Xem mẫu

  1. Đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu như thế nào? Đối với trường hợp 01 tờ khai hải quan cho nhiều đơn hàng, nhiều hoá đơn thương mại từ 01 nhà cung cấp có chung vận tải đơn Đối với hàng nhập nhẩu: Doanh nghiệp được đăng ký 1 tờ khai hải quan để nhập khẩu hàng hoá của nhiều đơn hàng khác nhau với 1 nhà cung cấp có cùng điều kiện giao hàng, vận chuyển theo cùng 1 vận tải đơn và có chung 1 hoá đơn thương mại hoặc có nhiều hoá thương mại theo từng đơn hàng của 1 nhà cung cấp. Đối với hàng hoá xuất khẩu: Doanh nghiệp được đăng ký 1 tờ khai hải quan để xuất khẩu hàng hoá của nhiều đơn hàng khác nhau cùng bán cho 1 khách hàng, có cùng điều kiện giao hàng, có chung 1 hoá đơn thương mại hoặc có nhiều hoá đơn thương mại theo từng đơn hàng. Khi khai trên tờ khai hải quan doanh nghiệp phải khai đầy đủ số, ngày của đơn hàng, trường hợp có nhiều đơn hàng và hoá đơn thương mại không thể khai hết trên tờ khai hải quan thì phải lập phụ lục chi tiết kèm theo trên tờ khai hải quan và cập nhật đầy đủ số liệu vào hệ thống máy tính của cơ quan hải quan theo đúng quy định. Trường hợp cùng một mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu của nhiều đơn hàng khác nhau có cùng đơn giá thì trên tờ khai hải quan chỉ cần khai theo 01 dòng hàng với số lượng là số lượng tổng của các đơn hàng.
  2. Đối với trường hợp 01 vận tải đơn, 01 hoá đơn thương mại và hợp đồng mua bán nhưng đăng ký nhiều tờ khai hải quan Đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc các loại hình khác nhau (có thời hạn nộp thuế khác nhau) nhưng được vận chuyển theo cùng 01 vận tải đơn, có cùng 01 hoá đơn thương mại, cùng 01 bản kê chi tiết hàng hoá và cùng chung 01 hợp đồng mua bán thì hàng hoá nhập khẩu theo loại hình nào sẽ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình đó. Chứng từ kèm theo tờ khai hải quan như vận tải đơn, hoá đơn thương mại, bản kê chi tiết hàng hoá sẽ được sử dụng chung, bản chính được lưu kèm theo 01 tờ khai hải quan, các tờ khai hải quan còn lại sẽ sử dụng bản sao theo hướng dẫn tại khoản . Trên các bản sao này đều phải ghi chú là các tờ khai hải quan này sử dụng chung vận tải đơn, hoá đơn thương mại, bản kê chi tiết hàng hoá và bản chính được lưu kèm tờ khai hải quan nào. Rất nhiều công ty thất bại vì không có ban cố vấn. Hãy tìm những cá nhân mà bạn khâm phục sự nhạy bén kinh doanh của họ để xây dựng một ban cố vấn cho chính bạn. Họ là những chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cả kinh doanh tổng quát và kinh doanh chuyên sâu trong công ty. Thiết lập nhiệm kỳ cho ban này, nêu rõ đề nghị của bạn: bạn muốn gặp họ lúc nào và trong bao lâu, đồng thời đưa ra những quyền lợi của họ. Vị trí trong ban cố vấn không nên mang tính chất lâu dài, hãy sắp xếp vị trí theo nhiệm kỳ 2 năm học 3 năm để tạo không khí mới cho ban. Có những chuẩn bị kỹ càng trước khi gặp ban cố vấn. Hãy chọn một không gian thoải mái và tự do giải trí. Hãy đưa ra những vấn đề và thông tin quan
  3. trọng trong cuộc họp, bạn là người điều hành buổi họp đồng thời lên kế hoạch hành động. Cuối cùng, hãy thông báo cho các thành viên c ủa bạn về mọi họat động của công ty vào giữa các buổi họp. Thực tế cho thấy, các nhân viên này quan tâm đến công ty của bạn nên họ đồng ý tham gia vào ban cố vấn, vì thế hãy luôn cập nhật tình hình công ty để giúp họ có giá trị lớn hơn với bạn.
nguon tai.lieu . vn