Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Chu Văn An

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Chu Văn An. Đây là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập, hệ thống kiến thức môn Vật lí lớp 10 học kì 2, luyện tập làm bài để đạt kết quả cao trong bài thi sắp tới.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 0.32 M, số trang : 1 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. qq SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN MÔN: VẬT LÝ BAN CƠ BẢN ­ KHỐI 10 NĂM HỌC 2017­2018 I. LÝ THUYẾT 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng 2. Công và công suất  3. Động năng 4. Thế năng Giảm tải: 3. liên hệ gữa biến thiên thế năng và công  của trọng lực (đọc thêm). 5. Cơ năng 6. Thuyết động học phân tử chất khí 7. Quá trình đẳng nhiệt. Định luât Boi lo Mariot 8. Qúa trình đẳng tích. ĐL Sac lo 9. Phương trình trạng thái khí lý tưởng II. BÀI TẬP. 1. Bài tập về động lượng, động năng , thế năng, cơ năng 2. Bài tập công, công suất 3. Bài tập về 3 định luật chất khí, phương trình trạng thái khí ý tưởng. Một số bài tập tham khảo Trong SGK: bài 7,8,9 trang 127; bài 6,7 trang 133; bài5,6, 7,8 trang 136;  bài 3,6 trang 141; bài 8trang 145; bài 8,9 trang 159; bài 5,7,8 trang 162;  bài 7,8 trang 166; bài 7,8  trang 173; bài 6,7,8 trang 180; bài 7,8 trang 197. Và các bài tập tương tự  trong Sách bài tập vật lý 10 cơ bản.

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ