Đề cương ôn tập HK2 môn Khoa học 4 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học Lê Lợi

  • 27/11/2018 05:42:59
  • 42 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Dưới đây là Đề cương ôn tập HK2 môn Khoa học 4 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học Lê Lợi giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.40 M, số trang : 6 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

ĐỀ CƢƠNG ÔN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II<br /> MÔN KHOA HỌC<br />   <br /> I. TRẮC NGHIỆM<br /> Câu 1: Khí cần cho sự cháy là:<br /> A. Khí các-bô-níc<br /> B. Khí ni-tơ<br /> C. Khí Ô-xi<br /> D. Khí gas<br /> Câu 2: Một số động vật và thực vật sống dƣới nƣớc đƣợc vì:<br /> A. Không khí có thể hòa tan trong nƣớc động vật và thực vật có khả<br /> năng lấy ô-xi trong nƣớc để thở.<br /> B. Động vật và thực vật sống dƣới nƣớc không cần khí ô-xi.<br /> C. Động vật và thực vật sống dƣới nƣớc không cần hô hấp.<br /> Câu 3: Biện pháp nào sau đây không áp dụng để phòng chống bão:<br /> A. Theo dõi bản tin thời tiết.<br /> B. Cắt điện, tàu, thuyền không đƣợc ra khơi.<br /> C. Đến nơi trú ẩn an toàn.<br /> D. Chặt phá cây cối vì bão đi nhanh hơn.<br /> Câu 4: Không khí bị ô nhiễm là không khí:<br /> A. Chứa khói, khí độc, các loại bụi và vi khuẩn.<br /> B. Không khí trong suốt, không màu, không mùi và không vị.<br /> C. Tất cả các ý trên đều đúng.<br /> D. Tất cả cá ý trên đều sai<br /> Câu 5: Vật phát ra âm thanh khi nào?<br /> A. Khi uốn cong vật.<br /> B. Khi nén vật.<br /> C. Khi làm vật rung động<br /> D. Khi giãn vật ra<br /> Câu 6: Âm thanh lan truyền đƣợc qua các chất nào?<br /> A. Chỉ truyền qua đƣợc trong chất khí.<br /> B. Chỉ truyền qua đƣợc trong chất lỏng và chất rắn.<br /> C. Truyền qua đƣợc trong chất khí, chất lỏng và chất rắn.<br /> D. Chỉ lan truyền đƣợc trong môi trƣờng chân không.<br /> Câu 7: Âm thanh khi lan truyền ra xa thì:<br /> A. Khi lan truyền ra xa thì sẽ mạnh lên.<br /> B. Càng đứng xa nguồn âm thanh thì càng nghe nhỏ.<br /> C. Càng đứng xa nguồn âm thanh thì âm thanh không thay đổi.<br /> Câu 8: Vật nào tự phát sáng?<br /> A. Tờ giấy trắng<br /> <br /> B. Mặt trời<br /> C. Mặt trăng<br /> D. Trái đất<br /> Câu 9: Mắt ta nhìn thấy vật khi nào?<br /> A. Khi vật phát ra ánh sáng.<br /> B. Khi mắt ta phát ra ánh sáng chiếu vào vật.<br /> C. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.<br /> D. Khi vật nằm trong bóng tối<br /> Câu 10: Vật nào cho ánh sáng đi qua đƣợc<br /> A. Đất sét<br /> B. Than đá<br /> C. Nƣớc khoáng<br /> D. Bảng chống lóa<br /> Câu 11: Bóng tối đƣợc tạo thành nhƣ thế nào?<br /> A. Phía sau vật cản ánh sáng (khi đƣợc chiếu sáng) có bóng tối của vật<br /> đó.<br /> B. Khi ánh sáng chiếu vào vật bị phản chiếu. Bóng tối chính là ánh sáng<br /> phản chiếu này.<br /> C. Bóng tối là do vật chiếu các tia màu đen tới tạo thành.<br /> D. Phía trƣớc vật cản ánh sáng (khi đƣợc chiếu sáng) có bóng tối của vật đó.<br /> Câu 12: Có thể làm bóng tối của vật thay đổi bằng cách nào sau đây?<br /> A. Dịch vật ra xa nguồn sáng.<br /> B. Dịch nguồn ánh sáng ra xa vật.<br /> C. Dịch nguồn sáng lại gần vật.<br /> D. Tất cả các cách trên.<br /> Câu 13: Việc làm nào sau đây không nên làm để tránh tác hại của ánh sáng gây ra<br /> đối với mắt.<br /> A. Đội mũ vành hoặc che ô, đeo kính khi đi ra đƣờng.<br /> B. Không nhìn trực tiếp vào đèn pha xe máy đang bật sáng.<br /> C. Không nhìn trực tiếp vào ánh lửa hàn.<br /> D. Bịt mắt một bên khi muốn nhìn trực tiếp vào mặt Trời.<br /> Câu 14: Việc làm nào nên làm để bảo vệ mắt<br /> A. Học bài nơi có ánh sáng phù hợp.<br /> B. Học bài nơi tối để rèn mắt có thể nhìn trong bóng tối<br /> C. Thức khuya học bài để rèn mắt nhìn rõ hơn<br /> D. Nhìn vào lửa hàn để mắt thích nghi với ánh sáng mạnh<br /> Câu 15: Chạm tay vào một vật lấy từ tủ lạnh ra, ta thấy mát lạnh. Đó là vì:<br /> A. Nhiệt lạnh từ vật đã truyền vào tay ta làm ta thấy lạnh.<br /> B. Có sự tỏa nhiệt từ tay ta sang vật nên tay ta cảm thấy lạnh.<br /> C. Cả hai ý trên đều đúng.<br /> <br /> Câu 16: Các vật nào sau đây dẫn nhiệt tốt:<br /> A. Đồng, nhôm, sắt<br /> B. Không khí<br /> C. Vải, bông, len<br /> D. Nhựa, cao su<br /> Câu 17: Vì sao khi trời rét, đặt tay vào một vật bằng đồng ta thấy lạnh hơn so với<br /> đặt tay vào vật bằng gỗ?<br /> A. Vật bằng đồng có nhiệt độ thấp hơn vật bằng gỗ<br /> B. Đồng tỏa nhiệt lạnh cho tay nhiều hơn gỗ<br /> C. Đồng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ<br /> D. Đồng có chất lạnh, gỗ không có<br /> Câu 18: Việc làm nào sau đây nên làm:<br /> A. Tắt bếp khi sử dụng xong.<br /> B. Để bình xăng gần bếp.<br /> C. Tranh thủ ra ngoài làm việc khác trong khi đang đun nấu.<br /> D. Để trẻ em chơi đùa gần bếp.<br /> Câu 19: Ý nào sau đây sai<br /> A. Nƣớc là một trong những thành phần chính cấu tạo nên cơ thể thực vật<br /> B. Nƣớc có thể thay thế chất khoáng mà thực vật cần<br /> C. Nhờ nƣớc mà thực vật có thể hấp thụ đƣợc các chất khoáng hòa tan trong<br /> đất<br /> D. Nhờ nƣớc mà cây cối xanh tốt<br /> Câu 20: Trong các cây sau cây nào có nhu cầu ít nƣớc nhất:<br /> A. Cây lúa<br /> B. Cây phƣợng vĩ<br /> C. Cây xƣơng rồng<br /> D. Cây sen<br /> Câu 21: Cây lúa cần ít nƣớc vào giai đoạn nào?<br /> A. Mới cấy<br /> B. Đẻ nhánh<br /> C. Làm đòng<br /> D. Chín<br /> Câu 22: Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí nào?<br /> A. Khí ô-xi<br /> B. Khí ni-tơ<br /> C. Khí các-bô-níc<br /> Câu 23: Trong các động vật sau, động vật nào là loài vật ăn thịt.<br /> A. Con hổ<br /> B. Con bò<br /> C. Con dê<br /> <br /> D. Con hƣơu<br /> Câu 24: Úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy, cây nến cháy yếu dần rồi tắt<br /> hẳn. Hãy chọn lời giải thích mà em cho là đúng nhất.<br /> A. Khi úp cốc lên, không khí bị cháy hết nên tắt nến.<br /> B. Khi nến cháy, khí ô-xi bị mất đi, khi ta úp cốc không có thêm không<br /> khí để cung cấp khí ô-xi nên nến tắt.<br /> C. Khi nến cháy khí các-bô-níc bị mất đi, khi ta úp cốc không có thêm<br /> không khí để cung cấp khí các-bô-níc nên nến tắt.<br /> Câu 25 : Để sống và phát triển bình thƣờng, thực vật cần:<br /> A. Có đủ nƣớc, ánh sáng và không khí.<br /> B. Có đủ nƣớc, ánh sáng, thức ăn và không khí.<br /> C. Có đủ nƣớc, ánh sáng và thức ăn.<br /> D. Có đủ không khí.<br /> Câu 26: Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nƣớc đá. Một lát sau, sờ<br /> vào thành ngoài cốc ta thấy ƣớt. Ý nào sau đúng<br /> A. Nƣớc đá bốc hơi đọng lại ở thành cốc<br /> B. Hơi nƣớc trong không khí ở chỗ thành cốc bị lạnh nên ngƣng tụ lại<br /> C. Nƣớc đá đã thấm từ trong cốc ra ngoài.<br /> D. Lớp ngoài thành cốc tan ra thành nƣớc.<br /> II. TỰ LUẬN<br /> Câu 1: Hãy nêu một số biện pháp chống tiếng ồn. Xử lí tình huống “ Khi gặp hai<br /> bạn vừa chạy vừa la lớn khi đi trên cầu thang. Trong trƣờng hợp đó em sẽ làm gì?”.<br />  Một số biện pháp chống tiếng ồn nhƣ:<br /> + Có những quy định chung về không gây tiếng ồn ở nơi công cộng.<br /> + Sử dụng các vật ngăn cách làm giảm tiếng ồn truyền đến tai.<br /> Xử lí tình huống: Các em tự suy nghĩ và thực hiện.<br /> Câu 2: Hãy nêu một số vai trò của ánh sáng đối với sự sống của con ngƣời và<br /> động vật.<br />  Đối với đời sống của con ngƣời: giúp chúng ta có thức ăn, đƣợc sƣởi ấm,<br /> có sức khỏe và giúp chúng ta cảm nhận đƣợc tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên.<br /> Đối với động vật: cần ánh để di chuyển, tìm thức ăn, nƣớc uống và phát<br /> hiện những nguy hiểm cần tránh.<br /> Câu 3: Nối tên các con vật với thời gian kiếm ăn của chúng.<br /> <br /> Tên con vật<br /> Sƣ tử<br /> <br /> Thời gian kiếm<br /> ăn<br /> <br /> Tên con vật<br /> Hƣơu<br /> <br /> Gà<br /> Chuột<br /> Trâu, bò<br /> Cú<br /> <br /> Ban ngày<br /> Ban đêm<br /> <br /> Chó sói<br /> Nai<br /> Mèo<br /> Vịt<br /> <br /> Câu 4: Đánh mũi tên và điền các chất sau đây để hoàn thành sơ đồ sau:<br /> (Các chất khoáng, khí ô-xi, nước, khí các-bô-níc, các chất khoáng khác, hơi nước)<br /> Thải ra<br /> <br /> Hấp thụ<br /> <br /> …………………………………………….<br /> <br /> …………………………………………….<br /> <br /> …………………………………………….<br /> <br /> …………………………………………….<br /> <br /> Thực vật<br /> <br /> …………………………………………….<br /> <br /> …………………………………………….<br /> <br /> Câu 5: Động vật cần gì thì mới có thể tồn tại và phát triển bình thƣờng.<br />  Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nƣớc uống và ánh sáng thì mới<br /> tồn tại và phát triển bình thƣờng.<br /> Câu 6: Hãy thể hiện mối quan hệ về thức ăn giữa các sinh vật: xác chết đang bị<br /> phân hủy (vi khuẩn), thỏ, cỏ và cáo bằng sơ đồ.<br />  Sơ đồ sách giáo khoa khoa học 4 trang 133<br /> Câu 7: Em hãy nêu một số cách chống ô nhiễm không khí. Xử lí tình huống “<br /> Trong giờ ra chơi, em thấy bạn em ăn trái bắp, ăn xong bạn liền vứt bỏ phần còn<br /> lại lên sân trƣờng. Trong trƣờng hợp đó em phải làm gì?”<br />  Một số cách phòng chống ô nhiễm không khí nhƣ: Thu gom và xử lí<br /> phân, rác hợp lí, giảm lƣợng khí thải độc hại của xe có động cơ và của nhà máy,<br /> giảm bụi, khói đun bếp, bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh.<br /> Xử lí tình huống: Mời các em suy nghĩ và thực hiện.<br /> Câu 8: Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không đƣợc Mặt Trời sƣởi ấm?<br /> <br />

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ