Xem mẫu

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: MÁY CÔNG NGHIỆP (INDUSTRIAL MACHINERY DESIGN) 2. Số đơn vị học trình: 3 (lý thuyết) 3. Trình độ: sinh viên chuyên ngành Chế tạo máy năm thứ 3. 4. Phân bổ thời gian: - Lên lớp: 45 tiết - Thực tập phòng thí nghiệm - Khác: 5. Điều kiện tiên quyết: Để học môn học này sinh viên phải tích lũy được các môn học như: Vật liệu kỹ thuật, Cơ sở thiết kế máy, Nguyên lý máy. 6. Mục tiêu của học phần: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tính toán, thiết kế máy phục vụ các ngành công nghiệp khác nhau như xây dựng, thực phẩm… 7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Gồm các phần sau: Cơ sở thiết kế máy, máy làm nhỏ, máy định lượng, máy khuấy trộn, máy phân loại. 8. Nhiệm vụ của sinh viên: - Dự lớp: 45 tiết - Bài tập - Dụng cụ học tập - Khác: 9. Tài liệu học tập: - Sách, giáo trình chính: 02 tập - Sách tham khảo: 03 tập - Khác: 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Căn cứ vào kết quả thuyết minh, bản vẽ, tiến độ thực hiện và bảo vệ. 11. Thang điểm: 10 12. Nội dung chi tiết: Chương 1. CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY CÔNG NGHIỆP 1.1. Khái niệm chung. 1.1.1. Máy và các bộ phận chủ yếu của MCN 1.1.2. Phân loại MCN 1.2. Những yêu cầu đối với máy 1.3. Vật liệu đặc biệt dùng để chế tạo máy sản xuất công nghiệp 1.3.1. Kim loại và hợp kim chống ăn mòn 1.3.2. Chất dẻo để chế tạo chi tiết máy và máy tự động 1.4. Những giai đoạn chủ yếu khi thiết kế 1.5. Sơ đồ động 1.6. Tính toán lực 1.7. Sự bố cục kết cấu của máy
 2. Chương 2. MÁY LÀM NHỎ NGUYÊN LIỆU 2.1. Khái niệm chung 2.1.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đập nghiền 2.1.2. Thành phần độ hạt của khoáng sản 2.1.3. Mức đập - nghiền 2.2. Cơ sở lý thuyết của máy làm nhỏ nguyên liệu 2.2.1. Phương pháp đập nghiền 2.2.2. Các thuyết về đập -nghiền 2.3. Máy đập 2.3.1. Máy đập hàm 2.3.2. Máy đập nón 2.4. Máy nghiền 2.4.1. Máy nghiền đĩa 2.4.2. Máy nghiền trục 2.4.3. Máy nghiền búa Chương 3. MÁY PHÂN LOẠI 3.1. Công dụng và các khái niệm cơ bản 3.1.1. Công dụng của việc phân loại 3.1.2. Các khái niệm cơ bản 3.1.3. Xác định hiệu suất công nghệ của quá trình phân loại 3.2. Phân loại theo đặc tính học 3.2.1. Thứ tự phân chia các cấp hạt khi sàng 3.2.2. Hiệu suất sàng 3.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sàng 3.2.4. Lưới sàng 3.2.5. Những máy có lưỡi sàng phẳng chuyển động tịnh tiến qua lại 3.3. Phân loại theo những tính chất khí động học 3.4. Phân loại theo tỷ trọng 3.5. Phân loại theo từ tính Chương 4 . MÁY ĐỊNH LƯỢNG 4.1. Công dụng và phân loại 4.1.1. Công dung 4.1.2. Phân loại 4.2. Các máy định lượng dùng cho sản phẩm dạng hạt 4.2.1. Thùng địng lượng 4.2.2. Đĩa định lượng 4.2.3. Vít định lượng 4.2.4. Máy định lượng kiểu băng 4.2.5. Máy định lượng có bộ phận làm việc chuyển động tĩnh tiến qua lại 4.2.6. Các máy định lượng theo trọng lượng 4.3. Các máy định lượng dùng cho sản phẩm dạng bột nhào 4.4. Máy để phân lượng sản phẩm thực phẩm lỏng 4.4.1. Mục đích và phạm vi ứng dụng 4.4.2. Phân loại
 3. 4.4.3. Cơ cấu rót của máy phân lượng Chương 5 . MÁY KHUẤY TRỘN 5.1. Công dụng và phân loại 5.1.1. Công dung 5.1.2. Phân loại 5.2. Máy khuấy trộn dùng cho sản phẩm rời 5.2.1. Cấu tạo một số máy khuấy trộn dùng cho sản phẩm rời 5.2.2. Cơ sở tính toán 5.3. Máy trộn sản phẩm thực phẩm dẻo 5.3.1. Đặc điểm của quá trình trộn sản phẩm dẻo 5.3.2. Cấu tạo một số máy trộn sản phẩm dẻo tiêu biểu 5.3.3. Cơ sở tính toán 5.4. Máy trộn sản phẩm thực phẩm lỏng (Máy khuấy) 5.4.1. Phương pháp khuấy trộn và các thiết bị thông thường 5.4.2. Cơ sở tính toán Chương 6. SỰ KẾT HỢP CÁC LOẠI MÁY 6.1. Sự cần thiết phải kết hợp các loại máy 6.2. Một số mô hình kết hợp trong dây chuyền sản xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 1. A.IA. XOKOLOV, người dịch: Nguyễn Trọng Thể, Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm - NXB Khoa học - Kỹ thuật, 1976 2. Nguyễn Như Nam, Trần Thị Thanh, Máy gia công cơ học nông sản thực phẩm - NXB Giáo duc, 2000 3. Nguyễn Bơ, Trương Cao Suyền, Đập nghiền khoáng sản NXB Công nhân kỹ thuật, 1983 4. Trần Minh Vượng, Nguyễn Thị Minh Thuận, Máy phục vụ chăn nuôi - NXB Giáo dục, 1999 5. Phạm Xuân Vượng, Máy thu hoạch nông nghiệp - NXB Giáo duc, 2000 Phi Kỷ yếu Hội nghị khoa học cây trồng Vol. 8. tr 1799-1801 In tại Minia-El, Ai Cập ISSN 1023-070X/2007 $ 4,00 2007 ©, châu Phi Xã hội khoa học cây trồng Phân loại hạt bằng cách sử dụng nguyên tắc khí động học BA ADEWUMI 1 , BV SATHYENDRA RAO 2 , NL Kiran Kumar 2 , VM PRATAPE 2
 4. & A. Srinivas 2 1 Departmrnt Khoa học và Công nghệ thực phẩm, Đại học Liên bang Akure, Công nghệ, Nigeria. Email: babatunde_adewumi@yahoo.com 2 Sở Khoa học và Công nghệ hạt, công nghệ thực phẩm Trung ương Viện nghiên cứu, Mysore, Ấn Độ. Tóm tắt: sàng lọc là phương pháp chung dài tuổi tách chaff từ ngũ cốc. Phân loại các quá trình như làm sạch và phân loại được thực hiện với các máy như thổi, phân chia trọng lượng riêng, học sinh lớp kích thước / sàng và destoner mà kết quả trong đơn vị tăng chi phí, và không gian, năng lượng và các yêu cầu máy. Tính khả thi của đồng thời sử dụng luồng không khí cho cả hai sàng lọc và phân loại các hạt họ đậu đã được nghiên cứu bằng cách sử dụng một cây thánh giá dòng chảy phân loại. Dữ liệu cho thấy khả năng sử dụng hệ thống dòng chảy xuyên để làm sạch và phân loại hạt họ đậu vào mật độ điểm số, đặc biệt là khi các góc thổi có xu hướng đạt 22,5 o so với chiều ngang. Hiệu suất của dòng chảy qua hệ thống phân loại thuận lợi so với một lực hấp dẫn phân cách cụ thể công nghiệp. Giới thiệu Ngũ cốc về xử lý sau khi thu hoạch có khác nhau tỷ lệ các vật liệu khác hơn so với các loại ngũ cốc (MOG) như đá, vỏ, thân cây và bụi bẩn. Tách MOG là cần thiết để nâng cao chất lượng nguyên liệu thực phẩm. Một số các phương pháp làm việc để tách MOG bao gồm sàng lọc (phương pháp truyền thống), nguyện vọng, sàng sử dụng theo chiều dọc Ademosun dòng không khí, năm 1993, Ogunlowo và Adesuyi năm 1999; Kulkarni, 1989). Việc phổ biến và phương pháp thông thường phân loại hạt để loại kích thước luôn luôn là việc sử dụng màn hình. Không khí hơi nước thường được sử dụng để tách các tạp chất nhẹ hơn như chaff và pod từ ngũ cốc. Nó là hiếm khi được sử dụng để phân loại hạt (Fernando và Hanna, 2005). Farran và Macmillan (1979), và Gorial và O 'Callaghan (1991a) đã kết luận rằng không thể để các hạt riêng biệt vào các lớp mô sử dụng dòng không khí theo chiều dọc.
 5. Về cơ bản có hai loại phân cách bằng khí nén sử dụng nguyên tắc khí động học là không khí theo chiều dọc dòng và ngang dòng không khí tách (Gorial và O'Callaghan, 1991a và b). Trong các dòng không khí theo chiều dọc tách, dòng chảy không khí theo chiều thẳng đứng so với tiêm hỗn hợp sản phẩm như vậy mà nặng hạt (hạt) thả qua không khí (lưu lượng truy cập hiện tại) trong khi các ánh sáng vật liệu (chaff) di chuyển lên trên và được mang theo không khí (đồng thời lưu lượng). Trong các dòng không khí theo chiều ngang tách, không khí được thổi theo chiều ngang hoặc tại một góc nghiêng so với chiều ngang đối với sản phẩm hỗn hợp tiêm dọc theo đứng máy bay. Các vật liệu không đồng nhất được di dời dọc theo mặt phẳng nằm ngang ở khoảng cách khác nhau dựa trên đặc tính khí động học của họ (Gorial và O'Callaghan, 1991b; et al. Adewumi, 2006a, b). Gorial và O'Callaghan (1991b) và Adewumi et al (2005, 2006a, b, c, d và 2007) cho thấy khả năng phân loại hạt vào kích thước bằng cách sử dụng lớp không khí theo chiều ngang suối. Hội Chữ thập phân loại lưu lượng có lợi thế sản xuất nhiều hơn hai phần phân đoạn từ hạt hoặc hạt phụ gia trong một thời gian ngắn (Wang et al., Năm 2001; Adewumi, 2007; Adewumi và cộng sự năm 2007., 2006a, b,; Gorial và O'Callaghan, 1991b). Cross hệ thống dòng chảy có thể giảm chi phí đơn vị tổng thể của máy móc và sản xuất chi phí, tiết kiệm không gian và nâng cao tỷ lệ sản xuất (Adewumi, 2006, 2007). Xem xét rất nhiều của nó dường như tiềm năng và lợi thế, và lưu ý rằng giới hạn nghiên cứu được thực hiện / báo cáo cho đến nay trong này lĩnh vực nghiên cứu, nó là cần thiết để thực hiện một số nghiên cứu nhiều hơn trên hệ thống dòng chảy qua. Mục tiêu của nghiên cứu do đó là để tiếp tục nghiên cứu tính khả thi của đồng thời sử dụng luồng không khí cho cả hai và sàng lọc phân loại hạt họ đậu, sử dụng một dòng chảy qua phân loại. Vật liệu và phương pháp Một dòng chảy qua phân loại thử nghiệm được phát triển tại các giàn khoan Sở Khoa học và Công nghệ hạt, Trung Viện nghiên cứu công nghệ thực phẩm, Mysore, Ấn Độ
 6. được sử dụng cho việc nghiên cứu (Adewumi, 2006). Nó được tạo thành từ một quạt gió, khung máy quạt, và phễu thức ăn / rung feeder, phân loại thính phòng, và nghiêng cơ chế. Các buồng phân loại được tạo thành một khung, khay thu và làm lệch hướng dẫn ngũ cốc hoặc tấm. Một trong những bên theo chiều dọc được phủ bằng kim loại tấm (18-gauge) và bức tường của nó bên trong là màu với sơn màu đen trong khi phía bên kia được bao phủ bởi tấm Perspex đồng bằng để cho phép khả năng hiển thị. Việc làm lệch / tấm hướng dẫn hướng dẫn các loại ngũ cốc và đảm bảo họ rơi vào khay thích hợp và điều tiết mùa thu / giảm chiều cao của các loại ngũ cốc. Các kim loại tấm và Perspex tờ đã được bắt vít vào khung của buồng phân loại. Việc làm lệch cũng cung cấp đầy đủ chiều cao để ngăn chặn các hạt từ nảy vào khay khác. Các phân loại phòng có kích thước 0,50 x tổng số 2,5 x 2,62 m và cung cấp với bốn bánh xe để dễ dàng chuyển dịch. Việc xây dựng hệ thống phân loại của dòng chảy qua là thực hiện linh hoạt như vậy mà nhiều tham số như hạt tốc độ đầu vào, thức ăn, tỷ lệ, tốc độ không khí, thức ăn chiều cao, thả chiều cao, góc nghiêng của quạt gió và góc nghiêng lệch / tấm hướng dẫn có thể khác nhau. Hình. 1 cho thấy hình ảnh của phân loại này. Thí nghiệm được thực hiện bằng cách sử dụng các dòng chảy qua hệ thống phân loại để nghiên cứu những ảnh hưởng của không khí và tốc độ quạt góc nghiêng về việc phân loại của đậu tương ở độ cao trung bình là 0,15 thức ăn m, giá thức ăn ≥ 300 Trang 2 BA ADEWUMI et al., 1800 kgh -1 (Cao khoảng) và ≤ 170 kgh -1 (Tầm trung), và độ ẩm dưới 12%. Air tốc độ 12, 15 và 18 ms -1 và quạt góc nghiêng của 0, 22,5 và 45 o
 7. đến ngang được sử dụng cho các thí nghiệm với phân loại. Mỗi thí nghiệm được tiến hành tại sao thứ ba cho 2 phút mỗi lần chạy. Góc nghiêng của hướng dẫn tấm đã được cố định ở khoảng 5 0 ở một khoảng cách là 0,5 m. Các mật độ số lượng lớn các tài liệu thu thập được trong từng khay được xác định trong triplicates sử dụng khối lượng-khối lượng phương pháp (Carman, 1996). Hình. 1: Việc lắp ráp các giàn khoan kiểm tra chéo với dòng chảy thức ăn phễu (không có khay bộ sưu tập) Một tách trọng lượng riêng sản xuất bởi Forsberg Agric Tech, Ấn Độ trong 1 tấn / ngày CFTRI ngô thí điểm nhà máy (RESC, 1998) cũng đánh giá về hiệu suất và so với các phân loại (xem hình 2.). Các phân cách chủ yếu là thực hiện một hoạt động làm sạch và phân biệt dựa trên trọng lượng riêng của vật liệu. Nó được tạo thành từ một ăn phễu, thổi mà cung cấp một tầng sôi và hỗ trợ bởi một động cơ điện, điều chỉnh hạt boong, cường độ và độ nghiêng boong điều khiển và cổng xả (4 Số). Trong khi các tài liệu dày đặc nhất trong hỗn hợp là thu thập trong khay 1, các vật liệu nhẹ nhất được thu thập tại khay 4. Kết quả của việc thực hiện cụ thể phân chia trọng lực đã được thực hiện ở điều kiện tối ưu của 58,4 ± 1,73 kgh -1 . Sự phân bố mật độ các hạt trong buồng phân loại và phân chia cụ thể các lực hấp dẫn là vẽ và nghiên cứu. Hình. 2: Tỷ trọng 1 tấn phân cách ở CFTRI / ngày thí điểm ngô nghiền Kết quả và thảo luận Bảng 1 cho thấy tỷ lệ tương ứng thức ăn của các dòng chảy qua hệ thống phân loại tại nguồn cấp dữ liệu tốc độ cao hơn (≥ 300 kgh -1 ) Và thấp hơn tỷ lệ thức ăn (≤ 170 kgh -1 ) Cho đậu tương cho nhau điều kiện hoạt động. Sung. 3 và 4 cho thấy mật độ
 8. phân phối các vật liệu trong phân loại tại các quy định điều kiện hoạt động cho các tỷ lệ thức ăn của 300 kgh -1 và ≤ 170 kgh -1 tương ứng, trong khi hình. 5 cụ thể cho thấy tương tự cho phân chia trọng lực. Figs.3 và 4 cho thấy, làm sạch và tách dựa về số lượng lớn mật độ của các hạt có tính khả thi cao bằng cách sử dụng qua hệ thống dòng chảy. Các giàn khoan thử nghiệm đã có thể phân loại vật liệu dựa trên mật độ, đặc biệt với đầy đủ lựa chọn các góc nghiêng của quạt, quạt tốc độ và tỷ lệ thức ăn. Sự phân bố không gian của các hạt trong khay cùng khoảng cách ngang là đủ. Đóng quan sát trong quá trình thử nghiệm cho thấy phân loại của các hạt được hợp lý đạt được với các dòng chảy qua hệ thống đặc biệt là ở khuynh hướng thổi là 22,5 o và không khí tốc độ 12 m / s. Tỷ lệ lớn nhất trong lớn, vừa và nhỏ hạt giống được thu thập trong khay 1 (x ≤ 0,5 m), khay 2 (0,5 ≤ x ≤ 1,0 m) và khay 3 (1.0 ≤ x ≤ 1,5 m), tương ứng, trong khi tỷ lệ phần trăm lớn nhất của giảm đi một nửa, bị gãy, vỡ, chưa trưởng thành, hạt giống bị nhiễm khuẩn và chaff được thu thập ngoài khay 3 (x> 1,5 m). Xu hướng tương tự đã được quan sát để tự phân chia trọng lượng riêng (Hình 5). Nó là hiển nhiên rằng các gradient của các đường cong được sản xuất cho tỷ lệ thức ăn trung bình (Hình 4) là sắc nét hơn ở cấp cao tỷ lệ (Hình 3), cho biết phân loại được tốt hơn trung bình tỷ lệ thức ăn. Bảng 1: Cross dòng chảy hệ thống phân loại thức ăn tỷ lệ cho đậu tương Điều hành các thông số Cao hơn thức ăn tỷ suất, kgh -1 Thấp hơn tỷ lệ thức ăn, kgh -1 0
 9. o , 12phút / s 325,6 ± 0,23 146,4 ± 3,81 0 o , 15phút / s 307,2 ± 0,86 166,0 ± 0,03 0 o , 18phút / s 307,7 ± 0,09 157,5 ± 9,5 22.5 o , 12phút / s 301,3 ± 0,48 154,9 ± 1,82 22.5 o , 15phút / s 310,2 ± 0,80 152,0 ± 4,49 22,5, 18phút / s 311,1 ± 3,92 159,6 ± 10,63 45 o , 12phút / s 311,7 ± 2,22 Quốc hội b 45 o , 15phút / s 312,1 ± 4,49 160,2 ± 12,87 45 o , 18phút / s
 10. 302,4 ± 1,16 167,4 ± 0,01 một góc nghiêng của quạt gió, không khí tốc độ) b Quốc hội không có ngụ ý 100 200 300 400 500 600 700 800 50 100 150 200 250 Khoảng cách từ điểm thả hạt, cm B u l k d e n s i t y o f g r một i n , k g
 11. / m ³ 0 °, 12phút / s 0 °, 15phút / s 0 °, 18phút / s 22,5 °, 12phút / s 22,5 °, 15phút / s 22,5 °, 18phút / s 45 °, 12phút / s 45 °, 15phút / s 45 °, 18phút / s Hình. 3: Mật độ phân bố của đậu tương trong phân loại buồng ở mức ăn ≥ 300 kgh -1 Trang 3 1801 100 200 300 400 500 600 700 800 50 100 150 200 250 Khoảng cách từ điểm thả hạt, cm B u l k d e n s i t
 12. y o f g r một i n , k g / m ³ 0, 12phút / s 0, 15phút / s 0, 18phút / s 22,5, 12phút / s 22,5, 15phút / s 22,5, 18phút / s 45, 12phút / s 45, 15phút / s 45, 18phút / s Hình. 4: Mật độ phân bố của đậu tương trong phân loại buồng ở mức ăn ≤ 170 kgh -1 680 690 700 710 720 730 740 Khay 1 Khay 2 Khay 3 Tray 4 Giảm điểm D e n
 13. s i t y o f s o y b e một n , k g / m 3 Hình. 5: Mật độ phân bố của đậu tương trong cụ thể phân chia trọng lực Lời cảm ơn Đại học Liên Hiệp Quốc, Tokyo đã cung cấp các Học bổng và Trung Thực phẩm các nghiên cứu công nghệ Viện (CFTRI), Mysore, Ấn Độ, nơi các nghiên cứu đã được tiến hành được công nhận hợp lệ. Tiến sĩ V. Prakash, Tiến sĩ MG. Malleshi, BA Umesha, Singh V Tiến sĩ và Kumar của P. CFTRI là tất cả công nhận cho các trợ giúp khác nhau họ được dựng trong nghiên cứu. Tài liệu tham khảo Ademosun, OC 1993. Phát triển và hiệu suất đánh giá của một-cây trồng sạch, hoạt động đa đạp. Tạp chí Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ 1, 27-37. Adewumi, 2006 BA. Phân loại hạt đậu trong qua các hệ thống dòng chảy. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc Học bổng đại học thực hiện ở các thực phẩm Trung ương Viện Nghiên cứu công nghệ, Mysore, Ấn Độ giữa Tháng Mười Hai, 2005 và Tháng Mười Một, 2006. Adewumi, Cử nhân năm 2007. Khí động học và hạt sự năng động: Ứng dụng trong phân đoạn hạt và
 14. phân loại. Giấy chấp nhận cho công bố trên Tạp chí Thực phẩm Khoa học và Công nghệ, Nepal (Tháng năm, 2007). 25pp. Adewumi, BA, Ademosun, OC & Ogunlowo, AS Năm 2005. Nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển của một nhỏ / trung quy mô cây họ đậu người đánh nhau. Sách trừu tượng của Hội nghị Quốc tế về Khoa học và Công nghệ, Đại học Công nghệ liên bang, Akure, Nigeria. Tháng Chín, 2005. Adewumi BA, Ademosun, OC & Ogunlowo, AS, 2006a. Phân bố và lan rộng mô hình đậu đũa trong một qua phân chia lưu lượng hạt. Cơ Khí Nông Nghiệp Quốc tế (CIGR Nguôn) VIII, 1 - 12, Tháng Mười, Năm 2006. Adewumi, BA, Ogunlowo, AS & Ademosun, OC 2006b. Điều tra quỹ đạo hạt như một tham số lựa chọn các kích thước của phân loại lưu lượng qua. Adewumi, BA, Ademosun, OC & Ogunlowo, AS Năm 2007. Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm sơ bộ của một người đánh nhau-sạch cho cây họ đậu. Tạp chí Khoa học thực phẩm và Công nghệ, Ấn Độ, 44 (3), 276-280. Cơ Khí Nông Nghiệp Quốc Tế (CIGR Nguôn), VIII, 1-19, July, 2006. Adewumi, BA, Ogunlowo, AS & Ademosun, OC 2006c. Phân loại vật liệu trong dòng chảy qua hệ thống. Căn cứ của 1 st Hội nghị quốc tế về tiến bộ trong kỹ thuật và Công nghệ, Entebbe, Uganda, p 315-320, July, 2006. Adewumi, BA, Ogunlowo, AS & Ademosun, OC 2006d. Hạt động lực nghiên cứu sáng kiến ở Đại học Liên bang Akure, Công nghệ, Nigeria. Căn cứ của 1 st Hội nghị quốc tế về Tiến bộ trong kỹ thuật và Công nghệ, Entebbe, Uganda, p 321-325, July, 2006. Carman, K. 1996. Một số đặc tính của vật lý hạt giống đậu lăng.
 15. Tạp chí Nghiên cứu Cơ điện Nông nghiệp 63, 87 - 92. Farran, IG & Macmillan, RH năm 1979. Grain-chaff tách trong một dòng không khí theo chiều dọc. Tạp chí Nghiên cứu Cơ khí nông nghiệp 24, 115-129. Fernando, S. & Hanna, MA năm 2005. Thiết kế và phát triển một buồng đập và khí nén vận chuyển và làm sạch cho các đơn vị thu hoạch đậu tương. Giao dịch của Hiệp hội Nông nghiệp Mỹ Kỹ sư 48 (5), 1681-1688. Gorial, BY & O'Callaghan, 1991a JR. Tách hạt từ rơm rạ tại một dòng không khí theo chiều dọc. Tạp chí Nghiên cứu Cơ khí nông nghiệp 48, 111-122. Gorial, BY & O'Callaghan, 1991b JR. Tách hạt trong một dòng không khí theo chiều ngang. Tạp chí Nghiên cứu Cơ khí nông nghiệp, 49 (4), 273-284. Ogunlowo, AS & Adesuyi, AS 1999. Một gạo giá thấp làm sạch / destoning máy. Nông nghiệp Cơ giới hoá ở Châu Phi, Châu Á và Mỹ La tinh, 30 (1), 20 - 24. RESC, năm 1998. Ngô: Tài sản, chế biến và sử dụng. Một xuất bản phẩm liên của Bộ thực phẩm Công nghiệp chế biến (khu vực mở rộng dịch vụ Trung tâm), Ấn Độ và Trung Thực phẩm các công nghệ Trung tâm nghiên cứu, Mysore, Ấn Độ. RESC khoa học Series 16 số, 46pp. Wang, Q., Melaaen, MC & De Silva. Năm 2001. Điều tra và mô phỏng một không khí lưu thông qua phân loại. Bột 120 côn