Đề cương ôn tập HK2 môn Địa lí 4 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học Lê Lợi

  • 27/11/2018 05:40:59
  • 42 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đề cương ôn tập HK2 môn Địa lí 4 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học Lê Lợi nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.29 M, số trang : 3 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II<br /> NĂM HỌC : 2017- 2018<br /> <br /> ĐỊA LÍ<br /> I.TRẮC NGHIỆM<br /> Câu 1 :Đồng bằng lớn nhất nƣớc ta là ?<br /> A. Đồng bằng Bắc Bộ<br /> B. Đồng bằng Nam Bộ<br /> C. Đồng bằng duyên hải miền Trung<br /> Câu 2 :Đồng bằng Nam bộ đƣợc bồi đắp bởi hai con sông nào?<br /> A. Sông Hồng và sông Hậu<br /> B. Sông Mê Công và Sông Đồng Nai<br /> C. Sông Tiền và Sông Đồng Nai<br /> D.Sông Đồng Nai và sông Hậu<br /> Câu 3 : Một số dân tộc sinh sống ở đồng bằng Nam Bộ thƣờng là ?<br /> A. Kinh, Chăm, khmer<br /> B.Kinh, Hoa, Chăm<br /> C.Kinh, Khmer,Chăm ,Hoa<br /> D.Kinh và Hoa<br /> Câu 4: Nhà ở của ngƣời dân Nam Bộ có đặc điểm gì?<br /> A. Làm nhà dọc theo các sông ngòi, kênh, gạch, nhà của đơn sơ.<br /> B. Ở trong các nhà sàn , nhà rông.<br /> C. Ở dọc các sƣờng núi , họ xây nhà cửa rất kiên cố.<br /> D. Họ xây nhà trong các buôn làng, xây nhà sát nhau.<br /> Câu 5 :Đồng Bằng Duyên Hải Miền Trung có đặc điểm tự nhiên nhƣ thế nào?<br /> A. Diện tích nhỏ, hẹp.<br /> B. Ven biển thƣờng có các cồn cát cao 20-30m, có các đầm phá.<br /> C .Mùa hạ thƣờng khô, nóng và bị hạn hán.<br /> D. Tất cả các ý trên đều đúng.<br /> Câu 6.Các hoạt động sản xuất của đồng bằng Duyên hải miền Trung là?<br /> A.Trồng lúa, trồng mía,lạc<br /> B.Trồng lúa, làm muối<br /> C.Trồng lúa, trồng mía,lạc,làm muối, nuôi trồng đánh bắt thủy sản.<br /> D.Làm muối, nuôi trồng đánh bắt thủy sản.<br /> Câu 7 :Nhờ đâu mà Hếu trở thành thành phố du lịch?<br /> A. Có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên<br /> B.Có nhiều di tích văn hóa , lịch sử.<br /> C.Có nhiều món ăn đặc sản của địa phƣơng<br /> D.Tất cả các ý trên.<br /> Câu 8: Đà Nẳng nổi tiếng với ngành công nghiệp nào?<br /> <br /> A.Sản suất ô tô,máy móc<br /> B. Hàng may mặc<br /> C. Đóng tàu<br /> D.Đồ dùng sinh hoạt<br /> B<br /> Câu 9.Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh (<br /> thành phố) nào?<br /> Nuôi trồng,đánh bắt thủy sản, làm<br /> A. Khánh Hòa<br /> muối<br /> B.Đà Nẵng<br /> C.Quảng Bình<br /> Nhiểu đất đỏ ba dan, trồng nhiều ca<br /> D.Hải Phòng<br /> phê nhất nƣớc<br /> Câu 10 .Quần đảo Trƣờng Sa thuộc tỉnh<br /> Vựa lúa thứ hai, trồng nhiều rau xanh<br /> ( thành phố) nào?<br /> xứ lạnh<br /> A. Khánh Hòa<br /> B.Quãng Ngãi<br /> Sản xuất nhiều lúa gạo,trái cây, thủy<br /> C.Ninh Thuận<br /> sản lớn nhất.<br /> D.Bà Rịa - Vũng Tàu<br /> Câu 11 .Nơi có nhiều đất mặn, đất phèn<br /> nhất là?<br /> A. Đồng bằng Bắc Bộ<br /> B. Đồng bằng Nam Bộ<br /> C. Đồng bằng duyên hải miền Trung<br /> Câu 12. Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp:<br /> A<br /> Tây Nguyên<br /> Đồng bằng Bắc Bộ<br /> Đồng bằng Nam Bộ<br /> Đồng bằng duyên hải miền Trung<br /> <br /> II.TỰ LUẬN<br /> Câu 1: Nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản suất lúa gạo<br /> ,trái cây,thủy sản lớn nhất cả nƣớc.<br /> - Nhờ có đất đai màu mỡ ,khí hậu thuận lợi, ngƣời dân cần cù trong lao động .<br /> - Vùng biển có nhiều cá ,tôm , mạng lƣới sông ngòi dày đặc thuận lợi để nuôi<br /> trồng đánh bắt hải sản.<br /> Câu 2.Hãy nêu đặc điểm dân cƣ và một số hoạt động sản xuất của ngƣời dân đồng<br /> bằng duyên hải miền Trung.<br /> - Ở đồng bằng duyên hải miền Trung dân cƣ tập trung khá đông đúc, chủ yếu là<br /> ngƣời Kinh và ngƣời Chăm.<br /> - Nghề chính của họ là nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy<br /> sản.<br /> Câu 3.Vì sao Đà Nẵng lại thu hút nhiều khách du lịch?<br /> Đà Nẵng hấp dẫn khách du lịch bởi có nhiều bãi biển đẹp nhƣ Mĩ Khê, Bãi<br /> Nam, Non Nƣớc....cảnh núi non hùng vĩ. Có nhiều di tích lịch sử của ngƣời Chăm<br /> cổ xƣa.<br /> Câu 4 . Hãy kể tên một số Đảo và Quần đảo của nƣớc ta mà em biết.<br /> Quần đảo Hoàng Sa, Quần đảo Trƣởng Sa, Quần đảo Côn Đảo, Đảo Phú Quốc,<br /> Đảo Thổ Chu,...<br /> Câu 5: Nƣớc ta có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp nếu đƣợc đi tham quan theo<br /> em cần làm việc gì để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên nơi đó?<br /> +Nênlàm:.....................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................<br /> +Không nên làm<br /> :............................................................................................................................ ........<br /> .....................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................<br /> <br />

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ