Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 7 năm 2018-2019 - Trường THCS Ngô...

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mời các em học sinh cùng tham khảo và ôn tập với Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 7 năm 2018-2019 - Trường THCS Ngô Mây (Thí điểm) được chia sẻ dưới đây. Hi vọng đây sẽ là tư liệu hữu ích giúp các em hệ thống kiến thức, nâng cao khả năng ghi nhớ để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.22 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

  1. PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018­2019 MÔN: TIẾNG ANH 7 (Chương trình Thí Điểm) KĨ NĂNG NỘI DUNG HÌNH THỨC ĐIỂM ­ Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập hỏi và trả lời về các  Speaking chủ đề đã học trong các units của kì II  ( Unit 6­ Unit 12) ­ cho hs bốc thăm một trong các chủ đề sau : Oral test. 2.5 pts * Traffic problems in Viet Nam and some solutions to solve  them.  *Talk about the famous festival you like best. * Sources of energy in Viet Nam and some ways to save them. * Means of transport in future. (advantages and disadvantages)   ­ Multiple choice  pictures. Nghe và hoàn thành các bài tập liên quan đến các chủ đề:  ­ Listen and  Listening Traffic, Films, Festivals ,  Sources of energy, Travelling in the  circle/ match 2.5 pts future.  ­ Listen and  complete with the  missing words. ­ Listen and write  short answers. ­ Listen and  decide whether  the sentences are  T, F or NM (not  mentioned). ­ Hướng dẫn học sinh kĩ năng đọc dò, đọc lướt, kĩ năng nhận  ­ Multiple choice  dạng câu hỏi, kĩ năng đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh, kĩ  exercises. năng trả lời câu hỏi,…. ­ Read the  Reading ­ Đọc và hoàn thành bài tập về chủ đề: Means of transport,  passage and  Road signs, Types of films, festivals, Sources of energy,  answer the  2.5 pts Overcrowded places. questions. ­ Complete the  passage with  ONE correct  missing word. T/F statements. ­ Hướng dẫn học sinh kĩ năng vận dụng từ vựng, cấu trúc đã  ­ Rewrite the  học.(Tenses ,  used to , How far …, Adverbial clauses with  sentences. Use no  although, despite, …, tag questions , passive forms ,  more than four  Writing comparisons,…….) words. 2.5 pts ­ Các dạng bài tập trong bài  các bài Review, bài tập trong  ­ Complete the  sách bài tập Tiếng Anh 7. sentences, using  the words/phrases  given.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ