Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ Kiểm toán viên đối với người đã có chứng chỉ hành nghề kế toán - Trình tự thực hiện: * Bước 1: Nộp hồ sơ: Cá nhân lập hồ sơ đầy đủ và hợp lệ gửi Bộ Tài chính (Hội đồng thi) hoặc Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - nếu được Bộ Tài chính (Hội đồng thi) uỷ quyền nhận hồ sơ. * Bước 2: Nộp lệ phí: Nộp lệ phí thi cho Bộ Tài chính (Hội đồng thi) hoặc Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - nếu được Bộ Tài chính (hội đồng thi uỷ quyền thu hộ lệ phí thi). * Bước 3- Dự thi lấy chứng chỉ Kiểm toán viên + Nhận thông báo lịch thi, địa điểm thi, phiếu dự thi do hội đồng thi phát hành. + Dự thi 3 chuyên đề. + Nhận giấy chứng nhận điểm thi. + Nhận chứng chỉ nếu đạt yêu cầu. - Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (Bộ Tài chính hoặc Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - nếu được Bộ Tài chính uỷ quyền nhận hồ sơ). - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Phiếu đăng ký dự thi; + Sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị quản lý lao động đối với người đang làm việc tại các đơn vị và đối với người nước ngoài, hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú; Đối với người nước ngoài còn phải có bản sao Hộ chiếu do nước sở tại cấp có xác nhận của đơn vị quản lý lao động; + Bản sao Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng; + 03 ảnh màu cỡ 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng, hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận; * Số lượng hồ sơ: 01(bộ) - Thời hạn giải quyết: + Người đăng ký dự thi phải nộp hồ sơ cho Hội đồng thi hoặc đơn vị được Hội đồng thi uỷ quyền chậm nhất 30 ngày trước ngày thi.
  2. + Trong thời hạn chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc thi, Hội đồng thi công bố kết quả thi và thông báo cho người dự thi. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tài chính (Hội đồng thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước). - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ - Lệ phí: Có + Lệ phí thi tính từng kỳ thi do Hội đồng thi thông báo cho từng kỳ thi, sau khi được Bộ Tài chính duyệt (Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 ban hành Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán). - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có (Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 ban hành Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán). Hồ sơ dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất – không quy định biểu mẫu cụ thể trong Quy chế, nhưng thực tế thực hiện gồm: + Phiếu Đăng ký dự thi. + Sơ yếu lý lịch. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có * Người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải có đủ các điều kiện sau đây: + Có chứng chỉ hành nghề kế toán + Có chứng chỉ ngoại ngữ từ trình độ C trở lên của 01 trong 05 thứ tiếng thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức; hoặc tốt nghiệp Đại học ở các nước học bằng 01 trong 05 thứ tiếng trên. * Người dự thi đạt yêu cầu cả 2 chuyên đề thi (1) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp; và (2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao; và đạt tổng số điểm từ 12,5 điểm trở lên và đạt yêu cầu chuyên đề (8) Ngoại ngữ thì được Chủ tịch Hội đồng thi xác nhận đạt yêu cầu thi. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập. + Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 ban hành Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.
nguon tai.lieu . vn