Xem mẫu

  1. Đề & Hướng dẫn giải thi Học sinh giỏi Toán Bảng A Lớp 9 Thành phố Hải Phòng Năm 2004-2005
  2. Đề thi HSG Hải Phòng lớp 9 Bảng B năm 2004-2005
nguon tai.lieu . vn