Xem mẫu

  1. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở đã đăng ký Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi nhà đất tọa lạc. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ . Đối tượng thực hiện: Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đăng ký thay đổi nội Mức thu 40.000 Quyết định số 1. dung giao dịch bảo đảm đã đồng/trường hợp 62/2008/QĐ-UBND... đăng ký Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng nhận lên trang bổ sung của giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định . Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, số 47 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé 2. Bước 2 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ
  3. Tên bước Mô tả bước sơ: • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận số 47 đường Lê 3. Bước 3 Duẩn, phường Bến Nghé (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký theo mẫu (02 1. bản chính), Văn bản ủy quyền nếu người có yêu cầu uỷ quyền. Hợp đồng thay đổi nội dung thế chấp hoặc Văn bản của cơ quan nhà nước về 2. thay đổi giữa các bên ký kết hợp đồng thế chấp (01 bản)
  4. Thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (01 bản chính) 3. ( trường hợp thay đổi, bổ sung nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký ) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp Thông tư số 06/2007/TT- 1. đã đăng ký : (Mẫu số 04) BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn