Xem mẫu

  1. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH XUYÊN ĐỀ THI VÔ ĐỊCH LỚP 9 NĂM HỌC 2010-2011 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG MÔN: ĐỊA LÝ-LẦN 1 Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi 22/10/2010 Câu 1 (2,5 điểm): Trình bày những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển và phân bố ngành thủy sản ở nước ta. Câu 2 (2,5 điểm): Dựa vào Át lát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: a.Phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên tới sự phát triển và phân bố các ngành công nghiệp ở nước ta. b.Giải thích tại sao Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước? Câu 3 (2,5 điểm): a.Trình bày vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống? b.Vì sao Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta? c.Vì sao nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương? Câu 4 (2,5 điểm): Cho bảng số liệu: Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước giai đoạn 1990-2005. Năm 1990 1995 2000 2003 2005 Số dân thành thị (Triệu người) 12,9 14,9 18,8 20,9 22,3 Tỉ lệ dân thành thị (%) 19,5 20,8 24,2 25,8 26,9 a.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta trong thời gian trên. b.Nhận xét về sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990-2005. ---------------Hết----------------
  2. HƯỚNG DẪN CHẤM-BIỂU ĐIỂM Câu hỏi Nội dung kiến thức cần đạt Thang điểm Câu 1 a.Thuận lợi: (2,5 đ) -Nước ta có nhiều điều kiện TN và TNTN khá thuận lợi để phát triển ngành 0,25 khai thác và nuôi trồng thủy sản cả nước ngọt, nước mặn và nước lợ. -Có 4 ngư trường trọng điểm, nhiều bãi tôm, cá, mực...(dẫn chứng) 0,25 -Bờ biển dài 3260 km, dọc bờ biển có nhiều bãi triều, đầm phá, dải rừng 0,25 ngập mặn->Phát triển thủy sản nước lợ -Vùng biển rộng lớn 1 triệu km2. Nhiều vùng biển ven các đảo có nhiều vũng vịnh-> phát triển nước mặn 0,25 -Có nhiều sông suối, ao hồ...->phát triển thủy sản nước ngọt -Nhân dân có kinh nghiệm, truyền thống đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 0,25 -Cơ sở vật chất được trang bị ngày càng tốt hơn (tàu thuyền công suất lớn, các cơ sở chế biến, nâng cấp các cảng cá và các cơ sở khác…) 0,25 -Sự đổi mới những chính sách của nhà nước…. 0,25 -Nhu cầu tăng nhanh, thị trường mở rộng… 0,25 b.Khó khăn: => Tuy nhiên, việc phát triển thủy sản còn gặp không ít những khó khăn: 0,5 đ +Vốn ít, ngư dân còn nghèo->qui mô ngành nhỏ +Cơ sở vật chất kĩ thuật còn hạn chế, chủ yếu là đánh bắt bằng tàu thuyền nhỏ, gần bờ nên dẫn đến sẽ làm suy giảm nguồn lợi hải sản ven bờ. +Thiếu qui hoạch và quản lí chưa chặt chẽ +Thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai (lũ lụt, bão, ô nhiễm môi trường) Câu 2 a.Ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên đến sự phát triển và phân bố 1,5 (2,5 đ) CN: - Tài nguyên thiên nhiên của nước ta rât đa dạng, là cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành. 0,25 - Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm. *Khoáng sản: +Nhiên liệu (dầu, than) => Công nghiệp năng 0,5 lượng hóa chất +Kim loại (Sắt, thiếc, chì, kẽm…) => Công nghiệp luyện kim (đen, màu) 0,25 +Phi kim loại (Apatit, pirit,…) => Công nghiệp hóa chất 0,25 +Vật liệu xây dựng (sét, đá vôi…) => Công nghiệp vật liệu xây dựng *Thủy năng của sông suối => Công nghiệp năng lượng 0,25 (thủy điện) *Tài nguyên đất, nước, KH, rừng, nguồn SV biển -> Nông, lâm, ngư nghiệp=> Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. 0,25 - Sự phân bố các tài nguyên trên lãnh thổ tạo các thê mạnh khác nhau của từng vùng
  3. VD: 0,25 b.TP. Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước vì: -Vị trí địa lí thuận lợi trong việc giao lưu với bên ngoài. (Được coi là trung 0,25 tâm của ĐNA). Đầu mối giao thông lớn nhất với đầy đủ các loại hình GTVT, có 2 cảng quốc tế lớn về đường không và đường biển. 0,25 -Sẵn nguyên liệu: Nằm trong vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước, gần vùng trọng điểm lương thực thực phẩm số 1 là ĐBSCL. -Có cơ sở vật chất kĩ thật vững mạnh, có các cơ sở công nghiệp vệ tinh quan trọng như: Biên Hòa, Vũng Tàu… -Lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật đông đảo Câu 3 a.Vai trò của ngành dịch vụ: (2,5 đ) + Cung ứng nguyên vật liệu, vật tư sản xuất; đồng thời đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. 0,25 + Tạo mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước, giữa nước ta với nước ngoài. 0,25 + Tạo việc làm, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tăng nguồn thu cho ngân sách… 0,25 b.Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước vì: + Hà Nội là thủ đô của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm chính trị, hành chính lớn nhất phía Nam. + Là hai thành phố lớn nhất cả nước, đông dân, dân cư tập trung với mật độ 0,5 cao. + Là hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đặc biệt là các hoạt động công 0,25 nghiệp; là nơi tập trung nhiều nhất các dịch vụ về tiêu dùng, sản xuất và dịch vụ công cộng… c.Nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường Châu Á-Thái Bình 0,5 Dương vì: -Vị trí địa lí thuận lợi cho việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa. -Các mối quan hệ có tính truyền thống 0,5 -Thị hiếu tiêu dùng có nhiều điểm tương đồng nên dễ xâm nhập thị trường -Tiêu chuẩn hàng hóa không cao, phù hợp với trình độ sản xuất còn non trẻ của Việt Nam Câu 4 a.Vẽ biểu đồ 1,5 đ (2,5 đ) -Yêu cầu: vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) chính xác khoa học, ghi chú giải, tên biểu đồ, số liệu b.Nhận xét -Ta thấy: số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị có sự thay đổi và đều tăng 0,25 nhanh trong giai đoạn 1990-2005, cụ thể: +Số dân thành thị (Dẫn chứng) 0,25 +Tỉ lệ dân thành thị (dẫn chứng) 0,25 -Quá trình đô thị hóa nhanh.Tuy nhiên, trình độ đô thị hóa còn thấp. 0,25
nguon tai.lieu . vn