Xem mẫu

  1. Con b n khi ng có nghi n răng không? M t s bà m r t lo l ng tìm h i ý ki n m i ngư i r ng, g n ây con tôi không bi t vì sao lúc ng hay nghi n răng? Như v y có nh hư ng gì ns phát tri n c a bé không? Làm th nào phòng và tr t t nghi n răng c a bé? Tr em nghi n răng có th do nhi u nguyên nhân như: Do ký sinh trùng ư ng ru t: c t do con giun sinh ra kích thích ư ng ru t, s khi n tiêu hóa không t t, xung quanh cu ng r n b au, tr ng không ngon; n u c t kích thích th n kinh, s d n n nghi n răng. Con giun kim cũng ti t ra c t như v y d n
  2. n tr b ng a h u môn, khi ng phát ra âm thanh nghi n răng. Thông thư ng cha m u bi t r ng t t nghi n răng tr u tiên là do ký sinh trùng, nhưng nh ng năm g n ây do thói quen và i u ki n v sinh ư c c i thi n, nghi n răng do ký sinh trùng ã b y xu ng hàng th y u. Do quá căng th ng th n kinh Không ít tr vào ban êm xem TV nhi u, chơi quá nhi u trư c khi ng , căng th ng th n kinh cũng s nghi n răng. Ho c có m t s vi c nào ó d n n ti ng trách m ng kéo dài c a cha m , tr b m c, lo âu… cũng là nguyên nhân d n n t t nghi n răng. Do r i lo n ch c năng tiêu hóa Tr ăn quá no vào ban êm, lúc ng trong ru t ch a quá nhi u th c ăn, d dày không th làm vi c quá nhi u, s d n n nghi n răng khi ng . Dinh dư ng không cân b ng M t s tr có thói quen kén ăn, c bi t là không thích ăn rau, d n n dinh dư ng không cân b ng, hàm lư ng canxi, ph t-pho, các lo i sinh t và nguyên t vi lư ng b thi u h t. Khi ng các cơ hàm co l i, răng càng nghi n m nh. Răng m c không u:
  3. Khi tr n kỳ thay răng, dinh dư ng không t t…, khi n cho răng phát tri n không t t, răng hàm trên và hàm dư i có kh p c n không u nhau cũng là nguyên nhân gây nghi n răng khi ng . Trong giai o n tr ang phát tri n, n u không k p th i i u tr t t nghi n răng có th s d n n nh ng nh hư ng sau: • Khi l n lên, nghi n răng s nh hư ng n gi c ng . Nghi n răng vào ban êm có th làm cho gi c ng c a tr tr nên ng n hơn. • Nghi n răng khi n tr m t nh c, tr b ê răng..., làm nh hư ng n sinh ho t c a tr . • Nghi n răng cũng s khi n b n thân hàm răng b t n h i. Men răng b t n h i, khi g p nóng, l nh, chua, cay thì s hư răng. • Khi nghi n răng, cơ hàm s không ng ng co l i, d n d n to ra, hàm dư i tr nên to hơn, gò má c a tr cũng b bi n d ng, nh hư ng n nét m t c a bé.
  4. Có ngư i khi còn nh nghi n răng không ư c s a, l n lên thành thói quen. Cho nên, n u phát hi n tr có hi n tư ng nghi n răng ph i nhanh chóng i u tr : • N u tr có ký sinh trùng ư ng ru t (b nhi m giun sán), ph i k p th i x giun sán cho tr . • N u tr b thi u ch t, ph i k p th i b sung canxi, sinh t D. • T o môi trư ng, không khí gia ình hòa thu n tr không c m th y b căng th ng. • H n ch cho tr xem TV, vui chơi (ph n khích) quá vào bu i t i. • Ăn u ng nên k t h p ch t, s a i thói quen kén ăn, b a ăn t i nên là b a ăn nh . • n bác sĩ ki m tra xem có t t v kh p c n hay không, n u có, c n có s hư ng d n i u tr thích h p c a bác sĩ.
nguon tai.lieu . vn