Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông
  2. Tên thủ tục : n Cơ quan thực hiện : Vụ Viễn thông Nội dung : Thủ tục Đăng ký giá cước viễn thông - Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam gửi hồ sơ đến Bộ Thông tin Truyền thông. - Vụ Viễn thông nhận và thẩm tra. - Bộ Thông tin Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ (nếu - Trình tự thực hiện: cần). - Hết thời hạn quy định, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ quyết định phê duyệt phương án giá cước. - Doanh nghiệp ban hành giá cước. - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông- 18- - Cách thức thực hiện; Nguyễn Du- Hà Nội; - Thông qua hệ thống bưu chính.. - Công văn do Thủ trưởng doanh nghiệp ký, đóng dấu, trong đó mô tả rõ nội dung dịch vụ, tên gọi dịch vụ, thời gian dự kiến bắt đầu áp dụng mức giá cước. - Căn cứ, phương pháp và thuyết minh tính toán giá thành dịch vụ; phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ cụ thể; - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đánh giá tác động, ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá cước dịch vụ tới thị trường dịch vụ tương ứng hoặc tới dịch vụ liên quan khác; - Dự thảo quyết định ban hành giá cước dịch vụ của doanh nghiệp. Số lượng hồ sơ: 1 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ - Đối tượng thực hiện thủ tục Tổ chức hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin Truyền thông - Cơ quan thực hiện thủ tục - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông - Bộ Thông tin Truyền thông hành chính: - Cơ quan phối hợp (nếu có):Vụ KHTC - Bộ Thông tin Truyền thông - Kết quả thực hiện thủ tục Phê duyệt hành chính: - Lệ phí (nếu có): Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không (nếu có và đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không thủ tục hành chính (nếu có): Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông Quyết định 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/3/2007 của Thủ tướng - Căn cứ pháp lý của thủ tục Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn hành chính: thông Thông tư 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông
nguon tai.lieu . vn