Đề cương ôn tập kiểm tra Lịch sử lớp 5 năm 2017-2018

  • 27/11/2018 11:21:23
  • 31 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mời các em học sinh lớp 5 cùng tham khảo và ôn tập với Đề cương ôn tập kiểm tra Lịch sử lớp 5 năm 2017-2018 dưới đây. Hi vọng với những câu hỏi trong tài liệu sẽ giúp các em hệ thống kiến thức và đánh giá được năng lực học tập của bản thân, từ đó đặt ra kế hoạch ôn tập phù hợp giúp các em đạt kết quả cao trong môn học. Chúc các em thi tốt!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.10 M, số trang : 3

Xem mẫu

Chi tiết

Câu hỏi ôn tập<br /> Môn : Lịch sử - Lớp 5.<br /> Câu 1: Triều đình nhà Nguyễn kí hòa ước, nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho<br /> thực dân Pháp vào năm nào?<br /> Câu 2: Ai là người đã nhiều lần đề nghị canh tân đất nước? Nêu những đề nghị<br /> canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?<br /> Câu 3: Một phong trào chống Pháp bùng lên mạnh mẽ kéo dài đến cuối thế kỉ XIX<br /> gọi là phong trào gì?<br /> Câu 4: Phong trào Đông du do ai cổ động, tổ chức? Vì sao phong trào Đông du tan<br /> rã?<br /> Câu 5: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào và ở đâu?<br /> Câu 6: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào? Do ai chủ trì?<br /> Câu 7: Trong những năm 1930 - 1931, nhân dân Nghệ - Tĩnh đã diễn ra điều gì<br /> mới?<br /> Câu 8: Cuối bản tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng<br /> định điều gì?<br /> Câu 9: Nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám?<br /> Câu 10: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện<br /> điều gì?<br /> Câu 11: Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?<br /> Câu 12: Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc<br /> kháng chiến chống Pháp?<br /> Câu 13: Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích<br /> gì?<br /> Câu 14: Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950?<br /> Câu 15: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách<br /> mạng Việt Nam?<br /> <br /> 1<br /> <br /> Phần trả lời câu hỏi<br /> Lịch sử - Lớp 5<br /> Câu 1: Triều đình nhà Nguyễn kí hòa ước, nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho<br /> thực dân Pháp vào năm 1882.<br /> Câu 2: Nguyễn Tường Tộ là người đã nhiều lần đề nghị canh tân đất nước.<br /> *Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ:<br /> - Mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước.<br /> - Thông thương với thế giới.<br /> - Thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân ta khai thác các nguồn lợi<br /> về biển, rừng, đất đai, khoáng sản,...<br /> - Mở các trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc,...<br /> Câu 3: Một phong trào chống Pháp bùng lên mạnh mẽ kéo dài đến cuối thế kỉ XIX<br /> gọi là phong trào Cần Vương.<br /> Câu 4: Phong trào Đông du do Phan Bội Châu cổ động, tổ chức. Phong trào Đông<br /> du tan rã vì: Phong trào Đông du phát triển làm cho thực dân Pháp lo ngại.<br /> Năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du. ít<br /> lâu sau, chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt nam và<br /> Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản.<br /> Câu 5: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5- 6 - 1911 tại Bến<br /> cảng Nhà Rồng (Sài Gòn nay là thành phố Hồ Chí Minh).<br /> Câu 6: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3-2-1930. Do Nguyễn ái Quốc<br /> chủ trì.<br /> Câu 7: Trong những năm 1930 - 1931, nhân dân Nghệ - Tĩnh đã đấu tranh quyết<br /> liệt, giành được quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ ở<br /> nhiều vùng nông thôn rộng lớn.<br /> Câu 8: Cuối bản tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng<br /> định: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một<br /> nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực<br /> lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.<br /> Câu 9: Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám:<br /> - Các nước đế quốc và các thế lực phản động câu kết với nhau bao vây và<br /> chống phá cách mạng.<br /> - Lũ lụt và hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn, một nửa số ruộng không<br /> thể cày cấy được.<br /> - Nạn đói đã cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu người.<br /> - Hơn 90% đồng bào ta không biết chữ.<br /> Nước ta ở trong tình thế "nghìn cân treo sợi tóc".<br /> Câu 10: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện:<br /> Tinh thần chiến đấu hi sinh vì độc lập dân tộc của nhân dân ta.<br /> Câu 11: Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu: Hòng tiêu<br /> diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau<br /> chóng kết thúc chiến tranh.<br /> Câu 12: Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 có ý nghĩa: Chiến thắng đã cổ vũ<br /> mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta. Âm mưu của chúng đã trở<br /> thành mồ chôn giặc Pháp.<br /> 2<br /> <br /> Câu 13: Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích:<br /> Giải phóng một phần biên giới, củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai<br /> thông đường liên lạc quốc tế.<br /> Câu 14: Kết quả và ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950:<br /> - Kết quả: Qua 29 ngày đêm chiến đấu, ta đã diệt và bắt sống hơn 8000 tên<br /> địch, giải phóng một số thị xã và thị trấn, làm chủ 750 km trên dải Biên giới Việt<br /> -Trung. Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng.<br /> - ý nghĩa: Chiến thắng đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của quân và<br /> dân ta.<br /> Câu 15: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ cho cách<br /> mạng Việt Nam là: Để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, phải phát triển tinh<br /> thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.<br /> <br /> 3<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ