Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học 11 năm 2018-2019 - Trường THPT Thái Phiên

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học 11 năm 2018-2019 - Trường THPT Thái Phiên được xây dựng dựa vào các kiến thức trọng tâm trong chương trình sách giáo khoa Tin học 11. Chính vì thế các bạn học sinh 11 sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian tìm kiếm tài liệu tham khảo mà vẫn đảm bảo chất lượng ôn thi, giúp các bạn hệ thống kiến thức môn học một cách khoa học, bài bản nhất.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.08 M, số trang : 1 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC 11 TỔ TIN HỌC NĂM HỌC 2018-2019 I. PHẦN LÝ THUYẾT: Các kiến thức cần ôn tập: v Khái niệm mảng 1 chiều. v Cách khai báo biến mảng 1 chiều, cách truy xuất 1 phần tử của mảng. II. PHẦN BÀI TẬP: Bài: Cho mảng một chiều A gồm không quá 20 phần tử kiểu số nguyên dương. a. Viết chương trình nhập dữ liệu cho mảng một chiều A. b. Hiển thị ra màn hình phần tử lớn nhất, nhỏ nhất của mảng một chiều A. c. Tính và hiển thị tích các phần tử là số nguyên dương, số chẵn, số lẻ. d. Tính và hiển thị tổng bình phương các phần tử là số nguyên dương, số chẵn, số lẻ. e. Tính và hiển thị trung bình cộng các phần tử không chia hết cho 3 của mảng một chiều A. f. Đếm và hiển thị các phần tử là số lẻ, số chẵn và bé hơn k. III. CẤU TRÚC ĐỀ THI: Đề thi thực hành (10 điểm): gồm 1 câu bài tập.

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ