Xem mẫu

  1. Đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm bằng tàu bay Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 1.500.000 Quyết định số 1. đăng ký văn bản thông báo xử đồng/lần. 69/2006/QĐ-BTC... lý tài sản bảo đảm bằng tàu bay Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp đơn đề 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Cục HKVN nghị Giải quyết Cục HKVN thẩm định và cấp Giấy chứng nhận. 2. thủ tục Trường hợp từ chối cấp thì thông báo bằng văn bản
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm bằng tàu bay (bản gốc), bao gồm các thông tin: họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đề nghị đăng ký, người đăng ký; loại tàu bay, số xuất xưởng, nhà 1. sản xuất và quốc gia sản xuất, năm xuất xưởng; loại, số lượng và số hiệu động cơ tàu bay; loại giao dịch và số Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp; lý do, phương thức, thời điểm và nghĩa vụ được xử lý; 2. Văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm bằng tàu bay; Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người 3. đăng ký ; 4. Giấy chứng nhận giao dịch bảo đảm bằng tàu bay đã cấp; Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn