Xem mẫu

  1. Nghiên cứu về nhu cầu sử dụng dịch vụ 3G của nhân viên văn phòng ở tỉnh Đồng Tháp Thành viên nhóm: VÕ BẢO SIÊU VIỆT NGUYỄN VĂN RỒNG CAO VĂN GIÓ TRỊNH PHƯỚC NGỌC 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, với sự bùng nổ nhanh chóng của các mạng viễn thông và cuộc đua giành thị phần khốc liệt giữa các nhà cung cấp mạng như: Viettel, Mobifone, Vinaphone,… khiến cho việc nâng cấp đường truyền và cải tiến dịch vụ mạng là nhu cầu cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết. Hơn nữa, do sự quá tải về thuê bao trên nền tảng 2G buộc các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phải nâng cấp lên một nền tảng mới, để đáp ứng kịp thời các dịch vụ đa phương tiện cho điện thoại di động, laptop… Vì vậy, nền tảng 3G đã ra đời và hàng loạt các tiện ích của nó mang lại cho người sử dụng đã được các mạng viễn thông trên cung cấp và giới thiệu rộng rãi. Với nền tảng 3G hoàn toàn mới và nhiều tiện ích của nó mang lại có gây được sự đón nhận cao từ người sử dụng hay không? Để tìm hiểu về vấn đề trên cũng như muốn biết thị hiếu, nhu cầu của người sử dụng về dịch vụ mới 3G, nhóm chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu về nhu cầu sử dụng dịch vụ 3G của nhân viên văn phòng ở Tỉnh Đồng Tháp”. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu về nhu cầu về sử dụng dịch vụ 3G của nhân viên văn phòng ở Tỉnh Đồng Tháp. 2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu thực trạng về việc sử dụng dịch vụ 3G của nhân viên văn phòng ở Thành Phố Cao Lãnh. - Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ 3G của nhân viên văn phòng. GVHD: Nguyễn Hữu Tâm -1- Lớp ĐHQTKD08B
  2. Nghiên cứu về nhu cầu sử dụng dịch vụ 3G của nhân viên văn phòng ở tỉnh Đồng Tháp - Đề ra các biện pháp giúp cho nhà cung cấp mạng cung cấp các dịch vụ 3G ngày càng tốt hơn. 3. Kiểm định giả thuyết và câu hỏi thảo luận 3.1 Kiểm định giả thuyết - Giá cước dịch vụ là nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến nhu cầu sử dụng 3G của nhân viên văn phòng ở tỉnh Đồng Tháp. - Số lượng các gói cước còn hạn chế chưa đáp ứng hết nhu cầu sử dụng của các nhân viên văn phòng. - Đa số nhân viên văn phòng ở tỉnh Đồng Tháp chưa hiểu rõ về những tiện ích mà 3G mang lại. 3.2 Câu hỏi nghiên cứu - Giá cước dịch vụ ảnh hưởng như thế nào đến nhu cầu sử dụng 3G của nhân viên văn phòng ở tỉnh Đồng Tháp. - Số lượng các gói cước có đáp ứng hết được các nhu cầu sử dụng của nhân viên văn phòng ở tỉnh Đồng Tháp. - Đa số nhân viên văn phòng ở tỉnh Đồng Tháp đã hiểu rõ về những tiện ích mà 3G mang lại hay chưa. 4. Phạm vi nghiên cứu 4.1. Phạm vi về không gian Đề tài được thực hiện tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 4.2. Phạm vi về thời gian - Số liệu sử dụng trong đề tài là số liệu năm 2010 - Đề tài được tài được thực hiện từ ngày 27/07/2010 đến ngày 27/10/2010. 4.3. Phạm vi về nội dung Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ 3G của nhân viên văn phòng ở tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể là nhân viên văn phòng ở thành phố Cao Lãnh. 5. Lược khảo tài liệu 5.1. Các nghiên cứu trong nước 5.2. Các nghiên cứu ngoài nước 6. Phương pháp nghiên cứu GVHD: Nguyễn Hữu Tâm -2- Lớp ĐHQTKD08B
  3. Nghiên cứu về nhu cầu sử dụng dịch vụ 3G của nhân viên văn phòng ở tỉnh Đồng Tháp 6.1. Phương pháp luận 6.2. Phương pháp phân tích 6.2.1 Phương pháp thu thập số liệu - Số liệu sơ cấp: Được lấy trực tiếp bằng cách phỏng vấn, khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ 3G của các nhân viên văn phòng của các công ty, các cơ quan hành chính nhà nước ở thành phố Cao Lãnh thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn. - Số liệu thứ cấp: Được lấy từ các báo cáo của các công ty cung cấp mạng viễn thông trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 6.2.2. Phương pháp phân tích - Mục tiêu cụ thể 1: Sử dụng phương pháp thông kê mô tả để mô tả thực trạng việc sử dụng dịch vụ mạng 3G của giới nhân viên văn phòng ở thành phố Cao Lãnh. - Mục tiêu cụ thể 2: Sử dụng hàm hồi qui đa biến để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng mạng 3G của giới nhân viên văn phòng ở thành phố Cao Lãnh. - Mục tiêu cụ thể 3: Từ mô tả và phân tích ở trên sử dụng các phương pháp tự luận để đưa ra các biên pháp giúp cho nhà cung cấp mạng cung cấp được những gói cước, dịch vụ 3G phù hợp và đa dạng hơn. 7. Kết quả thảo luận 8. Kết luận và kiến nghị 9.Tài liệu tham khảo 10. Phụ lục chi phí Số Đơn người Số ngày T giá/người/ Thành tiền Công Việc thực thực hiện T ngày (đồng) hiện (ngày) (đồng) (người) Thu thập dữ liệu thứ 1 4 3 60.000 720.000 cấp 2 Viết đề cương 4 2 100.000 800.000 3 Báo cáo (duyệt) đề 1 0,5 400.000 GVHD: Nguyễn Hữu Tâm -3- Lớp ĐHQTKD08B
  4. Nghiên cứu về nhu cầu sử dụng dịch vụ 3G của nhân viên văn phòng ở tỉnh Đồng Tháp cương 4 Thiết lập bảng câu hỏi 4 5 140.000 2.800.000 5 Phỏng vấn thử (10%) 4 1 100.000 400.000 Mã hóa, nhập liệu, xử 6 4 1 140.000 560.000 lý số liệu thứ cấp Chỉnh sửa bảng câu 7 2 1 140.000 280.000 hỏi (nếu có) 8 Phỏng vấn chính thức 4 10 200.000 8.000.000 Xử lý số liệu thô, mã 9 4 2 100.000 800.000 hóa 10 Nhập liệu 4 7 100.000 2.800.000 Xử lý số liệu chạy 11 4 5 140.000 2.800.000 hàm phân tích 12 Viết báo cáo 4 20 200.000 16.000.000 Báo cáo nghiệm thu đề 13 1 0,5 1.500.000 tài Chi phí khác (tối đa = 14 1.893.000 5% TCP) 15 Tổng cộng 39.753.000 11. Phụ lục hoạt động Số Ngày bắt Ngày kết TT Công Việc ngày Địa điểm đầu thúc (ngày) Thu thập dữ liệu 1 27/07/2010 29/07/2010 3 TP. Cao Lãnh thứ cấp Viết đề cương 2 30/07/2010 31/07/2010 2 TP. Cao Lãnh Báo cáo duyệt đề 3 01/08/2010 01/08/2010 0,5 cương Thiết lập bảng 4 câu hỏi 02/08/2010 06/08/2010 5 TP. Cao Lãnh 5 Phỏng vấn thử 07/08/2010 07/08/2010 1 TP. Cao Lãnh GVHD: Nguyễn Hữu Tâm -4- Lớp ĐHQTKD08B
  5. Nghiên cứu về nhu cầu sử dụng dịch vụ 3G của nhân viên văn phòng ở tỉnh Đồng Tháp (10%) Mã hóa, nhập 08/08/2010 08/08/2010 1 6 liệu, xử lý số liệu thứ cấp Chỉnh sửa bảng 7 09/08/2010 09/08/2010 1 câu hỏi (nếu có) Phỏng vấn chính 10/08/2010 19/08/2010 10 TP. Cao Lãnh 8 thức Xử lý số liệu thô, 9 20/08/2010 21/08/2010 2 mã hóa Nhập liệu 10 22/08/2010 28/08/2010 7 Xử lý số liệu 29/08/2010 03/09/2010 5 11 chạy hàm phân tích Viết báo cáo 12 04/09/2010 23/09/2010 20 Báo cáo nghiệm 13 24/09/2010 24/09/2010 0,5 TP. Cao Lãnh thu đề tài 14 Tổng cộng 58 GVHD: Nguyễn Hữu Tâm -5- Lớp ĐHQTKD08B