Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Nhật 11 năm 2018-2019 - Trường THPT Chu...

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 11 tài liệu Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Nhật 11 năm 2018-2019 - Trường THPT Chu Văn An, giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 0.31 M, số trang : 4

Xem mẫu

Chi tiết

  1. 11 ?? 8?~13 ? I.  Viết các chữ hán sau  1.  ?? ?????????????????? 2. ????????????????? 3. ??????????????????? 4. ???????????????????? 5. ?????????????? 6.  ? ??????????????????????????????????????? 7. ?????????????????????????? 8. ???????????? 9.  ? ???????????????? 10.  ?? ???????????????? 11.  ?? ??????????????????? 12.  ?? ??????????? 13. ????????????????? 14. ??????????????????????????????
  2. 15. ????????????????? 16. ???????????? 17. ????????????????????  II.  Ch   ọn từ trong khung rồi hoàn thành các câu sau  1. ????????????????????????( ???????) ????? 2. ?????????????????????( ???????) ?????? 3. ????????????????( ???????) ????? 4. ????????????????( ??????) ????? 5. ??????????????????? ?????????????( ??????) ?????? 6. ?????????????????( ???????) ????? 3?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????  III.  Tr   ả lời các câu hỏi sau  1. A: ???????????????????? ??B: ________________????????????? 2. A: ????????????????????? ??B: __________________??????? 3. A: ?????????????????? ??B: ????????????????_______________ ??????? 4. A: ??????????????????
  3. ??B: ___________________?????? 5. A: ???????????????????????? B: ____________________________?  IV  Ch   ọn các từ trong khung rồi hoàn thành các câu sau  ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????? 1. ?????????????????????????????? ________________ ???????????? 2. ???????????????______________??? 3. ????????????????_____________????? 4. CVA?????????_____________????????????????????????????? 5. ???????????????????__________????? a. ??????b. ???????c. ?????d. ????? e. ??????f . ???? 1.?????????????????????( ?????) ?????????? 2.?3 ???( ???????) ?????????????????????? 3.?????????????????( ???????) ????????????
  4. ? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????? 1 ?A:?___________???????????????????????????? ?B:??????????????????????????? 2 ?A:?????????????????????????? ?B:?__________________?????????????? 3 ?___________????????????????? 4 ?A:??????????????????????B ????????????????????????????? ?B:?_________________???????? 5 ?A:?????????????????????????????????2?????????????? ?B:???????______________________? ?

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ