Xem mẫu

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2­ NĂM HỌC (17­18) MÔN: VẬT LÝ 11 CBA I.Lý thuyết. 1. Từ trường 2. Lực từ tác dụng lên dòng điện 3. Cảm ứng từ. Định luật Am pe 4. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản 5. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị am pe 6. Lực Lo­ren­xơ 7. Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường 8. Sự từ hóa các chất. Sắt từ 9. Hiện tượng cảm  ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng trong mạch điện   kín 10. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động 11. Dòng Fu cô 12. Hiện tượng tự cảm 13. Năng lượng từ trường 14. Khúc xạ ánh sáng 15. Phản xạ toàn phần 16. Lăng kính 17. Thấu kính mỏng 18. Mắt 19. Các tật của mắt và cách khắc phục II. Bài tập. Ôn tập các dạng bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập các chương: ­ Từ trường. ­ Cảm ứng điện từ. ­ Khúc xạ ánh sáng.
  2. ­ Mắt..