Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch sử 6 năm 2019-2020 - Trường THCS Long Toàn

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luyện tập với Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch sử 6 năm 2019-2020 - Trường THCS Long Toàn giúp bạn hệ thống kiến thức đã học, làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề chính xác giúp bạn tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về đề cương.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 0.22 M, số trang : 1 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I MÔN: LỊCH SỬ 6 NĂM HỌC: 2019­2020 Câu 1: Dựa vào đâu để biết và dựng lại Lịch sử? Câu 2: Tính khoảng cách thời gian các sự kiện lịch sử so với năm nay. Câu 3: Con người xuất hiện như thế nào? So sánh sựa khác nhau giữa người tối cổ và người tinh  khôn? Câu 4: Xã hội cổ đại phương Đông gồm có mấy giai cấp? Câu 5: Nắm được các thành tựu của các quốc gia cổ đại. Câu 6: Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Câu 7: Những diểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy nước ta.

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ