Xem mẫu

  1. Công cụ quản lý cấp phép phần mềm trên Windows Vista Bạn đã từng biết tới tiện ích dòng lệnh có chức năng giải quyết các vấn đề về kích hoạt và cấp phép trên Windows Vista? Tiện ích dòng lệnh đó được gọi là Windows Software Licensing Management Tool (công cụ quản lý cấp phép phần mềm Windows).
  2. Để truy cập tới công cụ, kích Start và nhập cmd trên thanh tìm kiếm nhanh. Nếu bạn không đăng nhập như một quản trị viên thì hãy kích phải chuột tại cmd.exe và chọn Run as Administrator. Nhập lệnh slmgr.vbs tại dấu nhắc lệnh và cửa sổ Windows Scripting Host Tool sẽ hiển thị tất cả các khóa chuyển đổi có thể.
  3. Các khoá chuyển đổi của câu lệnh slmgr.vbs Bạn có thể chạy slmgr.vbs-dlv để cung cấp một danh sách chi tiết đăng ký bản quyền hoặc có thể chạy slmgr.vbs-xpr nhằm tìm ra thời hạn kết thúc của cấp phép.
  4. Danh sách chi tiết đăng ký bản quyền Kết quả lệnh slmgr.vbs -xpr Bạn có thể cài đặt khoá sản phẩm mới bằng cách sử dụng lệnh slmgr.vbs – ipk và sau đó kích hoạt bản quyền mới bằng cách sử dụng slmr.vbs –ato.
  5. Kết quả chạy lệnh slmr.vbs -ato Tiện ích này rất dễ sử dụng và bạn hoàn toàn có thể tự mình khám phá các lựa chọn khác.