Xem mẫu

  1. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức tín dụng nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT), UBND cấp Tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT), UBND cấp Tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo quy định của từng địa phương, 1. thông thường trong khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, TCTD phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh. 1. - Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho TCTD
  3. Tên bước Mô tả bước 2. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau: - Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; - Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp; - Tên chi nhánh dự định thành lập ; - Địa chỉ trụ sở chi nhánh; 1. - Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh; - Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh; - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 2. Kèm theo:
  4. Thành phần hồ sơ - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; - Bản sao Điều lệ công ty; - Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thành lập văn phòng đại diện; - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn