Xem mẫu

  1. Đăng ký biến động về sử dụng đất nông nghiệp sang đất trồng cây lâu năm Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí chứng nhận biến Mức thu 15.000 Quyết định số 63/2008/QĐ- 1. động về đất đai đồng /lần UBND... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Ghi rõ : Chỉnh lý biến động trên trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, số 521 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân (trong giờ hành 2. Bước 2 chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Chuyện viện tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ; • - Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ ghi giấy hẹn cho người nộp.
  3. Tên bước Mô tả bước - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợăc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, số 521 đường Kinh Dương Vương, 3. Bước 3 phường An Lạc, quận Bình Tân (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu (03 bản chính); 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính và 03 bản sao y); Bản vẽ hiện trạng vị trí sử dụng đất đối với trường hợp đăng ký biến động 3. một phần thửa đất (03 bản chính).
  4. Thành phần hồ sơ Thông báo cho phép lập vườn của UBND quận (01 bản chính và 02 bản sao 4. y). 5. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (03 bản sao y, chứng thực) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất Thông tư số 09/2007/TT- 1. (Mẫu số 14/ĐK) BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không