Xem mẫu

  1. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (cấp cho trường hợp thực hiện dự án đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu công nghệ cao Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Xác nhận trực tiếp lên bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp 1. Bước 1 luật. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ tại VP Ban quản lý Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Đường D1, 2. Bước 2 Khu CNC, P.Tân Phú, Quận 9 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) 3. Bước 3 Thông báo kết quả ngay trong ngày làm việc Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu) Số bộ hồ sơ: 2 (bộ)
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Quyết định số 1. (phụ lục I-12) 1088/2006/QĐ-BK... Kết xuất ra file pdf Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau: - Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều Nghị định số chỉnh, dự án đó có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ 1. 108/2006/NĐ-CP đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có n... điều kiện; - Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định 108/2006/NĐ-CP; - Dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có
  4. Nội dung Văn bản qui định điều kiện mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thay đổi mục tiêu và vẫn đáp ứng các điều kiện đầu tư quy định đối với dự án đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định 108/2006/NĐ-CP.