Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông Công bố doanh nghiệp viễn thông có dịch vụ viễn thông chiếm thị Tên thủ tục : phần khống chế Cơ quan thực Vụ Viễn thông hiện : Nội dung : 20. Thủ tục Công bố doanh nghiệp viễn thông có dịch vụ viễn thông chiếm thị phần khống chế - Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam gửi hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông. - Vụ Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận và thẩm tra hồ - Trình tự thực hiện: sơ. - Hết thời hạn quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ công bố doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế. - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông- 18- Nguyễn Du- - Cách thức thực hiện; Hà Nội; - Thông qua hệ thống bưu chính.. - Công văn do Thủ trưởng doanh nghiệp ký, đóng dấu. - Bảng kê khai sản lượng doanh thu của các dịch vụ viễn thông theo - Thành phần, số lượng hồ sơ: mẫu. Số lượng hồ sơ: (bộ) 1 - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thực hiện thủ tục hành - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông; chính: - Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông - Kết quả thực hiện thủ tục hành Quyết định hành chính chính: - Lệ phí (nếu có): Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có Không và đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ Không tục hành chính (nếu có): Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Quyết định 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/3/2007 của Thủ tướng Chính chính: phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông Thông tư 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông
nguon tai.lieu . vn