Xem mẫu

  1. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT), UBND cấp Tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT), UBND cấp Tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo quy định của từng địa phương, 1. thông thường trong khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông 1. báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện. - Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận
  3. Tên bước Mô tả bước được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Thông báo lập văn phòng đại diện theo mẫu - Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD của tổ chức khoa học và công nghệ - Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ 1. - Quyết định của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập chi nhánh - Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị đăng ký đăng ký hoạt động văn 1. phòng đại diện đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn