Xem mẫu

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I MÔN: LỊCH SỬ 7 NĂM HỌC: 2019­2020 Câu 1:  Xã hội phong kiến phương Tây được hình thành vào thời gian nào? Câu 2: Nắm được các cuộc phát kiến địa lí. Câu 3: Lí giải được vì sao xã hội phong kiến ở châu Âu bị khủng khoảng? Câu 4: Các giai cấp chính trong xã hội phong kiến phương Đông, phương Tây. Câu 5: Trình bày những nét chính về giáo dục, pháp luật thời Lý. Câu 6: Nhận xét cách đánh giặc độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm  lược Tống. Câu 7:  Hiểu được vì sao Lý Công Uẩn chọn Đai La làm kinh đô?