Đề cương ôn tập HK2 môn Lịch sử 5 năm 2017-2018

  • 27/11/2018 02:21:30
  • 48 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tham khảo Đề cương ôn tập HK2 môn Lịch sử 5 năm 2017-2018 dưới đây để ôn tập cũng như hệ thống kiến thức Lịch sử đã học, nâng cao khả năng ghi nhớ để tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn thi tốt!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.10 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

ÔN TẬP LỊCH SỬ<br /> Thời gian<br /> <br /> Sự kiện<br /> <br /> 1 - 9 - 1858<br /> <br /> - Pháp nổ súng xâm lược nước ta<br /> <br /> 1858 - 1862<br /> <br /> - Phong trào chống Pháp của Trương Định<br /> <br /> 5 - 7 - 1885<br /> <br /> - Cuộc phản công ở kinh thành Huế.<br /> <br /> 1905 - 1909<br /> <br /> - Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu<br /> <br /> 5 - 6 - 1911<br /> <br /> - Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước<br /> <br /> 3 - 2 - 1930<br /> <br /> - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời<br /> <br /> 1930 - 1931<br /> <br /> - Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.<br /> <br /> 8 - 1945<br /> <br /> - Cách mạng tháng Tám thành công.<br /> <br /> 2 - 9 - 1945<br /> <br /> - Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập<br /> <br /> 19 - 12 - 1946<br /> <br /> - Toàn quốc kháng chiến chống Pháp<br /> <br /> Thu - đông 1947<br /> <br /> - Chiến dịch Việt Bắc<br /> <br /> Thu - đông 1950<br /> <br /> - Chiến dịch Biên giới (Ta chọn cụm cứ điểm Đông Khê)<br /> <br /> 7 - 5 - 1954<br /> <br /> 21 - 7 - 1954<br /> 17-1-1960<br /> 12/1955 đến 4/1958<br /> 19 - 5 - 1959<br /> 1968<br /> 18/12/1972 đến<br /> 30/12/1972<br /> 27 - 1 - 1973<br /> <br /> - Chiến thắng Điện Biên Phủ<br /> Chiến dịch ĐBP chia làm 3 đợt: 56 ngày đêm:<br /> Đợt 1: Từ ngày 13/3/1954<br /> Đợt 2: Từ ngày 30/3/1954<br /> Đợt 3: Ngày 1/5/1954 - 7/5/1954<br /> - Hiệp định Giơ-ne-vơ<br /> - Mở đầu phong trào Đổng Khởi ở Bến Tre.<br /> - Xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội<br /> - Mở đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh)<br /> - Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam.<br /> - Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.<br /> - Hiệp định Pa-ri<br /> <br /> 30 - 4 - 1975<br /> <br /> - Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.<br /> <br /> 25 - 4 - 1976<br /> <br /> - Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung.<br /> <br /> 7 - 1976<br /> <br /> 6/11/1979 đến 4/4/1994<br /> <br /> - Quốc hội họp, quyết định:<br /> +Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam<br /> +Quốc huy, Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, quốc ca là bài Tiến<br /> Quân ca, Thủ đô Hà Nội, Thành phố Sài Gòn đổi tên là TP<br /> HCM..<br /> - Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình<br /> <br /> Kiểm tra<br /> Câu 1: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào "Đồng khởi"?<br /> A. Sài Gòn<br /> B. Hà Nội<br /> C. Bến Tre<br /> D. Cần Thơ<br /> Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là:<br /> A. Đường Hồ Chí Minh trên biển.<br /> B. Đường số 1.<br /> C. Đường Hồ Chí Minh.<br /> D. Đường Hồ Chí Minh trên không.<br /> Câu 3: Điền các từ thích hợp với mỗi chỗ trống:<br /> Quốc hội quyết định: lấy tên nước là .....................................................................; quyết định<br /> Quốc huy; Quốc kì là ...........................................; Quốc ca là bài .........................................;<br /> Thủ đô là Hà Nội; TP Sài gòn - Gia Định đổi tên là..................................................................<br /> Câu 4: Dựa vào nội dung đã học, vì sao nói: "Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân<br /> dân ta"<br /> ....................................................................................................................................................<br /> ....................................................................................................................................................<br /> Câu 5: Tại sao nói: "Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ?<br /> ....................................................................................................................................................<br /> ....................................................................................................................................................<br /> Câu 6. Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?<br /> A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.<br /> B. Mở mang giao thông miền núi.<br /> C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.<br /> Câu 7. Đường Trường Sơn có ý nghĩa thế nào trong sự nghiệp cách mạng đất nước?<br /> ....................................................................................................................................................<br /> ....................................................................................................................................................<br /> Câu 8: Chọn các từ ngữ cho trước sau đây và điền vào chỗ chấm (...) của đoạn văn cho<br /> thích hợp:hàng nghìn; Việt Nam và Liên Xô; xây dựng; 15 năm<br /> Nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả ........................ lao động sáng tạo đầy hi sinh gian<br /> khổ của ................ .......cán bộ, công nhân .................. ........................ là thành tựu to lớn của<br /> nhân dân ta trong sự nghiệp ............................ .. đất nước.<br /> Câu 9. Em hãy cho biết nhà máy Thuỷ Điện Hoà Bình có vai trò gì đối với công cuộc xây<br /> dựng đất nước?<br /> ....................................................................................................................................................<br /> ....................................................................................................................................................<br /> Câu 10: Tại sao gọi chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và các thành phố<br /> khác ở miền Bắc là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”? Em có suy nghĩ gì về việc<br /> máy bay Mĩ ném bom hủy diệt trường học, bệnh viện, nhà dân?<br /> ....................................................................................................................................................<br /> ....................................................................................................................................................<br /> ....................................................................................................................................................<br /> ....................................................................................................................................................<br /> <br />

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ