Xem mẫu

  1. Đăng ký lập hộ kinh doanh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo quy định của từng địa phương, 1. thông thường trong khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện 1. hộ gia đình đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. - Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp
  3. Tên bước Mô tả bước huyện trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh gồm những nội dung sau: - Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; 1. - Ngành, nghề kinh doanh; - Số vốn kinh doanh; - Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình. 2. Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo
  4. Thành phần hồ sơ các giấy tờ trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình. Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các 3. giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị ĐKKD hộ kinh Thông tư 01/2009/TT-BKH của 1. doanh B...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn