Đề cương ôn tập HK2 môn Khoa học 4 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học Trường Sơn

  • 27/11/2018 05:43:06
  • 44 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đề cương ôn tập HK2 môn Khoa học 4 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học Trường Sơn giúp các em hệ thống kiến thức chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra học kì 2 sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.29 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Đề cương ôn tập<br /> <br /> Trường TH Trường Sơn<br /> ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN KHOA HỌC - LỚP 4<br /> <br /> Câu 1: Tại sao có gió? Nêu tác hại do bão gây ra đối với đời sống con ngƣời và cách phòng chống<br /> bão.<br /> Không khí chuyển động từ nơi lạnh sang nơi nóng tạo thành gió.<br /> Bão làm thiệt hại về người và của. Để phòng chống bão cần theo dõi bản tin thời tiết, tìm cách bảo vệ<br /> nhà cửa, cơ sở sản xuất; Cắt điện. Ở vùng biển, tàu thuyền không nên ra khơi và phải đến nơi trú ản an<br /> toàn<br /> Câu 2: Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm và một số cách phòng chống ô nhiễm<br /> không khí.<br /> Khói, khí độc, các loại bụi, vi khuẩn,…là những nguyên nhân làm khong khí bị ô nhiễm. Chúng ta có<br /> thể sử dụng một số cách chống ô nhiễm không khí như: Thu gom và xử lí phân, rác hợp lí, giảm lượng<br /> khí thải độc hại của xe động cơ và của nhà máy; giảm bụi, khói đun bếp; bảo vệ rừng và trồng nhiều<br /> cây xanh,…<br /> Câu 3: Ánh sáng có vai trò nhƣ thế nào đối với con ngƣời và động, thực vật?<br /> -Đối với đời sống con người: Ánh sáng giúp con người có thức ăn, sưởi ấm và cho ta sức khỏe…<br /> -Đối với động vật: Ánh sáng giúp động vật di chuyển, kiếm ăn và tránh kẻ thù.<br /> -Đối với thực vật : Ánh sáng giúp thực vật duy trì sự sống.<br /> Câu 4: Nƣớc và các chất lỏng khác sẽ nhƣ thế nào khi nhiệt độ thay đổi? Kể tên một số vật dẫn<br /> nhiệt tốt và một số vật dẫn nhiệt kém.<br /> -Nước và các chất lõng khác nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.<br /> -Các chất dẫn nhiệt tốt như: đồng, nhôm, kẽm,…<br /> -Các chất dẫn nhiệt kém như: không khí, các vật xốp như bông, len,…<br /> Câu 5: Nêu vai trò của nhiệt đối với đời sống con ngƣời, động và thực vật.<br /> Nhiệt độ ảnh hưởng đến sự lớn lên, sinh sản và phân bố của động thực vật. Mỗi loại động vật, thực vật<br /> có nhu cầu về nhiệt độ thích hợp. Nếu phải sống trong điều kiện nhiệt độ không thích hợp mà cơ thể<br /> không tự điều chỉnh được thì mọi sinh vật sẽ chết, kể cả con người.<br /> Câu 6: Thực vật cần gì để sống? Nhu cầu về các yếu tố cần cho sự sống nhƣ thế nào?<br /> Những yếu tố duy trì sự sống của thực vật là: nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng.. Mỗi loại<br /> thực vật, mỗi giai đoạn phát triển của thực vật có nhu cầu về nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng<br /> khác nhau.<br /> Câu 7: Trình bày sự trao đổi chất của thực vật với môi trƣờng.<br /> <br /> 5<br /> <br /> Đề cương ôn tập<br /> <br /> Trường TH Trường Sơn<br /> <br /> Thực vật phải thường xuyên lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-nic, nước, khí ô-xi và thải<br /> ra hơi nước, khi ô-xi và các chất khoáng khác.<br /> Câu 8: Trình bày sự trao đổi chất của động vật với môi trƣờng.<br /> Động vật phải thường xuyên lấy từ môi trường nước, khí ô-xi, các chất hữu cơ có trong thức ăn<br /> (lấy từ thực vật hoặc động vật khác) và thải ra các chất cặn bã, khí các-bô-níc, nước tiểu.<br /> Câu 9: Vẽ sơ đồ trao đổ chất ở thực vât.<br /> Hấp thụ<br /> <br /> Ánh sáng mặt trời<br /> <br /> Thải ra<br /> <br /> Thực vật<br /> <br /> Câu 10: Quá trình hô hấp và quang hợp của thực vật có gì khác nhau<br /> Câu 11: Động vật cần gì để sống?..........................................................................................................<br /> Câu 12: Kể tên một số động vật ăn thịt, ăn sâu bọ, ăn cỏ, lá cây<br /> a), Ăn thịt:…………………………………………………………………………..<br /> b)Ăn sâu bo:……………………………………………………………………….<br /> c) Ăn cỏ, lá cây……………………………………………………………………..<br /> Câu 13: : Vẽ sơ đồ trao đổ chất ở động vât.<br /> Hấp thụ<br /> <br /> Thải ra<br /> <br /> Động vật<br /> <br /> Câu 14: Vẽ 3 chuỗi thức ăn trong tự nhiên<br /> <br /> 6<br /> <br />

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ