Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lí 8 năm 2018-2019 - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi học kì, mời các bạn cùng tham khảo nội dung Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lí 8 năm 2018-2019 - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp dưới đây. Hi vọng đề thi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.46 M, số trang : 8 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

 1. THCS & THPT Vó Nguyên Giáp ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II ­ NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: VẬT LÍ 8 A. LÝ THUYẾT 1. Công thức tính công ∗  Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực  là  A = F. s Trong đó :  A là công của lực F, đơn vị của là jun (J), 1J=1Nm, 1kJ=1000J. F là lực tác dụng vào vật, đơn vị niutơn (N) s là quãng đường vật dịch chuyển, đơn vị là mét (m). ∗  Trường hợp đặc biệt, lực tác dụng vào vật chính là trọng lực và vật di chuyển theo phương thẳng   đứng thì công được tính  A = P. h Trong đó :  A là công của lực F, đơn vị của A là jun (J)                                                                      P là trọng lượng của vật, đơn vị là niutơn (N)                                    h là quãng đường vật dịch chuyển, đơn vị là mét (m). 2. Công suất g Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian. A g Công thức tính công suất :  P = Trong đó : P  là công suất, đơn vị W  t                                                                                    A là công thực hiện, đơn vị J.                                                  t là thời gian thực hiện công đó, đơn vị s (giây). (1W = 1 J/s, 1kW = 1000W , 1MW = 1000 000W ). 3. Cơ năng g Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng. g Cơ  năng của vật phụ thuộc vào độ  cao của vật so với mặt đất, hoặc so với một vị  trí khác được   chọn làm mốc để tính độ cao gọi là thế năng hấp dẫn. Vật có khối lượng càng lớn và càng cao thì thế  năng hấp dẫn của vật càng lớn. g Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi. g Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển   động càng nhanh thì động năng càng lớn. g Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng. g Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và động năng của nó. 4. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng g Động năng có thể  chuyển hóa thành thế  năng, ngược lại thế  năng có thể  chuyển hóa thành động   năng. g Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng thì không  đổi. Ta nói cơ năng được bảo toàn. 5. Các chất được cấu tạo như thế nào? g Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. g Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. 6. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? g Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng. g Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. 7. Hiện tượng khuếch tán g Khi đổ hai chất lỏng khác nhau vào cùng một bình chứa, sau một thời gian hai chất lỏng tự hòa lẫn   vào nhau. Hiện tượng này gọi là hiện tượng khuếch tán. g Có hiện tượng khuếch tán là do các nguyên tử, phân tử có khoảng cách và chúng luôn chuyển động  hỗn độn không ngừng. g Hiện tượng khuếch tán xảy ra càng nhanh khi nhiệt độ càng tăng. ­ 1 ­
 2. THCS & THPT Vó Nguyên Giáp 8. Nhiệt năng a) Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. b) Nhiệt năng của vật có thể thay đổi bằng hai cách: g Thực hiện công. g Truyền nhiệt. c) Nhiệt lượng ­ Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi. ­ Đơn vị của nhiệt năng là Jun (kí hiệu J). 9. Dẫn nhiệt g Nhiệt năng có thể truyển từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng   hình thức dẫn nhiệt. g Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. g Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. 10. Đối lưu Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng và chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu   của chất lỏng và chất khí. 11. Bức xạ nhiệt g Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi theo đường thẳng. g Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả ở trong chân không. 12. Công thức tính nhiệt lượng a) Nhiệt lượng của một vật thu vào phụ thuộc vào những yếu tố nào? ­ Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi. ­ Nhiệt lượng vật cần thu vào để  nóng lên phụ  thuộc vào khối lượng, độ  tăng nhiệt độ  của vật và   nhiệt dung riêng của chất làm vật. b) Công thức tính nhiệt lượng Công thức tính nhiệt lượng thu vào :  Q = m.c.∆t g  Q  : Nhiệt lượng vật thu vào, đơn vị jun (J). g  m  : Khối lượng của vật, đơn vị kilôgam (kg). g  ∆t  : Độ tăng nhiệt độ, đơn vị  0 C  hoặc  0 K  (Chú ý:  ∆t = t 2 − t1 ). g  c  : Nhiệt dung riêng, đơn vị J/kg.K. g Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để  làm cho 1kg chất đó tăng thêm   10 C . g Bảng nhiệt dung riêng của một số chất Nhiệt dung  Nhiệt dung  Chất riêng Chất riêng (J/kg.K) (J/kg.K) Nước 4200 Đất 800 Rượu 2500 Thép 460 Nước  Đồn 1800 380 đá g Nhôm 880 Chì 130 13. Nguyên lí truyền nhiệt Khi có hai vật truyền nhiệt cho nhau thì: ­ Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ  thấp hơn cho tới khi nhiệt độ  hai vật  bằng nhau. ­ Nhiệt lượng vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vào. 14. Phương trình cân bằng nhiệt ­ 2 ­
 3. THCS & THPT Vó Nguyên Giáp Phương trình cân bằng nhiệt :  Q toa ra = Q thu va￸o Chú ý:  g Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào được tính  Q = m.c.∆t , trong đó  ∆t = t cao − t tha￸p . B. TỰ LUẬN:  1. Biết:  Câu 1: Phát biểu định luật về công? Câu 2: Phát biểu định nghĩa, viết công thức tính và đơn vị của công suất? Câu 3: Công suất của một động cơ  cho ta biết điều gì? Em hiểu thế  nào khi nói công suất của một   máy là 2000W? Câu 4: Thế năng hấp dẫn là gì? Cho ví dụ.  Câu 5: Thế năng đàn hồi là gì? Cho ví dụ.  Câu 6: Động năng là gì? Cho ví dụ.  Câu 7: Các chất được cấu tạo như thế nào? Nêu hai đặc điểm của nguyên tử  và phân tử  cấu tạo nên  các chất?  Câu 8: Nêu mối quan hệ giữa nhiệt độ  của vật và chuyển động của các nguyên tử, phân tử  cấu tạo   nên vật? Câu 9: Nhiệt năng của một vật là gì? Khi nhiệt độ tăng thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm?  Câu 10: Các cách làm thay đổi nhiệt năng? Nêu ví dụ mỗi cách? Câu 11: Nhiệt lượng là gì? Đơn vị của nhiệt lượng?  Câu 12: Hiện tượng khuếch tán là gì? Tại sao hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn khi nhiệt độ  tăng không? Câu 13: Các hình thức truyền nhiệt?  Câu 14: Nêu các nguyên lí truyền nhiệt?  2. Hiểu:  Câu 15:  Một viên đạn đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã học? Câu 16: Mũi tên được bắn ra từ cái cung là nhờ cơ năng của mũi tên hay của cái cung? Đó là dạng cơ  năng nào? Câu 17: Lấy một cốc nước đã đầy và một thìa muối tinh. Cho muối dần dần vào nước cho đến khi   hết thìa muối ta thấy nước vẫn không tràn ra ngoài. Hãy giải thích vì sao? Câu 18: Mở  lọ  đựng nước hoa trong lớp. Sau ít giây, cả  lớp đều ngửi thấy mùi nước hoa. Hãy giải   thích? Câu 19: Nung nóng một thỏi săt r ́ ồi thả  vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của thỏi sắt và của  nước trong cốc thay đổi như thế nào? Nguyên nhân của sự thay đổi đó là gì? Câu 20: Cọ xát một đồng xu kim loại trên mặt bàn thấy đồng xu nóng lên. Kết luận gì về  nhiệt năng   của đồng xu khi bị cọ xát? Giải thích.  Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi : Câu 1: Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng  và   của   nước   thay   đổi   như   thế   nào?   Đây   là   thực   hiện   công   hay   truyền   nhiệt?  Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Nhiệt năng của miếng đồng sẽ giảm  và nhiệt năng của nước sẽ tăng. Đây là sự truyền nhiệt. Câu 2: Nhỏ  một giọt nước đang sôi vào một cốc nước đang ấm thì nhiệt năng của giọt nước và của   nước trong cốc thay đổi như thế nào ?   Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc đựng nước ấm thì nhiệt năng của giọt nước giảm , của  nước  trong cốc tăng. Câu   3:  Một   viên   đạn   đang   bay   trên   cao   có   những   dạng   năng   lượng   nào   mà   em   đã   được   học?  Viên đạn đang bay trên cao sẽ có động năng ( vì viên đạn có vận tốc so với mặt đất), thế năng ( vì   viên đạn có độ  cao so với mặt đất ), nhiệt năng( vì các phân tử  cấu tạo nên viên đạn luôn chuyển   động hỗn độn không ngừng) . ­ 3 ­
 4. THCS & THPT Vó Nguyên Giáp Câu 4: Một học sinh cho rằng, dù nóng hay lạnh, vật nào cũng có nhiệt năng. Theo em, kết luân nh ̣ ư  vậy là đúng hay sai ? vì sao?     Kết luận như  vậy là đúng. Vật chất được cấu tạo từ  các phân tử. Các phân tử, nguyên tử  luôn  chuyển động hỗn động không ngừng tức là chúng luôn có động năng, do đó bất kì vật nào dù nóng hay   lạnh đều có nhiệt năng. Câu 5: Nung nóng một thỏi săt r ́ ồi thả  vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của thỏi sắt và của   nước trong cốc thay đổi như thế nào? Nguyên nhân của sự thay đổi đó là gì ?    Nhiệt năng của thỏi sắt giảm còn nhiệt năng của nước trong cốc tăng. Nguyên nhân của sự  thay   đổi nhiệt năng là do sự truyền nhiệt. Câu 6: Cọ xát một đồng xu kim loại trên mặt bàn thấy đồng xu nóng lên. Có thể nói đồng xu đã nhận   nhiệt lượng không ? Vì sao ?     Đồng xu kim loại nóng lên là do nhiẹt năng tăng. Không thể  nói đồng xu kim loại đã nhận một  nhiệt lượng vì nguyên nhân sự tăng nhiệt tăng ở  đây là do sự  thực hiện công khi cọ  xát của đồng xu   lên mặt bàn. Câu 7: Có thể nào vật vừa có nhiệt năng vừa có cơ năng không ? Nếu có hãy lấy một ví dụ minh họa   để giải thích ?    Vật nào cũng có nhiệt năng, nếu vật chuyển động thì nó có thêm động năng của vật hoặc nếu có   ở  độ cao so với mốc chọn trước thì nó có thế năng hấp dẫn tức là vật có cơ  năng. Ví dụ, ta treo một   quả lắc trên một sợi dây mốc vào trần nhà. Câu 8: Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa làm bằng sứ ?   Nồi xoong dùng để nấu chín thức ăn. làm nồi xoong bằng kim loại vì kim loại dẫn nhiệt tốt làm   cho thức ăn mau chín. Bát đĩa dùng để  đựng thức ăn, muốn có thức ăn lâu bị  nguội va b ̀ ưng đỡ nong ́   tay thì bát đĩa làm bằng sứ là tốt nhất vì sứ là chất dẫn nhiệt kém. Câu 9: Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày ?   Tác dụng của áo trong mùa lạnh là giữ nhiệt cho cơ thể. Nếu mặc cùng một lúc nhiều áo mỏng sẽ  tạo ra được các lớp không khí khác nhau giữa các lớp áo, các lớp không khí này dẫn nhiệt rất kém nên   có thể giữ ấm cho cơ thể tốt hơn. Câu 10: Về mùa nào chim thường hay xù lông ? Vì sao?   Về mùa đông chim thường hay đứng xù lông .Vì về mùa đông, thời tiết lạnh, chim xù lông để tạo   ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lông chim, điều này giúp chim giữ ấm được cơ thể. Câu 11: Tại sao trong ngày rét sờ vào kim loại ta lại thấy lạnh, còn trong những ngày nóng sờ vào kim   loại ta lại thấy nóng ?   Kim loại là chất dẫn nhiệt rất tốt. Vào những ngày trời lạnh, nhiệt độ  bên ngoài thấp hơn nhiệt   độ của cơ thể nên khi sờ vào kim loại, nhiệt truyền từ cơ thể sang kim loại và bị phân tán nhanh, làm   cho ta có cảm giác bị  lạnh đi một cách nhanh chóng. Ngược lại vào những ngày nóng, nhiệt độ  của  kim loại bên ngoài cao hơn nhiệt độ  cơ  thể. Khi chạm vào kim loại, nhiệt lượng truyền từ kim loại  sang cơ thể làm cho ta có cảm giác nóng lên. Câu 12: Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc dày dễ  bị  vỡ  hơn cốc mỏng ?Muốn cốc   khỏi bị vỡ khi rót nước sôi ta phải làm như thế nào ?      Thủy tinh là chất dẫn nhiệt kém. Khi rót nước vào cốc thủy tinh dày thì lớp thủy tinh  ở  thành   trong cốc nóng lên nhanh và nở ra, trong khi đó lớp thủy tinh ở thành bên ngoài cốc chưa kịp nóng lên   và chưa nở ra. Kết quả là sự dãn nở không đều của thủy tinh làm cho cốc vỡ. Để cốc không bị vỡ khi rót nước sôi thi trước khi rót ta tráng trên cốc ( cả trong lẫn ngoài) bằng nước   nóng để cốc dãn nở đều. Câu 13: Nếu đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nào  sẽ chóng sôi hơn  ? vì sao  ?   Nếu đun như vậy thì nước trong ấm nhôm sẽ chóng sôi hơn. vì âm có tác dụng dẫn nhiệt từ lửa  sang nước. Ấm làm bằng nhôm dẫn nhiệt tốt hơn ấm làm bằng đất nên ấm nhôm sẽ nhanh sôi hơn. Câu 14: Tại sao về mùa lạnh khi sờ vào miếng đồng ta thấy lạnh hơn khi sờ vào miếng gỗ  ? Có phải  vì nhiệt độ của miếng đồng thấp hơn miếng gỗ không ? ­ 4 ­
 5. THCS & THPT Vó Nguyên Giáp    Đồng là chất dẫn nhiệt  tốt hơn gỗ. Vào những ngày trời lạnh, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiệt độ   của cơ thể nên khi sờ vào miếng đồng, nhiệt truyền từ cơ thể sang miếng đồng và bị phân tán nhanh,   làm cho ta có cảm giác bị  lạnh đi một cách nhanh chóng, trong khi đó khi sờ  vào miếng gỗ, nhiệt   truyền từ  cơ  thể  ít bị  phân tán nên ta có cảm giác ít lạnh hơn. Thực chất trong điều kiện như  nhau,   nhiệt độ của miếng đồng và gỗ như nhau. 3. Vận dụng:  *Tính nhiệt lượng Bài 1: Bài 24.4/trang 65/SBT Cho biết: mAl = 400g = 0,4kg      Giải mnước = 1kg                      Nhiệt lượngcung cấp cho ấm nhôm và nước là: t1 = 20  C  Q = Q1 + Q2 =  mAl cAl(t2 ­ t1) + mnước cnước(t2 ­ t1) t2 = 100  C                                                      = 0,4.880.80 + 1.4200.80 cAl = 880J/kg.K                                               = 28160 + 336000 cnước = 4200J/kg.K                                          = 364160 (J). Q = ?                                              Đáp số: Q = 364160J. *Tính nhiệt lượng, công, công suất Bài 2 : Bài 24.7/trang 65/SBT Giải Nhiệt lượng đầu búa nhận được là: Q = m.c.(t1 – t2) = 12.460.20 = 110400 (J) Công của búa máy thực hiện trong 1,5phút là: Q.100 110400.100 A =  276000( J ) 40 40 Công suất của búa là: A 276000 P =  3067(W ) 3,067 kW . t 90 *Phương trình cân bằng nhiệt_Tính độ tăng nhiệt độ  t Bài 3: Câu C2/89 Tóm tắt Bài giải  m1 = 0,5kg Nhiệt lượng đồng tỏa ra là:  m2 = 500g  Q1 = m1.c1.(t1 – t) = 0,5.380.(80 – 20) = 11 400 (J)        = 0,5kg Nhiệt lượng nước thu vào là:  t1 = 80  C Q2 = m2.c2.(t – t2) = 0,5.4 200.(20 – t2)  t  = 20  C Nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào: c1= 380J/kg.K Q1 = Q2 11 400 =  m2 .c2 . t                         c2= 4200J/kg.K              11 400 = 0,5.4200. t   11400                    t   5,43 ( C). t = ? 2100 Vậy: Nhiệt độ của nước tăng lên  5,43  C. Nước nhận thêm một nhiệt lượng là: 11403 (J). Phương trình cân bằng nhiệt_Tính nhiệt dung riêng c ­ 5 ­
 6. THCS & THPT Vó Nguyên Giáp Bài 4: Câu C3/89  Cho biết:  Bài giải m1 =  400g = 0,4kg          Nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào: m2 =  500g = 0,5kg           Q1 = Q2  c2 = 4190J/kg.K   m1.c1.(t1 – t) = m2.c2.(t – t2) t1= 100  C        0,4.c1.(100 – 20) = 0,5.4190.(20 – 13) 0,5.4190(20 13) t2 = 13  C                                               c1  458( J / kg.K )   0,4(100 20) c1 = ? Kim loại này là thép. *Luyện tập: Bài 5: Cần nhiệt lượng bao nhiêu để đun nóng 5 lít nước từ 20oC lên 80oC? Cho biết nhiệt dung riêng   của nước là 4200 J/kg.K. HD:       Tóm tắt:                                   Giải: V = 5l   m = 5kg Nhiệt lượng của nước cần thu vào để nóng lên: t1 = 20 C o           Q = m .c (t2 – t1)  t2 = 80 C o               = 5. 4 200 (80 – 20)  c = 4 200 J/kgK               = 1260 000 (J) = 1260 KJ Q = ? Bài 6: Một ấm đun nước bằng nhôm nặng 500g chứa 2kg nước ở nhiệt độ 20 0C. Tính nhiệt lượng cần   thiết để  đun sôi nước, nếu coi nhiệt lượng tỏa ra môi trường bên ngoài là không đáng kể. Cho biết   nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, của nhôm là 880 J/kg.K. HD:           Tom tăt: ́ ́                                   Giải:        m1 = 500g = 0,5kg   ­ Nhiệt lượng ấm nhôm thu vào:        m2 = 2kg      Q1 = m1.c1.(t2 – t1)= 0,5 . 880 . (100– 20) = 35 200 (J)= 35,2 KJ        t1 = 200C   ­ Nhiệt lượng nước thu vào:        t2 = 100 C0     Q2 = m2.c2.(t2 – t1)= 2 . 4200 . (100 – 20) = 672 000(J) = 672 KJ        c1 = 880J/kg.K    ­ Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước:        c2 = 4200J/kg.K             Q = Q1 + Q2 = 35,2 + 672 = 707,2 (KJ)        Q = ? KJ Bài 7: Trong khi làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng của chì, một học sinh thả một miếng chì   có khối lượng 0,3kg được nung nóng tới 1000C vào 0,25kg nước ở 58,50C làm cho nước nóng lên đến   600C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. a) Tính nhiệt lượng nước thu được. b) Tính nhiệt dung riêng của chì. HD:       Tom tăt ́ ́                                   Giaỉ        m2 = 0,3kg   a) Nhiệt lượng nước thu được:        m1 = 0,25kg              Q1 =  m1. c1. (t – t1)        t2 = 1000C                   =  0,25 . 4200 . (60 – 58,5)        t1 = 58,5 C0                   = 1575 (J)        t = 60 C0   b) Nhiệt dung riêng của chì:        c1 = 4200J/kg.K              Q2 = m2 . c2 . (t2 – t)                   = 0,3 . c2 . (100 – 60)        a) Q1 = ? (J)                   = 12 c2 (J)        b) c2 = ? (J/kg.K)          Vì Q1 = Q2 nên:                 1575 = 12 c2 1575                   c2 = = 131,3  (J/kg.K) 12 ­ 6 ­
 7. THCS & THPT Vó Nguyên Giáp Bài 8:  Trộn nước đang  ở  nhiệt độ  240C với nước đang  ở  nhiệt độ  560C. Biết khối lượng của hai   lượng nước bằng nhau. Hãy tính nhiệt độ của nước khi đã ổn định?    Hướng dẫn:  Nhiệt lượng mà m kg nước 240C thu vào là: Q1 = mc (t – 24) (1)                     Nhiệt lượng mà m kg nước 560C toả ra là: Q2 = mc(56 – t)   (2)                   Từ (1) và (2) ta có: Q1 = Q2        (t – 24) = (56 – t) 24 + 56                      Nhiệt độ khi cân bằng là:  t = = 400 C . 2 Bài 9: Thả một quả cầu nhôm khối lượng 0,15kg được đun nóng tới 100oC vào một cốc nước ở 20oC.  Sau một thời gian, nhiệt độ của quả  cầu và của nước đều bằng 25oC. Tính khối lượng nước, coi chỉ   có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau. Bài giải:                           Cho biết: ­ Nhiệt lượng của quả  cầu nhôm toả  ra để  nước hạ  nhiệt độ  từ  1000C ­  m1 = 0,15 kg     250C: t1 = 1000C Q1  = m1c1(t1 ­ t)   c1 = 880J/ kg. K ­ Nhiệt lượng của nước thu vào để tăng từ 200C ­ 250C: t2 = 200C Q2  = m2c2(t  ­  t2)  c2 = 4200 J/ kg. k ­ Nhiệt lượng của quả nhôm toả ra đúng bằng nhiệt lượng nước thu vào:  t  = 250C Q toả ra = Q thu vào   m = ? Hay: m2.c2 (t  ­  t2)  = m1c1(t1 ­ t)  m1c1 (t1 − t ) 0,15.880.(100 − 25)      m2 =  =  = 0,47 (kg) c2 (t − t2 ) 4200.(25 − 20) Một số bài tập định lượng: Bai 1 ̀ . Một ấm nhôm khối lượng 0,4 kg chứa 3 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để  đun   sôi nước, biết nhiệt độ ban đầu của nước là 200 C. Bai 2 ̀ . Một vật làm bằng kim loại có khối lượng 2kg  ở 20 0C, khi cung cấp một nhiệt lượng khoảng   105kJ thì nhiệt độ  của nó tăng lên 600C. Tính nhiệt  dung riêng của một kim loại? Kim loại đó tên là   gì ? Bai 3 ̀ . Thả 500g đồng ở 1000C vào 350g nước ở 350C. Tính nhiệt độ khi bắt đầu cân bằng nhiệt. Bai 4 ̀ . Phải pha bao nhiêu lít nước ở 200C vào 3 lít nước ở 1000C để nước pha có nhiệt độ là 400C.   Bai 5 ̀ . Người ta thả  đồng thời 200g sắt  ở  15 0C và 450 g đồng  ở  250C vào 150g nước  ở  800C. Tính  nhiệt độ khi cân bằng? Bai 6 ̣ ̣ ̀ . Môt hoc sinh tha 300g chi  ̉ ̀ở 100 0C vao 250g n ̀ ươc  ́ ở  58,5 0C lam cho n ̀ ươc nong lên t ́ ́ ới 60 0C. ̉ ̣ ̣ ̉ a/ Hoi nhiêt đô cua chi ngay khi co cân băng nhiêt. ̀ ́ ̀ ̣ b/ Tinh nhiêt l ́ ̣ ượng nươc thu vao. ́ ̀ ̣ c/ Tinh nhiêt dung riêng cua chi. ́ ̉ ̀ ̣ d/ So sanh nhiêt dung riêng cua chi tinh đ ́ ̉ ̀ ́ ược vơi nhiêt dung riêng cua chi tra trong bang va giai thich tai ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̣  sao co s ́ ự chênh lêch.Lây nhiêt dung riêng cua n ̣ ́ ̣ ̉ ước la 4 190 J/kg.K. ̀ Bai 7 ̉ ̀ . Đô 738g n ươc  ́ ở nhiêt đô 15  ̣ ̣ 0 ̣ C vao môt nhiêt l ̀ ̣ ượng kê băng đông co khôi l ́ ̀ ̀ ́ ́ ượng 100g,rôi tha vao ̀ ̉ ̀  ́ ̣ đo môt miêng đông  co khôi l ́ ̀ ́ ́ ượng 200g ở nhiêt đô 100  ̣ ̣ 0 ̣ ̣ ̣ C.Tinh nhiêt đô khi băt đâu cân băng nhiêt .Biêt ́ ́ ̀ ̀ ́  ̣ nhiêt dung riêng cua n ̉ ươc va cua đông lân l ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ượt la 4 200 J/kg.K, 380 J/kg.K. ̀ Bai 8 ̀ . Một ấm nhôm khối lượng 250g chứa 1 lít nước ở 200C. a. Tính nhiệt lượng  cần để  đun sôi lượng nước nói trên. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và   nước lần lượt là 880J/kg.K; 4200J/kg.K. b. Tính lượng củi khô cần để đun sôi lượng nước nói trên. Biết năng suất tỏa nhiệt của củi khô  là 107 J/kg và hiệu suất của bếp lò là 30% ­ 7 ­
 8. THCS & THPT Vó Nguyên Giáp ­ 8 ­

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ