V C. 10V D. 15V Câu 32: Một màn vuông góc với trục chính của một gương cầu lõm, cách gương 120cm. Một nguồn sáng điểm nằm trên trục chính của gương, ở giữa gương và màn. Tìm được hai vị trí của điểm sáng cho trên màn vết tròn có đường kính bằng đường kính rìa gương. Vị trí gần gương hơn cách gương 15cm. Vị trí xa gương hơn cách gương là: A. 30cm B. 45cm C. 60cm D. 20cm Câu 33: Câu nào dưới đây không đúng cho các mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp? A. Nếu chỉ biết hệ số công suất của một đoạn mạch, ta không thể xác định được hiệu điện thế sớm pha hay trễ pha so với cường độ dòng điện B. Hệ số công suất của đoạn mạch không phụ thuộc vào tần số của dòng điện chạy trong mạch đó C. Cuộn dây có thể có hệ số công suất khác không D. Tụ điện luôn có hệ số công suất bằng không Câu 34: Quá trình biến đổi phóng xạ của một chất phóng xạ: A. Xẩy ra càng yếu nếu áp suất càng mạnh B. Luôn kèm theo sự tỏa năng lượng C. Xẩy ra càng mạnh nếu nhiệt độ càng cao D. Xẩy ra khác nhau nếu chất phóng xạ ở dạng hợp chất Câu 35: Một mạch dao động điện từ tự do LC, cuộn dây có độ tự cảm L  0,01  ( H ) . Khi mạch được cấp năng lượng W0  5,73.106 J thì dao động với hiệu điện thế cực đại U 0  6V . Nếu dùng mạch này thu sóng điện từ ở một máy thu thì sẽ thu được loại sóng nào? A. Sóng trung B. Sóng dài và cực dài C. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắn Câu 36: Hai điểm sáng đặt cách nhau 45cm trên trục chính, ở hai bên một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm, cho ảnh qua thấu kính trùng nhau. Một trong hai vị trí đó cách thấu kính là: A. 20cm B. 15cm C. 25cm D. 10cm Câu 37: Trong một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện xoay chiều sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch một góc nhỏ hơn  /2 thì: A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không B. Nếu tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ thì cường độ hiệu dụng trong mạch tăng C. Trong mạch không thể có cuộn cảm D. Nếu tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ thì cường độ hiệu dụng trong mạch giảm Câu 38: Một người mắt bị cận thị nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 10cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự f = 4cm trong trạng thái mắt điều tiết tối đa. Mắt đặt cách kính lúp 2cm. Muốn giảm độ bội giác đi 1 G = cần phải dịch chuyển vật một đoạn là: 7 A. 1 3 cm B. 0,4cm C. 0,6cm D. 2 3 cm Trang 3/4 - Mã đề thi 135
  4. Câu 39: Một con lắc lò xo nằm ngang đang dao động tự do. Ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng, sau 0,05s nó chưa đổi chiều chuyển động và vận tốc còn lại một nửa. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp có động năng bằng thế năng là: A. 0,05s B. 0,04s C. 0,075s D. 0,025s Câu 40: Kết luận nào sau đây là không đúng đối với mạch dao động điện từ có điện trở thuần bằng không: A. Năng lượng dao động của mạch bằng năng lượng điện trường cực đại của tụ điện B. Năng lượng dao động của mạch bằng năng lượng từ trường cực đại của cuộn dây C. Tại một thời điểm, năng lượng dao động của mạch chỉ có thể là năng lượng từ trường hoặc năng lượng điện trường D. Năng lượng dao động của mạch được bảo toàn Câu 41: Dụng cụ nào dưới đây hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện và lớp tiếp xúc chỉ cho dòng điện đi theo một chiều nhất định: A. Pin quang điện B. Tế bào quang điện C. Quang điện trở D. Điốt bán dẫn thường dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều Câu 42: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng trong không khí, khoảng cách hai khe a = 0,5mm. Khoảng cách hai khe tới màn là D, được chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng . Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất n  4 3 . Để khoảng vân vẫn như trong không khí thì khoảng cách hai khe là: A. 0,45mm B. 0,667mm C. 0,375mm D. 0,35mm Câu 43: Đặt một hiệu điện thế u = 20 2 sin  t(V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với cuộn dây có cảm kháng ZL = 12  , có điện trở thuần r = 9  thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R là UR = 5 5 V. Tính R. A. 15  B. 24  C. 18  D. 12  Câu 44: Câu nào sau đây là sai khi nói về các máy điện? A. Các máy phát điện hiện nay chủ yếu dùng kiểu cảm ứng điện từ B. Bộ góp của máy phát điện một chiều có thể coi là bộ chỉnh lưu C. Máy phát điện xoay chiều ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha có thể biến đổi lẫn nhau nếu đổi rôto cho nhau D. Các cuộn dây trong các máy phát điện thường mắc song song Câu 45: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ C  20nF và cuộn dây thuần cảm L  4 H . Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 120m cần mắc thêm với tụ C một tụ C 1. Giá trị của tụ C1 là: A. 0,253nF B. 1,053nF C. 1,253nF D. 0,553nF Câu 46: Nguyên nhân nào sau đây không phải là nguyên nhân gây ra sự mất mát năng lượng trong máy biến thế: A. Năng lượng từ trường dự trữ trong các cuộn dây B. Tỏa nhiệt do dòng Phucô trong các lõi thép C. Tỏa nhiệt trên điện trở thuần của các cuộn dây D. Bức xạ sóng điện từ Câu 47: Một vật treo dưới một lò xo, đang dao động điều hoà trên phương thẳng đứng. Khi vật ở điểm cao nhất lò xo giãn 6cm; khi vật treo cách vị trí cân bằng 2cm thì nó có vận tốc là 20 3 cm/s. Biết gia tốc trọng trường g =10m/s2. Vận tốc cực đại của vật là: A. 60cm/s B. 45cm/s C. 40cm/s D. 50cm/s Câu 48: Một tấm kim loại đặt cô lập, giới hạn quang điện 0  0,275m , có điện thế 2V. Chiếu đồng thời vào tấm kim loại hai bức xạ có 1  0,2m và f 2  1,67.1015 Hz. Tính điện thế cực đại trên tấm kim loại. A. 4,4V B. 6,1V C. 3,7V D. 2,4V Câu 49: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã: A. Tác dụng lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật chuyển động B. Kích thích lại dao động sau khi dao động đã bị tắt hẳn C. Làm mất lực cản môi trường đối với vật chuyển động D. Tác dụng lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kỳ Câu 50: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 100. Chiếu vào mặt bên của lăng kính một tia sáng tạp sắc gồm hai thành phần đơn sắc với góc tới 600. Chiết suất của lăng kính với hai ánh sáng đơn sắc tương ứng n1 = 1,5 và n2 = 1,54. Góc tạo bởi hai tia ló là: A. 2,80 B. 2,40 C. 20 D. 0,40 ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 4/4 - Mã đề thi 135
nguon tai.lieu . vn