Xem mẫu

  1. Đăng ký tàu biển loại nhỏ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí đăng ký tàu biển 300.000 Quyết định số 84/2005/QĐ- 1. loại nhỏ đồng/lần BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ tàu nộp (gửi) hồ sơ đề nghị tại một trong các cơ Nộp hồ sơ 1. quan sau: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, đề nghị Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng;
  3. Tên bước Mô tả bước - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp Giấy chứng Giải quyết nhận đăng ký tàu biển không thời hạn. 2. thủ tục - Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai đăng ký tàu biển; Giấy chứng nhận xoá đăng ký tàu biển hoặc biên bản nghiệm thu bàn 2. giao tàu đối với tàu đóng mới; Hợp đồng mua, bán tàu biển hoặc hợp đồng đóng tàu hoặc các bằng 3. chứng về chuyển quyền sở hữu có giá trị pháp lý tương đương khác;
  4. Thành phần hồ sơ 4. Hoá đơn nộp phí, lệ phí (bản sao kèm bản chính để đối chiếu); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập 5. chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam; 6. Sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu biển. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký tàu biển. Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không