Xem mẫu

  1. Công Tắc Định Thời 00 - 99s Công Tắc Định Thời gian A. Tiểu luận này mô phỏng thiết bị giúp người sử dụng định thời gian 0 đến 99 giây trong việc đóng mở công tắc. Công tắc này có thể được sử dụng kết hợp với các thiết bị khác. Thời gian định ra để đốt nóng vật cần nung, khởi động motor... Thiết bị giúp người sử dụng trong việc hẹn giờ, điều chỉnh chế độ On/Off của thiết bị khác một cách tự động. Người sử dụng có thể quan sát thời gian mình muốn xác định là bao nhiêu, thời gian đếm ngược của thiết bị hiện hành. Người sử dụng giao tiếp với thiết bị này với 3 nút điều khiển. Nút 1 điều chỉnh đơn vị, nút 2 điều chỉnh hàng chục, nút 3 cho thiết bị hoạt động theo thời gian đã định.
  2. B. Những vấn đề lưu ý khi lập trình: - Sử dụng giao tiếp bằng số BCD - Số giao tiếp có hai chữ số  dùng Port 2 (P1.0 đến P1.3 điều khiển đơn vị; P1.4 đến P1.7 điều khiển hàng chục) - Các nút nhấn tích cực ra mức cao - Nút điều khiển đơn vị  P1.0 - Nút điều khiển hàng chục  P1.1 - Nút khởi động công tắc định thời  P1.2 - Cổng giao tiếp với rờ-le tạo công tắc  P1.7 C. Các thao tác trên thiết bị: - Nhấn nút 1 lần: từ mức 0 lên mức 1 rồi xuống mức 0 + Kiểm tra mức cao các cổng P1.0, P1.1, P1.2 + Nhấn nút 1  đếm 1 lần  hiển thị số 1 ở Led đơn vị  nhấn nút
  3. 1  đếm 2 lần  ... + Nhấn nút 2  đếm 1 lần  hiển thị số 1 ở Led hàng chục  nhấn nút 2  đếm 2 lần  ... + Nhấn nút 3  đưa P1.7 lên mức cao; Hiển thị Led đếm ngược về 00  P1.7 ở mức thấp - Led hiển thị đếm ngược 1 đơn vị Đợi 1 giây Led hiển thị đếm ngược 1 đơn vị Đợi 1 giây ...  (Dùng vòng lặp) D. Lưu đồ giải thuật:
nguon tai.lieu . vn