Xem mẫu

  1. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất hình thành pháp nhân mới (bên góp vốn và bên nhận góp vốn là tổ chức kinh tế). (Ghi chú: áp dụng cho trường hợp cấp Giấy chứng nhận mới cho bên nhận góp vốn do có thay đổi về thửa đất hoặc bên nhận góp vốn yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận mới) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất.
  2. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Phòng công chứng; Ủy ban nhân dân phường- xã- thị trấn; Ủy ban nhân dân quận-huyện, Chi cục thuế quận- huyện nơi có đất Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ góp vốn hợp lệ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính) Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí địa chính: Quyết định số 63/2008/QĐ- 1. Đăng ký biến động về đất 20.000đ/lần; UBND... đai: Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định 1. Bước 1 (bên góp vốn hoặc bên nhận góp vốn) Tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tại Phòng tiếp dân- Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất, số 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. - Đối với người nộp hồ sơ: phải có Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của tổ chức sử dụng đất; - Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (Sáng từ 8giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13giờ30 đến 17giờ). 2. Bước 2 - Cách thức nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng tiếp dân của Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất. - Đối với chuyên viên nhận hồ sơ: Kiểm tra thành phần hồ sơ: + Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhân hồ sơ sẽ nhận vào và cấp biên nhận hồ sơ. + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì sẽ hướng dẫn người nộp thực hiện lại theo đúng thủ tục quy định.
  4. Tên bước Mô tả bước Trung tâm thẩm tra hồ sơ • Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì có văn bản thông báo trả hồ sơ và nêu rõ lý do; • Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì có Phiếu chuyển thông tin địa chính 3. Bước 3 đến cơ quan thuế để các bên thực hiện nghĩ vụ tài chính. Sau khi các bên đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, Trung tâm trình Giám đốc Sở ký cấp GCN QSDĐ cho bên nhận góp vốn và phát hành theo quy định. Căn cứ theo ngày hẹn trên biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Phòng tiếp dân của Trung tâm Thông tin Tài nguyên– Môi trường và Đăng ký Nhà đất và xuất trình giấy tờ sau: 4. Bước 4 - Bản chính Chứng minh nhân dân. - Bản chính Biên nhận hồ sơ - Giấy Ủy quyền nhận hồ sơ (nếu nhờ người đi thay) hoặc giấy giới thiệu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  5. Thành phần hồ sơ - Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền 1. chứng thực (01 bản chính + 01 bản sao); - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về 2. quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có) (01bản chính + 01bản sao);. - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của bên nhận góp vốn quyền sử dụng 3. đất (01 bản sao y). Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định
  6. Nội dung Văn bản qui định Thửa đất góp vốn còn trong thời hạn sử dụng, đất không bị tranh chấp, kê biên, giải tỏa. 1. Bên nhận góp vốn đủ điều kiện nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, sử dụng đất đứng mục đích và đúng quy hoạch sử dụng đất Nghị định số 181/2004/NĐ-CP n...
nguon tai.lieu . vn