Xem mẫu

  1. Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT), UBND cấp Tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT), UBND cấp Tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo quy định của từng địa phương, 1. thông thường trong khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi nội dung ĐKKD, tổ chức tín dụng nước ngoài gửi hồ sơ đăng ký thay đổi đến Phòng ĐKKD nơi TCTD đó 1. ĐKKD. - Phòng ĐKKD tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi và trao giấy biên nhận cho tổ chức. - Phòng ĐKKD cấp đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD cho
  3. Tên bước Mô tả bước tổ chức sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn