Xem mẫu

 1. Ks. Phanquangthoai Công d ng và cách ch bi n NHA ðAM (lô h i) Bên c nh nh ng th c ph m có tác d ng thanh nhi t như kh qua (mư p ñ ng), c ñ u, bí xanh, ñ u xanh, ñ u ñen... thì nha ñam (lô h i) v a giúp thanh nhi t l i có kh năng ch a b nh và làm ñ p da. Thu c t cây lô h i Th c ph m cho mùa hè Theo sách ñông y, nha ñam có v ñ ng, tính hàn nên có tác d ng thông ñ i ti n, mát huy t, gi i nhi t cho cơ th trong nh ng ngày hè nóng. phanquangthoai@yahoo.com trang 1
 2. Ks. Phanquangthoai Ph n th t nha ñam có th ch bi n thành r t nhi u món ăn khác nhau như: nhúng b t chiên giòn, làm g i, n u chè ñ u xanh, n u v i c sen và nhãn nh c, tr n salad, h p v i cá... nhưng ñơn gi n và hi u qu nh t là tr n v i ñư g cát, ư p l nh r i ăn tươi ho c làm nư c mát. Tuy nhiên, nh ng ngư i có v n ñ v ñư ng ru t thì không nên ăn nha ñam d d n ñ n tiêu ch y. Do nha ñam có v ñ ng r t khó ăn, khó u ng vì th , sau khi g t v ngoài nên r a qua nư c mu i loãng trư c khi ch bi n. Vì ch a nhi u sinh t : A, C, E, B1... cùng nhi u khoáng ch t khác như: canxi, kali, k m, crôm... nên nha ñam có r t nhi u công d ng. Nha ñam giúp gi m ñau, tr viêm da, ngăn ng a t i ña s xâm nh p c a các vi khu n và ñ c t . Ngoài ra, nha ñam còn có kh năng kích thích ch t insulin ti t ra t tùy t ng, làm gi m lư ng ñư ng trong máu nên góp ph n ñi u tr b nh ti u ñư ng. Làm ñ p v i nha ñam Nha ñam là lo i dư c ph m làm ñ p và có ích cho làn da ñư c nhi u ch em l a ch n. Tuy nhiên, do nha ñam có ch t t y khá m nh nên các chuyên gia ñã khuyên r ng không nên dùng n u da m n c m, d kích ng. C t ph n th t nha ñam thành nh ng lát m ng r i ñ p lên m t ho c giã nhuy n, v t l y nư c c t, pha thêm ít nư c l c r i bôi ñ u lên m t giúp da m m m i, m n màng và làm m nh ng v t tàn nhang. Tuy nhiên, cũng không nên làm thư ng xuyên, m t tu n ch làm t 2 ñ n 3 l n, m i l n kho ng 15 ñ n 20 phút. phanquangthoai@yahoo.com trang 2
 3. Ks. Phanquangthoai M t khác, nha ñam còn có th làm d u nh ng v t b ng nh trên da do ti p xúc lâu v i ánh n ng m t tr i, ngăn ng a s phát tri n c a nh ng m n r p, làm mát và gi m cho da. Không ch v y, nh ng lát nha ñam c t m ng ñ p trên m t cũng làm cho m t mát hơn, chú ý ph i nh m kín m t và ch ñ p kho ng 15 phút. Nh ng ngư i da khô và da nh n n u thư ng xuyên s d ng nha ñam, thì da s tr v tr ng thái trung tính, cách dùng như sau: l y lá nha ñam tươi g t b gai, r a s ch, giã v t l y nư c. M i l n s d ng, dùng m t ít nư c này hòa thêm nư c cho loãng ra r i thoa ñ u lên da. Nư c nha ñam dùng còn dư c t vào t l nh ñ dùng nh ng l n sau. Khi dùng ñem ra ñ cho nó t tan ra r i dùng, nư c nha ñam ñã tan ra không nên c t vào t l nh l n n a. Do v y, dùng bao nhiêu, ch bi n b y nhiêu là t t nh t. Nh ng ngư i da d d ng, khi thoa nư c nha ñam có th s xu t hi n ph n ng ñ ng a da. Vì v y, trư c khi s d ng nha ñam nên th xem da có b d ng không. Cách th như sau: dùng m t ít nư c nha ñam bôi m t trong cánh tay, sau ñó quan sát xem da có b d ng không, n u không có tri u ch ng ñ ng a thì c yên tâm s d ng. Ch bi n nư c nha ñam: Dùng 200g nha ñam tươi, r a s ch, g t b v ngoài, giã nát, cho thêm 200ml nư c l c, ép (ho c v t) l y nư c c t u ng ngay. N u không, có th xay thành sinh t , ñ t l nh u ng trong ngày. Nên cho thêm ít ñư ng cát ñ d u ng hơn. Lưu ý, ph n mang thai ho c các trư ng h p xu t huy t không nên u ng nư c nha ñam. Sơ ch nha ñam ñ dùng d n: Nha ñam có r t nhi u nh t, r t khó c t nh . Vì th , sau khi g t b v xanh và gai bên ngoài, l y ph n th t bên trong c t t ng khúc kho ng 5cm. phanquangthoai@yahoo.com trang 3
 4. Ks. Phanquangthoai Ngâm trong nư c vôi loãng kho ng 1 gi (vôi ăn tr u), th y hơi c ng thì v t ráo và x s ch b ng nư c l nh. C t thành t ng kh i vuông nh kho ng 1 cm, xóc ñ u v i ñư ng cát tr ng m n, c 500g nha ñam thì v i 150g ñư ng, sau ñó cho vào h p ñ t l nh dùng d n. Nha ñam "h t" có th cho vào cocktail trái cây, nư c cam, chè ñ u xanh... Cách dùng nha ñam làm ñ p tóc Trong nha ñam có ch a thành ph n Mucin, có tác d ng ñi u ti t ch t d ch t ch c da, duy trì thành ph n nư c và ch t nh n, giúp làm mư t tóc. Làm mư t tóc Còn v i cách làm mư t tóc, thì l y lá nha ñam tươi g t b gai, r a s ch, giã v t l y nư c. Khi s d ng, trư c h t ph i l y nư c m ñ cho ư t ñ u tóc, r i dùng 2 mu ng nh nư c nha ñam hòa thêm nư c l nh cho loãng r i t m ñ u lên tóc, ph n chân tóc cũng ph i ñư c t m ư t, sau ñó dùng khăn b t kín ñ u ñ cho tóc và da ñ u h p thu t i ña thành ph n h u hi u c a nha ñam. Kho ng 5 - 10 phút sau m khăn ra, g i ñ u l i b ng nư c m. Nh ng ngư i hay b r ng tóc, khi dùng nư c nha ñam g i tóc nên dùng tay xoa bóp da ñ u, ñ ng th i kéo dài th i gian dùng khăn trùm tóc ñ cho tóc và da ñ u h p thu t i ña thành ph n h u hi u c a nha ñam. ðang có thai không nên dùng! Theo lương y Hoài Vũ, nha ñam có v ñ ng, tính mát, vào 4 kinh can, phanquangthoai@yahoo.com trang 4
 5. Ks. Phanquangthoai tỳ, v , ñ i trư ng. Có tác d ng thanh nhi t, t h a, gi i ñ c, mát huy t, ch huy t (c m máu) nhu n tràng, thông ñ i ti n, thư ng ñư c dùng ch a m t s b nh: ñau ñ u, chóng m t, phi n táo, ñ i ti n bí, viêm d dày, tiêu hóa kém, viêm tá tràng, viêm mũi, kinh b , cam tích, kinh gi n (co gi t)... Ngư i tỳ v hư như c, ph n ñang có thai không nên dùng. Không ch dùng trong ch bi n m ph m, m t ph n r t ñ c bi t va h p d n dành cho ch em ph n dó là :nha ñam còn có th lăn b t chiên giòn, n u súp ho c làm g i r t h p d n. wow! Th t la h p d n va b t m t !!!! G i nha ñam Nguyên li u 200gr nha ñam, 100gr sò ñi p, 100gr dưa leo, 100gr hành tây, 100gr t s ng, 100gr hành tím, 100gr cà-r t 1 ít rau húng c y, 2 thìa súp ñư ng, 1 thìa súp nư c m m, 1 thìa cà- phê t i, t xay. phanquangthoai@yahoo.com trang 5
 6. Ks. Phanquangthoai Th c hi n H p chín sò ñi p. Thái s i dưa leo, g t v cà-r t, bào s i m ng, t b h t, thái s i nh . L t v hành tây, hành tím, thái khoanh m ng. G t l p v ngoài nha ñam, c t khúc v a ăn. Nh t r a s ch rau húng, thái nhuy n v a. Cho dưa leo, cà-r t, nha ñam, c hành, hành tây, t, sò ñi p vào th , sau ñó cho ñư ng, nư c m m, t i, t xay vào, tr n ñ u. Thư ng th c: Cho g i nha ñam ra ñĩa, r c rau húng lên. Dùng ngay, ch m kèm v i nư c m m chua ng t. Nha ñam tr n salad Nguyên li u phanquangthoai@yahoo.com trang 6
 7. Ks. Phanquangthoai 200gr rau xà lách các lo i, 200gr nha ñam, 150gr m c ng, 100gr hành tím, 100gr t xanh, 100gr cà chua bi. Gia v tr n: 2 thìa súp gi m, 1 thìa súp ñư ng, 2 thìa cà-phê b t nêm, 1 thìa súp d u ăn, 1/2 thìa cà-phê tiêu, 1 thìa cà-phê t i băm, 2 thìa cà-phê tương t. Th c hi n G t v nha ñam, ngâm nư c mu i, tr n sơ. C t khoanh m c ng, tr n chín. Thái lát hành tím, thái s i t xanh, b ñôi cà chua bi. ðánh tan gia v . Thư ng th c: D n salad ra ñĩa, trình bày các nguyên li u sao cho ñ p m t, rư i gia v , dùng ngay. Cá h p nha ñam Nguyên li u 1 ít tóc tiên, 200gr phi-lê cá lóc, 200gr nha ñam, 1 tr ng gà, b t nêm, ñư ng, d u ăn, tương t, hành tiêu, 1 bát nư c dùng. Th c hi n: Các c t mi ng, ư p d u ăn, b t nêm. G t v nha ñam, c t mi ng, ngâm nư c mu i. X p xen k cá, nha ñam ra ñĩa, cho vào n i h p. ðun sôi nư c dùng, nêm gia v , cho b t năng vào t o ñ sánh v a. phanquangthoai@yahoo.com trang 7
 8. Ks. Phanquangthoai Cho tr ng gà ñánh tan vào nư c dùng r i cho tóc tiên vào. Rư i nư c s t lên ñĩa cá h p, ñun thêm 5 phút r i l y ra, cho hành băm, tiêu vào. Thư ng th c: Dùng v i tương t r t ngon. Súp nha ñam Nguyên li u 200gr nha ñam, 100gr tôm, 100gr bông c i xanh, 100gr cà-r t, 1 ít rau mùi (ngò), b t nêm, tiêu, 1 bát nư c dùng, 1 thìa súp b t năng. Th c hi n G t v ngoài nha ñam, c t mi ng v a ăn, ngâm nư c mu i. Bóc v tôm, b ñ u, gi l i ñuôi. C t bông c i mi ng v a ăn. G t v cà-r t, thái lát. phanquangthoai@yahoo.com trang 8
 9. Ks. Phanquangthoai Thái nhuy n rau mùi. ðun sôi nư c dùng, cho tôm, bông c i, cà-r t vào, nêm gia v v a ăn. Cho b t năng pha loãng vào t o ñ sánh v a. Thư ng th c: Múc súp ra bát, r c riêu, rau mùi, dùng nóng. Bò xào nha ñam Nguyên li u 150gr phi-lê bò, 200gr nha ñam, vài lát g ng, 100gr bông c i tr ng, 1/2 c hành tây, 1 qu cà chua, 2 c ng hành lá, b t nêm, d u hào, t i xay, 1 thìa cà-phê b t năng. Th c hi n phanquangthoai@yahoo.com trang 9
 10. Ks. Phanquangthoai Thái th t bò, ư p v i b t nêm, t i. G t v nha ñam, thái lát dày, ngâm nư c mu i. C t mi ng bông c i, tr ng sơ. C t múi cà chua, hành tây. Thái khúc hành lá. ðun nóng d u, phi thơm t i, cho th t bò vào xào, cho bông c i, hành tây, cà chua, g ng, nha ñam, nêm gia v , b t năng pha loãng. Thư ng th c: R c hành lá lên, dùng nóng. Nha ñam rán giòn Nguyên li u 4 thìa súp b t chiên giòn, 2 qu tr ng gà, 300gr nha ñam, m t ít rau xà lách, 1 thìa cà phê b t nêm, 1/2 thìa cà phê tiêu, tương t, d u ăn. Th c hi n G t v nha ñam, c t mi ng to, dày kho ng 2 ngón tay, ngâm nư c mu i, v t ráo, ñánh tan b t chiên giòn, tr ng, gia v v i 50ml nư c. phanquangthoai@yahoo.com trang 10
 11. Ks. Phanquangthoai Nhúng nha ñam qua h n h p b t. ðun nóng th t nhi u d u, th nha ñam vào ch o rán vàng, v t ra ñ ráo d u. Thư ng th c: X p rau xà lách ra ñĩa, cho nha ñam rán vàng lên trên. Dùng kèm v i tương t. Chè nha ñam Nguyên li u 200gr nha ñam, 100gr c sen, 50gr bo bo, 50gr táo ñ , 50gr nhãn nh c, 50gr ph tai, 100gr h t sen, 300gr ñư ng. Th c hi n G t v nha ñam, thái h t l u, ngâm nư c mu i, v t ráo. Ngâm m m bo bo, ph tai. Thái s i ph tai, G t v c sen, thái h t l u v a ăn. Cho c sen, h t sen, bo bo vào n i nư c, n u m m. Ti p t c cho ñư ng vào n u tan. Cho nhãn nh c, táo ñ , ph tai vào. Cu i cùng, cho nha ñam vào. phanquangthoai@yahoo.com trang 11
 12. Ks. Phanquangthoai Thư ng th c: Múc chè ra bát, cho vào t gi l nh ho c dùng kèm v i ñá r t mát. Canh gà nha ñam Nguyên li u 1 ñùi gà kho ng 300gr, 300gr nha ñam, 100gr n m ñông cô tươi, 100gr cà-r t, 1 ít hành lá, 2 bát nư c dùng gà, 1thìa cà-phê tiêu, 1 thìa cà-phê ñư ng. Th c hi n R a s ch ñùi gà, ch t mi ng cho v a ăn. G t b l p v ngoài nha ñam, c t mi ng v a ăn, ngâm v i nư c mu i, v t ráo nư c. G t v cà-r t, thái khoanh, t a hoa. ðun sôi nư c dùng, cho gà vào. Gà g n chín, cho cà-r t, nha ñam, n m, nêm b t nêm, ñư ng v a ăn. phanquangthoai@yahoo.com trang 12
 13. Ks. Phanquangthoai Thư ng th c: D n canh gà ra bát, r c hành lá, tiêu, dùng nóng v i cơm. Nha ñam s t d u hào Nguyên li u 200gr c i ng ng, 50gr th t cua, 100gr cà-r t, 200gr nha ñam. Nư c s t: 2 thìa súp d u hào, ñư ng, b t nêm, 1 thìa súp d u ăn, 1 bát nư c dùng, 2 thìa cà-phê b t năng, 1 thìa cà-phê g ng xay. Th c hi n ðun sôi nư c dùng, nêm gia v làm nư c s t vào, cho b t năng pha loãng vào t o ñ sánh. G t v nha ñam, c t mi ng, ngâm nư c mu i, v t ráo, tr ng sơ. Nh t c i ng ng, tr ng chín, t a hoa cà-r t. Cho nha ñam vào nư c s t, cho th t cua, cà-r t, c i ng ng vào. Thư ng th c: Cho nha ñam s t d u hào ra ñĩa, dùng nóng v i cơm. phanquangthoai@yahoo.com trang 13
 14. Ks. Phanquangthoai Theo Ti p Th Gia ðình) Vi t Báo (Theo_24h phanquangthoai@yahoo.com trang 14
nguon tai.lieu . vn