Xem mẫu

  1. Danh mục các vấn đề chuẩn bị khởi nghiệp Lợi ích: File đính kèm có một danh mục tất cả các bước chuẩn bị khởi nghiệp. Đây là danh mục những điều cần phải làm cũng giống như danh mục những đồ cần mua sắm khi đi chợ. Danh mục nêu những đầu việc khi chuẩn bị khởi nghiệp. Cho nên, có thể ghi một đầu việc là "chuẩn bị kế hoạch kinh doanh", nhưng nó không ghi chi tiết từng bước để lập kế hoạch kinh doanh. Mô tả file: File có một trang tài liệu dưới dạng RTF có thể sử dụng được với hầu hết các chương trình xử lý văn bản chạy trong môi trường Windows. Đặc điểm: Bao gồm: • danh mục tất cả các bước như xác định mục tiêu kinh doanh, xác định địa điểm tốt nhất và đánh giá khả năng tài chính của mình • danh mục các giao dịch cần làm như thuê luật sư, xin vay tín dụng và mua bảo hiểm doanh nghiệp • danh mục những việc cần làm trước khi khai trương như nghiên cứu nội quy toà nhà, đăng ký kinh doanh và tham gia vào hiệp hội ngành nghề
  2. Danh mục tự đánh giá ưu nhược điểm cá nhân Lợi ích: Tài liệu đính kèm giúp bạn xác định ưu và nhược điểm của mình thông qua việc tự đánh giá một số lĩnh vực quan trọng đối với chủ sở hữu một doanh nghiệp nhỏ. Biết được ưu nhược điểm của mình rất quan trọng bởi nó (1) cho thấy bạn có thể đã sẵn sang để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ hay chưa, (2) giúp bạn lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp với khả năng của bạn và (3) cho thấy khi nào thì cần phải có thêm một đồng sự để bổ sung những năng lực mà bạn chưa có cho doanh nghiệp hay không. Mô tả file: File có ba trang tài liệu dưới dạng RTF. Do có phần bảng biểu trong Microsoft Word 6.0, bạn cần có Microsoft Word 6.0 hoặc cao hơn để đọc. Đặc điểm: Bao gồm: • sơ đồ các năng lực quan trọng nhất để bắt đầu và quản lý một doanh nghiệp • hệ thống đánh giá ưu nhược điểm của bạn và thang điểm cho kết quả đánh giá, từ "bạn đã có đủ điều kiện để khởi nghiệp" tới "bạn cần cân nhắc lại xem có nên lập doanh nghiệp không"
  3. Mẫu về các thành tố trong kế hoạch kinh doanh Lợi ích: Nếu biết rõ về thành phẩm của bạn thì dễ viết hơn nhiều. Các file đính kèm sau đây bao gồm các thành tố của kế hoạch kinh doanh của ba công ty hư cấu. Nghiên cứu phối hợp cả ba công ty này lại, ta sẽ thấy được những yếu tố quan trọng tạo nên một kế hoạch kinh doanh có chất lượng cao. Những tài liệu này không phải là kế hoạch hoàn chỉnh, cũng không phải là khuôn mẫu mà bạn chỉ cần đưa thông tin của doanh nghiệp mình vào là xong. Thay vào đó, những tài liệu này cho thấy bản chất của công việc kinh doanh và đối tượng của kế hoạch ảnh hưởng như thế nào đến nội dung. Sau khi nghiên cứu các kế hoạch này, chủ doanh nghiệp phải xem xét xem kế hoạch kinh doanh của mình cần có những thông tin nào để trở thành kế hoạch kinh doanh tốt nhất. Mô tả file: Có 5 file cho bạn tải về: Hai file ở dưới dạng RTF tương thích với hầu hết các chương trình xử lý văn bản chạy trong môi trường Windows. Một file ở dưới dạng bảng ở Microsoft Word 6.0. để sử dụng, cần phải có Microsoft Word version 6.0 hoặc cao hơn. Hai files là bảng tính Microsoft Excel dùng cho Excel 4.0 hoặc cao hơn. Các điểm đặc biệt:
  4. • Kế hoạch kinh doanh của nhà cung cấp dịch vụ bao gồm cả văn bản và bảng tính để minh hoạ những thông tin cần đưa vào kế hoạch kinh doanh của một doanh nghiệp mới khởi nghiệp. • Kế hoạch kinh doanh của nhà sản xuất cung cấp những thông tin tài chính bổ sung để phản ánh tình trạng hãng đang hoạt động tốt với một bộ hồ sơ theo dõi về tài chính. • Kế hoạch kinh doanh của người bán lẻ bao gồm văn bản và các bảng tính để minh hoạ cách thức đơn giản hoá một kế hoạch cho phù hợp đối tượng sử dụng. • Kết hợp lại, ba kế hoạch này cho thấy rõ các mối quan tâm khác nhau, và các mối quan tâm này đều phải được giải quyết căn cứ vào bản chất của sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Tiêu chí lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Lợi ích: Những người muốn khởi nghiệp thường được khuyên là nên chọn lĩnh vực kinh doanh nào mà mình có lợi thế về kỹ năng và kinh nghiệm. Nhưng lời khuyên như thế cũng không giúp họ tránh được bối rối bởi họ cũng chẳng biết sẽ
  5. phải làm gì để tìm ra được lĩnh vực kinh doanh phù hợp nhất. File đính kèm sẽ làm rõ một số vấn đề bối rối nhờ việc cho phép bạn xếp thứ tự các mối quan tâm của mình và so sánh chúng với các phương án kinh doanh khác nhau. Sau khi đã "thử nghiệm," bạn có thể mạnh dạn tiến hành lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp nhất cho mình. Mô tả file: File có hai trang tài liệu dưới dạng RTF có thể sử dụng được với hầu hết các chương trình xử lý văn bản chạy trong môi trường Windows. Đặc điểm: Trong tài liệu này có: • chỗ để bạn cân nhắc tất cả các lĩnh vực kinh doanh bạn đang xem xét • bài tập xếp thứ tự các ý tưởng kinh doanh đó • công cụ phân tích kết quả bài tập và phương pháp lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp của bạn hay ít nhất là để giới hạn số lĩnh vực kinh doanh lại
nguon tai.lieu . vn