Cong nghiep hoa dau: Xu the tren the gioi va nhu cau phat trien o Viet Nam

  • 29/11/2019 08:31:54
  • 2 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Hien nay, voi su gia tang nhu cau ve cac san pham cong nghiep va tieu dung co nguon goc tu dau khi, viec day manh trien khai cac du an hoa dau tai Viet Nam dang tro nen cap thiet. Theo nghien cuu cua Vien Dau khi Viet Nam, muc tieu thu cac san pham hoa dau cua Viet Nam chi bang 1/5 so voi the gioi (khoang 10 trieu tan vao nam 2035), trong do polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinylchloride (PVC), polyethylene terephthalate (PET) la cac san pham co muc tieu thu lon nhat. Bai viet phan tich xu the phat trien san pham hoa dau tren the gioi va danh gia nhu cau, co hoi cung nhu cac thach thuc doi voi su phat trien linh vuc nay o Viet Nam.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.69 M, số trang : 3 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Diễn đàn Khoa học - Công nghệ Công nghiệp hóa dầu: xu thế trên thế giới và nhu cầu phát triển ở việt nam Hồ Sĩ Thoảng1, Đặng Thanh Tùng2, Tạ Hiền Trang2 Hội Dầu khí Việt Nam 1 2 Viện Dầu khí Việt Nam Hiện nay, với sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng có nguồn gốc từ dầu khí, việc đẩy mạnh triển khai các dự án hóa dầu tại Việt Nam đang trở nên cấp thiết. Theo nghiên cứu của Viện Dầu khí Việt Nam, mức tiêu thụ các sản phẩm hóa dầu của Việt Nam chỉ bằng 1/5 so với thế giới (khoảng 10 triệu tấn vào năm 2035), trong đó polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinylchloride (PVC), polyethylene terephthalate (PET) là các sản phẩm có mức tiêu thụ lớn nhất. Bài viết phân tích xu thế phát triển sản phẩm hóa dầu trên thế giới và đánh giá nhu cầu, cơ hội cũng như các thách thức đối với sự phát triển lĩnh vực này ở Việt Nam. Xu thế phát triển trên thế giới gốc từ sản phẩm hóa dầu. Ngành có mặt của chất xúc tác. công nghiệp này có sứ mệnh kết nối Lịch sử phát triển hơn 150 năm Tính theo sản lượng trên thế giới lĩnh vực khai thác dầu khí với các của ngành công nghiệp chế biến dầu hàng năm (2015), các sản phẩm hóa ngành công nghiệp quan trọng của mỏ đã chứng tỏ, nếu chế biến sâu dầu chủ lực được xếp hạng như sau: nền kinh tế, từ dệt may, chất dẻo, cao để có nhiều sản phẩm hóa dầu thì lợi su đến dược phẩm, mỹ phẩm… Trong ethylene (143 triệu tấn) > propylene nhuận luôn cao hơn là chỉ sản xuất hơn 15 năm qua, ngành công nghiệp (88 triệu tấn) > benzene (58 triệu các sản phẩm nhiên liệu (tức là chỉ hóa dầu đã liên tục tăng trưởng, nhu tấn) > p-xylene (38 triệu tấn); trong lọc dầu). Trong thực tế, sự cần thiết cầu ethylene toàn cầu năm 2000 đạt khi sản lượng khí tổng hợp để sản phải kết hợp lọc và hóa dầu trong một 100 triệu tấn/năm, đến năm 2016 đã xuất amoniac (cho phân đạm urea) nhà máy để tăng lợi nhuận là điều tăng lên 150 triệu tấn/năm [2]. và methanol là khoảng 270 triệu tấn. hiển nhiên và xu thế chung là tăng Hiện nay, các nguyên liệu ban dần hướng sản xuất các sản phẩm Cơ sở của nền công nghiệp hóa dầu là các olefin nhẹ như ethylene, đầu để sản xuất các hydrocarbon hóa dầu. Theo dự báo của Công ty này được phân bố như sau: methane propylene, butadiene… và các nghiên cứu thị trường IHS Markit (thông qua chuyển hóa thành hydrocarbon thơm như: benzene, (Hoa Kỳ), cùng với sự tăng dân số, methanol) 1%, ethane (nhiệt phân) toluene, xylene (gọi chung là BTX), từ từ nay đến năm 2040, nhu cầu các 12%, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (nhiệt đó sản xuất ra hàng ngàn sản phẩm sản phẩm hóa dầu sẽ tăng với tốc độ công nghiệp và tiêu dùng. Trong dầu phân) 9%, naphtha (carcking nhiệt) khoảng 3%/năm [1]. Trong khi đó, mỏ hay khí thiên nhiên không có các 44%, naphtha (reforming xúc tác) nhu cầu các sản phẩm xăng dầu sẽ olefin, còn các hợp chất BTX thì có 29%, dầu nặng gasoil (cracking nhiệt) tăng rất ít và phụ thuộc vào sự tăng trong dầu mỏ với hàm lượng thấp, 5%. Giá thành sản xuất ethylene trực trưởng của các nguồn năng lượng tái không đủ để tách ra và sử dụng ở tiếp từ ethane là rẻ nhất, tuy nhiên, tạo - các nguồn năng lượng này trong quy mô công nghiệp. Cả các olefin tỷ lệ sử dụng naphtha vẫn cao nhất thời gian tới có thể sẽ gia tăng nhanh và BTX đều phải được tạo ra thông vì những nguyên nhân kinh tế và kỹ chóng. Theo dự báo đến năm 2050, qua các quá trình chuyển hóa hóa thuật khác nhau như khả năng cung có đến 70% nhiên liệu hóa thạch sẽ học khác nhau, từ các phân đoạn dầu cấp và vận chuyển nguyên liệu… Vì bị thay thế bởi các dạng năng lượng mỏ và khí thiên nhiên như methane, vậy, sự cạnh tranh về giá thành sản tái tạo, trong đó nhiên liệu sinh học ethane, propane, butane cũng như xuất ethylene là yếu tố rất nhạy cảm sẽ chiếm tỷ lệ khá cao. Ngành công các phân đoạn chứa các hydrocarbon khi các công ty lựa chọn phương án nghiệp hóa dầu đóng vai trò rất quan có nhiệt độ sôi cao. Đó là những quá xây dựng nhà máy sản xuất ethylene trọng trong cuộc sống, các vật phẩm trình chuyển hóa hóa học ở nhiệt độ ở một địa điểm nhất định (hình 1). sử dụng hàng ngày đều có nguồn cao hoặc ở nhiệt độ cao cùng với sự Có thể nhận thấy, ở Trung Đông với 18 Soá 4 naêm 2019
  2. Diễn đàn khoa học - công nghệ trường. Những đổi mới công nghệ chế biến dầu khí hiện nay nhằm mục tiêu tăng tỷ lệ các olefin nhẹ cũng như BTX trong nhà máy lọc dầu để phục vụ cho phát triển ngành hóa dầu. Để tăng sản lượng propylene, các nhà máy lọc - hóa dầu hiện nay Nguyên liệu giảm tỷ lệ sản xuất các sản phẩm lọc dầu (xăng và dầu diesel) để sản xuất tăng tỷ lệ propylene bằng việc thay đổi chế độ cracking xúc tác (tăng Sản phẩm hóa dầu nhiệt độ, biến tính chất xúc tác…). Tương tự, công nghệ và xúc tác quá trình sản xuất hydrocarbon thơm (aromatisation) được hoàn thiện để Hình 1.HìnhNguyên1. Nguyênliệu sản liệu xuất chính sản xuất và và chính sảnsản lượng lượnghóa hóa dầu dầu phânphânbố bốtheo theocác cáckhu khu vực vực trên thế giới [3]. tăng hiệu suất các sản phẩm BTX. trên thế Ghigiới chú:[3].các biểu đồ hình tròn có kích thước tương ứng với tổng số lượng [triệu tấn quy dầu Những công nghệ mới để cải thiện (mtoe) hoặc triệu tấn (mt)] trong mỗi trường hợp. cracking hơi naphtha (kết hợp phản Ghi chú: các biểu đồ hình tròn có kích thước tương ứng với tổng số lượng [triệu tấn quy dầu (mtoe) hoặc ứng nhiệt và phản ứng xúc tác) đồng triệu tấnnguồn (mt)] trongkhí thiên nhiên dồi dào, việc do dân số toàn cầu tăng từ mức 7,6 tỷ thời cho ethylene và propylene đang mỗi trường hợp. sản xuất Cũng theoethylene IHS, tăngthuận lợi nhất trưởng nhu với cầu sản ngườiphẩm nămhóa 2017 dầulênđược 9,2 tỷ dựngười báo nămlớn hơnđược rất nhiều công ty chế biến dầu khí giá thành thấp nhất vì giá ethane ở 2040; tiêu thụ tăng chủ yếu ở khu vực nghiên cứu áp dụng. nhiều so với tăng trưởng nhu cầu các sản phẩm lọc dầu đây chỉ 0,75 USD/triệu Btu, trong châu Á, đặc biệt là Trung Quốc [1]. (hình 2). Cụ thể, tăng trưởng nhu Tái chế phế thải và các sản khi ở Mỹ là 4 USD/triệu Btu. Sự Trong bối cảnh đó, các công cầu lọc dầu sẽ
  3. Diễn đàn Khoa học - Công nghệ và thông minh. gồm quang điện, điện phân và pin cảnh thị trường nhiên liệu mở như nhiên liệu, chất xúc tác, thu CO2 hiệu hiện nay, việc xây dựng mới các tổ Hướng sản xuất sản phẩm hóa quả, lưu trữ, phân phối hydro và cuối hợp lọc hóa dầu cần cân nhắc thận dầu thông qua methanol tuy chưa cùng là sản xuất nhiên liệu tổng hợp trọng, phải chế biến sâu, công nghệ có quy mô lớn, nhưng có triển vọng từ nguyên liệu CO2 và H2.  hiện đại, đặc biệt là phải tính đến xu khá hấp dẫn. Nhiều cải tiến quá trình thế phát triển của ngành hóa dầu chuyển hóa methane thành khí tổng Nhu cầu phát triển ở Việt Nam hợp để sản xuất các olefin nhẹ đang thế giới như trình bày ở trên. Để phát được nghiên cứu, một số công nghệ Với sự gia tăng nhu cầu của các triển các lĩnh vực sản xuất dược liệu, đã được thương mại hóa ở quy mô sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng mỹ phẩm, chất tẩy rửa… rất cần sự xấp xỉ 1 triệu tấn/năm. Mục tiêu của có nguồn gốc từ dầu khí, việc đẩy hợp tác và cung cấp nguyên liệu ban các cải tiến quá trình sản xuất khí mạnh triển khai các dự án hóa dầu đầu từ công nghiệp hóa dầu. tổng hợp từ khí methane là nâng cao tại Việt Nam đang trở nên cấp thiết. Để triển khai các dự án lọc hóa hiệu suất phản ứng, đồng thời giảm Theo nghiên cứu của Viện Dầu khí dầu theo hướng chế biến sâu hoặc phát thải khí carbonic ảnh hưởng đến Việt Nam, với mức tiêu thụ trên đầu chỉ chuyên về hóa dầu, Nhà nước cần môi trường. người chỉ bằng 1/5 so với thế giới thì có những chính sách phù hợp với khả nhu cầu các sản phẩm hóa dầu của năng thực tế của các doanh nghiệp Trong tương lai, methanol sẽ Việt Nam vào năm 2035 là khoảng và nhu cầu thị trường luôn biến động đóng vai trò hóa phẩm nền tảng để 10 triệu tấn, trong đó PE, PP, PVC, trong khu vực và trên thế giới. Do sản xuất nhiên liệu tái tạo và các hóa PET là các sản phẩm có mức tiêu thụ năng lực về công nghệ và tài chính phẩm cơ bản của nền công nghiệp lớn nhất [4]. có hạn, Việt Nam rất cần hợp tác với hóa dầu, trước hết là các olefin nhẹ. Ngoài quá trình sản xuất methanol từ Cho đến nay, thành tựu lớn nhất các đối tác nước ngoài để có được khí thiên nhiên và than, có không ít của ngành hóa dầu Việt Nam là đã công nghệ tiến bộ nhất có thể, cũng quá trình chuyển hóa sinh khối thành xây dựng được 2 nhà máy đạm tại như giảm bớt gánh nặng tài chính. methanol (khí hóa, nhiệt phân…) đã Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà Mau với Riêng về nhân lực, Việt Nam có thể đạt đến quy mô pilot hoặc bán công tổng công suất 1,6 triệu tấn/năm. Tuy tự tin vào khả năng tiếp nhận và vận nghiệp. Tính khả thi của các quy nhiên, đạm là ngành sản xuất hóa hành các quy trình công nghệ hiện trình công nghệ này còn phụ thuộc đại cùng các đối tác. Thực tế việc xây dầu đặc biệt, chỉ sử dụng methane vào giá dầu và giá khí thiên nhiên, dựng và vận hành 2 dự án Dung Quất là nguyên liệu có sẵn trong khí thiên nhưng trong tương lai sẽ có cơ hội và Nghi Sơn đã cho thấy, Việt Nam nhiên, cho nên nếu chỉ tính các quá cạnh tranh với các công nghệ truyền có thể tham gia nền công nghiệp chế trình công nghiệp của ngành hóa dầu thống. Hiện nay đã có triển vọng kết biến dầu với độ khó vào loại cao nhất đi từ các olefin nhẹ và BTX thì Việt hợp nhiều quá trình chuyển hóa trong trong các ngành công nghiệp chế Nam mới có 1 dây chuyền sản xuất một tổ hợp công nghệ để chuyển hơi biến. Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư vận PP tại Dung Quất (Quảng Ngãi) với nước và khí carbonic dưới tác dụng hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất công suất 150 nghìn tấn/năm, bảo trực tiếp của năng lượng mặt trời đã khẳng định Việt Nam có thể học đảm khoảng 30% nhu cầu trong thành khí tổng hợp rồi chuyển hóa hỏi và tiếp thu, vận hành công nghệ nước. Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi tiếp thành nhiên liệu và hóa phẩm lọc - hóa dầu vào loại phức tạp nhất ở Sơn sẽ sản xuất benzene, xylene và (quá trình sử dụng năng lượng mặt trình độ quốc tế ? propylene với tổng công suất khoảng trời để sản xuất nhiên liệu mặt trời). 1,35 triệu tấn/năm; còn Tổ hợp hóa Tài liệu tham khảo Đây là cơ hội nhiên liệu mặt trời thay dầu Long Sơn sẽ có công suất sản [1] IHS (2018), Chemical & Energy thế nhiên liệu hóa thạch, làm nguồn xuất các olefin nhẹ khoảng 1,6 triệu INSIGHTS. năng lượng chính và hóa chất hàng tấn/năm. Nhu cầu mở rộng và chuyển [2] Eren Cetinkaya, Nathan Liu (2018), hóa, đồng thời cung cấp phương tiện Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Petrochemicals 2030: Reinventing the way để lưu trữ năng lượng từ nguồn năng hướng tăng tỷ lệ các sản phẩm hóa to win in a changing industry, McKinsey on lượng mặt trời. Để cạnh tranh trên thị dầu là rất cấp thiết. Với điều kiện rất Chemicals. trường, việc thu gom CO2 từ các nhà thuận lợi trong việc tiếp cận khí thiên [3] IEA (2018), The Future of máy điện hoặc các nguồn khác tại Petrochemicals: Towards more sustainable nhiên từ mỏ Cá Voi Xanh (ngoài khơi địa phương và hiệu quả sản xuất H2 plastics and fertilisers. Trung Bộ) thì việc triển khai sản xuất từ nước bằng điện phân hoặc bằng [4] Nguyễn Anh Đức (2018), “Tương lai hóa dầu tại đây là khả thi. phương pháp nhiệt hóa phải được công nghiệp hóa dầu”, Tọa đàm Tập đoàn thiết lập đồng thời. Điều này đòi hỏi Về tổng thể, cơ hội và dư địa cho Dầu khí Việt Nam trong lộ trình phát triển nỗ lực nghiên cứu và phát triển phối phát triển sản xuất hóa dầu tại Việt ngành công nghiệp hóa dầu Việt Nam. hợp trong một số lĩnh vực chính bao Nam là rất có triển vọng. Trong bối 20 Soá 4 naêm 2019

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ